fotka 4

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Město Rožnov pod Radhoštěm
adresa: Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhošťěm
telefon: 571661108
 
 
název: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, sociální odbor
adresa: Stefanium Palackého 480, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
telefon: 571 661 271
web: http://www.roznov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Urbanová
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Iskérka – občanské sdružení
adresa: Chodská 537
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 774 064 753
e-mail: info@iskerka.cz
web: http://www.iskerka.info/
kontaktní osoby: Bc. Tereza Tichá
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Iskérka
adresa: Chodská 534
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 774 274 800
web: http://www.iskerka.cz/
kontaktní osoby: Bc. Klára Maňáková
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Kamarád Rožnov - sociálně terapeutické dílny
adresa: Volkova 523
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: +420 571 653 683
e-mail: info@kamaradroznov.cz
web: http://www.kamaradroznov.cz
kontaktní osoby: Jarmila Ovčačíková
 
 
název: Kamarád Rožnov
adresa: Volkova 523
telefon: 571653683
web: http://www.kamadroznov.cz
kontaktní osoby: Bc. Klára Maňáková
 
 

Poradny

název: Poradna Rožnov
adresa: Zemědělská 500
telefon: 604 601 714
e-mail: roznov@poradnaprozeny.eu
web: http://poradnaroznov.webnode.eu
kontaktní osoby: Bc. Lenka Oravcová, DiS.
 
 

Rodina a děti

název: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, sociální odbor, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 661 271
e-mail: urbanova.soc@roznov.cz
web: http://www.roznov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Urbanová
 
 
název: Poradna pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm
adresa: Zemědělská 500, 756 61 Rožnov p. R.
telefon: 604 601 714
e-mail: roznov@poradnaprozeny.eu
web: http://www.poradnaprozeny.eu
kontaktní osoby: Bc. Lenka Oravcová, DiS.
 
 
název: Poradna pro ženy a dívky vRožnově pod Radhoštěm
adresa: Zemědělská 500
telefon: 604 601 714
kontaktní osoby: Bc. Lenka Oravcová
 
 
název: ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., konkrétní zařízení Poradna Rožnov
adresa: Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 604 601 714
e-mail: roznov@poradnaprozeny.eu
web: http://poradnaroznov.webnode.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lenka Oravcová, DiS.
 
 

Senioři

název: Charita Valašské Meziříčí - Denní stacionář Radost
adresa: Pivovarská 2190, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 954-Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.
e-mail: zlatuse.lusovska@valmez.charita.cz
web: http://www.valmez.charita.cz/
kontaktní osoby: vedoucí Denního stacionáře Radost - Bc. Zlatuše Lušovská, DiS.
 
 
název: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
adresa: Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 279
web: http://www.socialnisluzbyvsetin.cz/index.php?page=roz
kontaktní osoby: Marcela Ptáčková Dis.
 
 
název: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
adresa: Julia Fučíka 1605, 75661 Rožnov p. Radhoštěm
telefon: 602 731 926
e-mail: stejskalova@sluzbyvsetin.cz
web: http://www.sluzbyvsetin.cz/cz/domovy/domov-senioru-roznov-pod-radhostem/o-domove
kontaktní osoby: Mgr. Barbora Stejskalová, Bc. Eva Paločková
 
 
název: Charitní pečovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm
adresa: Charita Valašské Meziříčí
Denní stacionář Radost
Charitní pečovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm

Pivovarská 2190

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
telefon: 571 654 954
e-mail: zlatuse.lusovska@valmez.charita.cz
web: http://www.valmez.charita.cz/?q=pecovatelska-sluzba
kontaktní osoby: Bc. Zlatuše Lušovská Dis.
 
 

Ostatní

název: Charita Valašské Meziříčí
adresa: Pivovarská 2190
telefon: 571654954
e-mail: Zlatuse.Lusovska@valmez.charita.cz
web: http://www.valmez.charita.cz
kontaktní osoby: Zlatuše Lušovská
 
 
 
Projekt PRAXE