fotka 1

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: nám.Jana Zajíce, Vítkov
telefon: 556 312 222
web: http://klapetkova@vitkov.info
kontaktní osoby: Mgr. Klapetková Hana
 
 
název: Městský úřad Vítkov
adresa: Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
telefon: 556 312 222
e-mail: socialni.veci@vitkov.info
web: http://www.vitkov.info
kontaktní osoby: Mgr. Hana Klapetková
 
 
název: Městský úřad Vítkov
adresa: Náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov
telefon: 556312200
web: http://www.vitkov.info
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Podpora samostatného bydlení
adresa: Boženy Němcové 786, Vítkov 749 01
telefon: 556 303 694
e-mail: psb.vítkov@seznam.cz
web: http://zámek dolní životice / psb vítkov
kontaktní osoby: Petr Kubesa
 
 
název: PSB Vítkov,Boženy Němcové 786, 749 01 Vítkov
adresa: Boženy Němcové 786
telefon: 556 303 694
e-mail: psb.VITKOV@seznam.cz
kontaktní osoby: Bc.Kaštovská Lenka
 
 

Rodina a děti

název: Městský úřad Vítkov
adresa: Náměstí Jana Zajíce 7
telefon: 556312222
kontaktní osoby: Mgr.Hana Klapetková
 
 
název: Městský úřad Vítkov
adresa: Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
telefon: 556312222
e-mail: klapetkova@vitkov.info
kontaktní osoby: Mgr.Klapetková Hana
 
 
název: Středisko volného času Vítkov
adresa: Bezručova 585
telefon: 556 300 362
e-mail: svc.reditelka@gmail.com
web: http://www.svc-vitkov.cz/
kontaktní osoby: Ing. Šárka Medunová
 
 

Senioři

název: Domov Vítkov
adresa: Lidická 611,
749 01 Vítkov
telefon: 556 312 060
e-mail: domov.vitkov@centrum.cz
web: http://www.domov-vitkov.cz
kontaktní osoby: Lucie Augustinová, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov Vítkov
adresa: Domov Vítkov, příspěvková organizace
Lidická 611
749 01 Vítkov
telefon: 556 312 060
e-mail: info@domov-vitkov.cz
web: http://www.domov-vitkov.cz
kontaktní osoby: Bc. Lucie Augustinová, Dis.
 
 

Školská zařízení

název: Dětský domov a školní jídelna p.o., Rdkov - Dubová
adresa: Radkov Dubová 141, 747 84 Radkov
telefon: 556309062
e-mail: dd.dubova@tiscali.cz
web: http://www.dd-radkov.eu
kontaktní osoby: ředitel organizace - Ing. Daniel Viceník
 
 
název: Dětský domov a školní jídelna p.o., Radkov - Dubová 141, 747 84 Radkov
adresa: Radkov - Dubová 141, 747 84 Radkov
telefon: 556309062
e-mail: dd.dubova@tiscali.cz
web: http://www.dd-radkov.eu
kontaktní osoby: Ing. Daniel Viceník, ředitel
 
 

Ostatní

název: Město Vítkov, Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)
adresa: Náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, 749 01
telefon: 556 312 222
kontaktní osoby: Mgr. Hana Klapetková
 
 
 
Projekt PRAXE