fotka 7  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Senioři

název: Domov pro seniory
adresa: Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice
telefon: 581 275 081
e-mail: socialni@domovrl.cz
web: http://www.domovrl.cz
kontaktní osoby: Danuše Nesvadbová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: Domov pro seniory Radkova Lhota, p. o.
adresa: Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice
telefon: 581 727 506
e-mail: info@domovrl.cz
kontaktní osoby: Emil Skácel, ředitel
 
 
 
 
Projekt PRAXE