fotka 4

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Školská zařízení

název: Dětský domov se školou, ZŠ Těrlicko
adresa: Těrlicko-Horní
Těrlicko 561
735 42
telefon: 596 423 147
e-mail: zastupce.dvu@cbox.cz
web: http://www.terlickodds.cz
kontaktní osoby: Alena Davidová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 

Ostatní

název: Obecní úřad Těrlicko
adresa: Obecní úřad Těrlicko
Májová 474/16
735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko
telefon: 596 423 239
e-mail: ou@terlicko.cz
web: http://www.terlicko.cz
 
 
 
Projekt PRAXE