fotka 1

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Senioři

název: Dům sv. Josefa, o.p.s.
adresa: Ropice 11
739 56
telefon: 558 761 562
kontaktní osoby: Ing. Jana Dziergasová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

 
 
název: Dům Sv. Josefa
adresa: Ropice čp. 11 PSČ 739 51
telefon: 558 761 561
e-mail: ops1@volny.cz
web: http://www.opsropice.webnode.cz
kontaktní osoby: Ing. Jana Dziergasová
 
 
název: Dům sv. Josefa
adresa: 739 61 Ropice čp. 11
telefon: 558 761 561
e-mail: ops1@volny.cz
web: http://www.opsropice.webnode.cz
kontaktní osoby: Ing. Jana Dziergasová
 
 
 
 
Projekt PRAXE