fotka 11 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Městský úřad Odry
adresa: Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry
telefon: 556768140
web: http://www.odry.cz
kontaktní osoby: Miroslava Hrčková
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub ZVONEČEK
adresa: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub ZVONEČEK
Nádražní 695/28, 742 35 Odry
telefon: 556 731 161
e-mail: klub.zvonecek@seznam.cz
web: http://www.klubzvonecek.wz.cz/?p=uvod
kontaktní osoby: Galetková Klára
 
 

Rodina a děti

název: Městský úřad
adresa: Masarykovo nám. 25, 74235 Odry
telefon: 556 768 140
e-mail: hrckova@odry.cz
web: http://www.odry.cz/struktura-a-telefonni-seznam-uradu/os-1021
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Hrčková
 
 
název: Městský úřad Odry,Odbor sociálních věcí
adresa: MěÚ, Odbor sociálních věcí
telefon: 556 768 145
e-mail: tomasova@odry.cz
web: http://www.odry.cz/ing-jitka-tomasova/o-14906
kontaktní osoby: Ing. Tomášová Jitka
 
 
název: Městský úřad Odry - Odbor sociálních věcí
adresa: Masarykovo nám. 16/25
telefon: 556 768 140
e-mail: hrckova@odry.cz
web: http://www.odry.cz/
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Hrčková
 
 
název: Městský úřad Odry, odbor sociálních věcí (OSPOD)
adresa: Masarykovo náměstí 16/25,
74235, Odry
telefon: 556 780 140
e-mail: hrckova@odry.cz
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Hrčková, vedoucí odboru sociálních věcí
 
 

Senioři

název: Domov Odry
adresa: Hranická 56, 74235
telefon: 556719184
e-mail: chodurova@ddodry.cz
web: http://www.ddodry.cz
kontaktní osoby: Miroslava Chodurová
 
 
název: Charita Odry
adresa: Hranická 162/36
telefon: 604 645 350
e-mail: petr.kucerka@odry.charita.cz
web: http://www.odry.charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Petr Kučerka, ředitel
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Městská nemocnice v Odrách
adresa: Nadační 375/1
742 35 Odry
telefon: 556 778 144
e-mail: miroslava.mosova@nemocniceodry.cz
web: http://www.nemocniceodry.cz
kontaktní osoby: Miroslava Mošová, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Městská nemocnice v Odrách, p.o.
adresa: Nadační 375/1
telefon: 556 778 144
e-mail: miroslava.mosova@nemocniceodry.cz
web: http://www.nemocniceodry.cz
kontaktní osoby: Mgr.Miroslava Mošová, DiS., zdravotně sociální pracovník
 
 

Ostatní

název: Charita Odry
adresa: Hranická 162/36
telefon: 556731947
e-mail: odry@caritas.cz
web: http://www.odry.charita.cz
kontaktní osoby: Jindřiška Stuhlová, zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku
 
název: Městský úřad Odry, odbor sociálních věcí
adresa: Masarykovo náměstí 25, Odry, 742 35
kontaktní osoby: Dagmar Michlíčková
 
název: Městský úřad Odry, odbor sociálních věcí
adresa: Masarykovo náměstí 16/25
telefon: 556768111
 
název: Charita Odry
adresa: Hranická 162/36
telefon: 556 731 947
e-mail: info@odry.charita.cz
web: http://odry.charita.cz/
kontaktní osoby: Jindřiška Stuhlová, Petr Kučerka
 
 
 
Projekt PRAXE