fotka 11 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Lidé s duševním onemocněním

název: Psychiatická nemocnice Marianny Oranžské
adresa: Ves Bílá Voda 1
kontaktní osoby: Bc. Buchtelová Hermína
 
 

Uživatelé drog

název: Terapeutická komunita Fides
adresa: Bílá Voda
790 69
telefon: 584 414 155
e-mail: fides@olu.cz
web: http://www.darmodej.cz/fid.htm
kontaktní osoby: Lukáš Chmela
 
 
název: Psychiatrická léčebna, Bílá Voda
adresa: Bílá Voda-Ves
Bílá Voda 1
790 69
telefon: 584 413 208
e-mail: pl.bila.voda@ova.pvtnet.cz
web: http://www.pl.bila.voda.jesenicko.com
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Mahrová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Komunita Fides
adresa: Bílá Voda 1, 790 69
telefon: 584414156
e-mail: gabriela.mahrová@seznam.cz
web: http://www.pl.bila.voda.jesenicko.com
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Mahrová
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
adresa: Ves Bílá Voda 1, Bílá Voda 790 69
 
 

Ostatní

název: Domov pro seniory Bílá Voda
adresa: Bílá Voda, 790 69
kontaktní osoby: Josef Losman
 
 
 
Projekt PRAXE