fotka 7  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Holešov
adresa: Tovární ulice 1407
Holešov
769 17
telefon: 573 521 890
e-mail: mesto@holesov.cz
web: http://www.holesov.cz
kontaktní osoby: PhDr. Viera Horáková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 

Senioři

název: Centrum pro seniory Holešov
adresa: Příční 1475, Holešov
web: http://www.cpsholesov.cz
 
 
název: Centrum pro seniory
adresa: Příční 1475
telefon: +420 573 397 755
e-mail: cpsholesov@cpsholesov.cz
web: http://www.cpsholesov.cz
 
 

Ostatní

název: Charita Holešov
adresa: Tovární 1407
telefon: 737 170 936
e-mail: eva.relichova@holesov.charita.cz
web: http://www.holesov.charita.cz/
kontaktní osoby: Eva Relichová, DiS.
 
 
 
Projekt PRAXE