fotka 1

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Uherské Hradiště
adresa: odbor sociálních služeb a zdravotnictví
Svatováclavská 568
Uherské Hradiště
687 70
telefon: 572 525 750
e-mail: Kvetoslava.Zlatuskova@mesto-uh.cz
web: http://www.mesto-uh.cz/
kontaktní osoby: Bc. Květoslava Zlatušková
 
 
název: Probační a mediační služba
adresa: Svatováclavská 568, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572 523 493
e-mail: akralikova@pms.justice.cz
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr., Adéla Králíková
 
 
název: Odbor sociálních služeb
adresa: Protzkarova 33, Uherské Hradiště
telefon: 572 525 770
e-mail: Petra.Karlikova@mesto-uh.cz
web: http://www.mesto-uh.cz/odbor-socialnich-sluzeb
kontaktní osoby: PhDr. Petra Karlíková
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Labyrint
adresa: Masarykovo náměstí 157/158, Uherské Hradiště 686 01
telefon: 606 741 808
e-mail: labyrint@uhradiste.charita.cz
web: http://www.uhradiste.charita.cz/nase-sluzby/labyrint/
kontaktní osoby: Mgr. et Mgr. Roman Mach, Dis.
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Ergo - Centrum postiženým Zlín
adresa: Stará Tenice 1165
telefon: 577 158 635
web: http://www.cspzlin.cz
kontaktní osoby: Bc. Radka Jurečková
 
 

Poradny

název: Sociální poradna s azylovým bydlením
adresa: Průmyslová 1299, Uherské Hradiště 686 01
telefon: 572 501 563
kontaktní osoby: Veronika Trýsková, DiS. - sociální pracovnice
 
 

Rodina a děti

název: Petrklíč
adresa: Na Krajině 44. Uherské Hradiště, 686 01
telefon: 572 503 675
e-mail: petrklic.ops@seznam.cz
web: http://www.petrklicuh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Vykopalová
 
 
název: Město Uherské Hradiště, Odbor sociálních služeb - odd. sociálně právní ochrany dětí
adresa: Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572525760
e-mail: Jana.Nohalova@mesto-uh.cz
web: http://www.mesto-uh.cz
kontaktní osoby: Jana Nohalová
 
 
název: Dětský domov Uherské Hradiště
adresa: Jiřího z Poděbrad 313, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 572 554 608
e-mail: reditelka@detskydomov.com
web: http://www.detskydomov.com
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Lacková
 
 

Senioři

název: Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
adresa: Štěpnická 1109, Uherské Hradiště, 686 06
telefon: 572 414 532
e-mail: dd.uh@ouss-uh.cz
web: http://www.ouss-uh.cz
kontaktní osoby: Ing. Bohumil Janík
 
 

Uživatelé drog

název: Kontaktní centrum Charáč
adresa: Šromova 136, Uherské Hradiště 686 01
telefon: +420 777 916 269
e-mail: charac@podaneruce.cz
kontaktní osoby: Mgr. Vladimír Kaška
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
adresa: J. E. Purkyně 365
Uherské Hradiště
686 68
telefon: 572 529 324
web: http://www.nemuh.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Adéla Gajdošová
 
 
název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
adresa: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 365
686 68 Uherské Hradiště
e-mail: nemuh@nemuh.cz
web: http://www.nemuh.cz/
 
 

Ostatní

název: Středisko probační a mediační služby ČR
adresa: Svatováclavská 568
Uherské Hradiště
686 66
telefon: 572 523 493
e-mail: akralikova@pms.justice.cz
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Adéla Králíková
 
název: Sociální služby Uherské Hradiště
adresa: Štepnická 1139, Uherské Hradiště 686 06
web: http://www.ouss-uh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Mikulová - sociální pracovnice
 
název: Centrum osobní asistence
adresa:
kontaktní osoby: Olga Hubáčková, DiS.
 
 
 
Projekt PRAXE