fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Rodina a děti

název: Klokánek Dolní Benešov
adresa: Osada Míru 313
Dolní Benešov
747 22
web: http://www.klokanky.cz/db
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Účast na školení na pracovišti.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Participace na komunitním plánování

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Klokánek, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
adresa: Osada míru 313
telefon: 553652162
e-mail: klokanek.db@fod.cz
web: http://www.klokanky.cz/www_klok_db
kontaktní osoby: Mgr. Hana Nalevajková
 
 
název: FOD Klokánek
adresa: Osada Míru 313
747 22 Dolní Benešov
telefon: 553 652 162
e-mail: hana.nalevajkova@fod.cz
web: http://www.klokanky.cz/www_klok_db/
kontaktní osoby: Mgr. Hana Nalevajková
 
 
název: Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
adresa: Osada míru 313
telefon: 553652162
e-mail: klokanek.db@fod.cz
web: http://www.klokanky.cz/www_klok_db/index.htm
kontaktní osoby: hana.nalevajkova@fod.cz
 
 
název: Klokánek Dolní Benešov
adresa: Osada Míru 313
telefon: 553652152
e-mail: ivana.holubkova@fod.cz
web: http://www.klokanky.cz/www_klok_db/index.htm
kontaktní osoby: Bc. Ivana Holubková - ivana.holubkova@fod.cz
 
 
název: Klokánek, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
adresa: Osada Míru 313
web: http://www.klokanky.cz/db
 
 
 
 
Projekt PRAXE