fotka 2

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Orlová
adresa: odbor sociální a zdravotní
Okružní 988
Orlová-Lutyně
735 14
telefon: 596 581 462
e-mail: petra.bilikova@muor.cz
web: http://www.mesto-orlova.cz
kontaktní osoby: Petra Bilíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Městský úřad Orlová, odbor Zdravotní a sociální
adresa: Osvobození 796, Orlová - Lutyně
telefon: 596 581 431
kontaktní osoby: Bc. Pavlína Tomanová
 
 
název: Městský úřad Orlová, odbor zdravotní a sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Okružní 988, Orlová-Lutyně, 735 14
telefon: 596 581 455
e-mail: katerina.gagolova@muor.cz
web: http://www.mesto-orlova.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Gagolová, DiS.
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Domovinka
adresa: Adamusova 1269
telefon: 558 848 087
e-mail: ssmo@ssmo.cz
web: http://www.ssmo.cz/products/denni-stacionar/
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.
adresa: Lesní 859, 735 14, Orlová - Lutyně
telefon: 596 511 098
web: http://www.ndz-duha.unas.cz/
kontaktní osoby: Pavla Recmaníková
 
 
název: Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.
adresa: Mládí 725
Orlová - Lutyně
telefon: 596 511 098
e-mail: kralova.marcela@quick.cz
web: http://www.ndz-duha.unas.cz/
kontaktní osoby: PaedDr. Králová Marcela
 
 
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie
adresa: LDN Orlová 5. Patro, ul. Masarykova 900, 735 14 Orlová Lutyně
telefon: 739498958
e-mail: socialni@ambrosie.cz
web: http://www.ambrosie.cz
kontaktní osoby: Ing. Ivana Wykretová, Uršula Michníková
 
 
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie
adresa: Ul. Masarykova 900, 735 14 Orlová Lutyně
telefon: 739 498 958
e-mail: socialni@ambrosie.cz
web: http://www.ambrosie.cz
kontaktní osoby: Ing. Ivana Wykretová, Uršula Michníková
 
 
název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie
adresa: ul. Masarykova 900, 735 14 Orlová Lutyně
telefon: 739 498 958
e-mail: socialni@ambrosie.cz
web: http://www.ambrosie.cz/dzp/
kontaktní osoby: Bc. Uršula Michníková
 
 

Rodina a děti

název: HANNAH Orlová, azylový dům
adresa: Klášterní 367, Orlová město, 735 11
telefon: 739 391 778
kontaktní osoby: Klára Majerová, DiS.
 
 
název: Občanské sdružení FUTRA
adresa: Masarykova třída 1000, 735 14 Orlová-Lutyně
telefon: 777 988 786
e-mail: futra@email.cz
web: http://www.futra.cz
kontaktní osoby: Bc. Kristýna Malíková
 
 
název: Komunitní centrum Maják
adresa: B. Němcové 853
e-mail: l
kontaktní osoby: Bc. Lenka Šimerdová, DiS
 
 
název: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
adresa: B. Němcové 853, Orlová - Poruba
kontaktní osoby: Bc. Žofie Tomanová, Dis
 
 
název: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
adresa: B. Němcové 853, Orlová-Poruba
kontaktní osoby: Bc.Žofie Tomanová, DiS
 
 
název: Orgán sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Osvobození 796, 73514 Orlová 4
telefon: 596 581 455
e-mail: katerina.gagolova@muor.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Gagolová
 
 
název: OSPOD
adresa: Okružní 988, Orlová - Lutyně
telefon: 596581462
e-mail: petra.bilikova@muor.cz
kontaktní osoby: Petra Bilíková
 
 
název: MěÚ Orlová, odbor zdravotní a sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
telefon: 596 581 455
e-mail: alena.sarochova@muor.cz
kontaktní osoby: Mgr. Alena Šarochová
 
 

Senioři

název: Dům seniorů Pohoda
adresa: Mládí 725,
Orlová-Lutyně,
735 14
telefon: 596 511 071, 596 511 912
e-mail: pohoda.orlova@seznam.cz
web: http://www.pohoda-orlova.cz
kontaktní osoby: Bc. Naděžda Kubalová, Hana Třásková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.) 
 
název: Domov Vesna
adresa: Kpt.Jaroše 999, Orlová, 735 14
telefon: 596511975
e-mail: sekretariat@domovvesna.cz
web: http://www.domovvesna.cz/
kontaktní osoby: Hana Riessová
 
 
název: Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace
adresa: Adamusova 1269,
735 14 Orlová - Lutyně
telefon: 558 848 087, 558 848 086
web: http://www.ssmo.cz
 
 
název: Domov Vesna
adresa: Kpt. Jaroše 999, Orlová-Lutyně
e-mail: sekretariat@domovvesna.cz
web: http://www.domovvesna.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Lapišová
 
 
název: Domov Vesna
adresa: Kpt. Jaroše 999, Orlová-Lutyně
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Lapišová
 
 

Školská zařízení

název: Dům dětí a mládeže Orlová
adresa: Masarykova 958
Orlová
735 14
telefon: 596511888
e-mail: chrastecka@ddm-orlova.cz
web: http://www.ddm-orlova.cz
kontaktní osoby: Radomíra Chrástecká
aktivita studenta
v místě praxe:
Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 

Uživatelé drog

název: K- centrum Orlová
adresa: Energetiků 940, Orlová
telefon: 604 711 301
e-mail: k.centrum@ssmo.cz
web: http://k-centrum-orlova.webnode.cz/
kontaktní osoby: Petr Svěch, Monika Kiedronová
 
 
název: K- centrum Orlová
adresa: Energetiků 940, Orlová
telefon: 604 711 301
e-mail: k.centrum@ssmo.cz
web: http://k-centrum-orlova.webnode.cz/
kontaktní osoby: Petr Svěch, Monika Kiedronová
 
 

Zdravotnická zařízení

název: LDN Orlová
adresa: Masarykova třída 900,
735 14 Orlová 4
telefon: 596 583 111
e-mail: nspka@nspka.cz
web: http://www.nspka.cz
kontaktní osoby: Pavla Hrdinová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Nemocnice s poliklinikou Orlová - oddělení sociálních služeb
adresa: Masarykova 900, Orlová, 735 14
telefon: 596 583 111
e-mail: nspka@nspka.cz
web: http://www.nspka.cz/
 
 

Ostatní

název: YMCA Orlová
adresa: Fr. Palackého 787, Orlová, 735 14
telefon: 591 140 362
kontaktní osoby: Mgr. Štěpán Janča
 
název: Sociální služby města Orlová
adresa: Orlová - Lutyně, 735 14
telefon: 603 113 447
kontaktní osoby: Ivana Řídká
 
název: Domov pro klienty se zdravotním postižením Ambrosie
adresa: Janáčkova 829, Orlová, 735 14
kontaktní osoby: Ing. Ivana Wykretová
 
název: o.s. FUTRA
adresa: Lesní 818, Orlová - Lutyně, 735 14
telefon: 773 692 903
kontaktní osoby: Bc. Kristýna Malíková
 
název: Mateřská škola a Základní škola DUHA, s.r.o.
adresa: Lesní 859, 73514 Orlová - Lutyně
telefon: 596511098
web: http://www.mszs-duha.unas.cz
 
název: NZDM Futra
adresa: Masarykova třída 1000
web: http://www.futra.cz
kontaktní osoby: Veronika Bukovská
 
 
 
Projekt PRAXE