fotka 7  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Nový Jičín
adresa: odbor Sociálních věcí
oddělení Sociálně právní ochrany a prevence
Masarykovo nám. 1
Nový Jičín
741 01
telefon: 556 768 335
e-mail: jmicanik@novyjicin-town.cz
web: http://www.novy-jicin.cz/organizacni-struktura/organizacni-struktura.html
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Mičaník
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
telefon: 556768335
e-mail: rpesat@novyjicin-town.cz
web: http://novyjicin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Richard Pešat
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Divadelní 1, 741 01
telefon: +420 556 768 222
e-mail: posta@novyjicin-town.cz
web: http://www.novyjicin.cz
kontaktní osoby: Ing. Jitka Davidová
 
 
název: Oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Divadelní 1
Nový Jičín
741 01
e-mail: ppolakova@novyjicin-town.cz
web: http://www.novyjicin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Pavla Poláková
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín
telefon: 604 137 733
web: http://www.novyjicin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Urban
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín
telefon: 604 137 733
web: http://www.novyjicin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Urban
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Divadelní 1, 741 11 Nový Jičín
telefon: 604 137 733
e-mail: urban@novyjicin-town.cz
web: http://www.novyjicin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Urban
 
 
název: Město Nový Jičín - OSPOD
adresa: Masarykovo nám. 1
kontaktní osoby: Mgr. Pavla Poláková
 
 
název: MÚ- odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Divadelní 1, Nový Jičín
web: https://www.novyjicin.cz/odbory-a-useky/odbor-socialnich-veci/
kontaktní osoby: Mgr. Richar Pešat
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Chráněné bydlení
adresa: Slovanská 1555
telefon: 603 308 462
e-mail: radmilarehakova@seznam.cz
web: http://www.zameknovahorka.cz
kontaktní osoby: Radmila Řeháková
 
 
název: Denní stacionář Škola Života
adresa: Beskydská 176, 741 01 Nový Jičín
telefon: 732 683 593
e-mail: reditel@skola-zivota.cz
web: http://www.skola-zivota.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Michal Holáň - ředitel
 
 
název: EDEN Nový Jičín
adresa: Beskydská 274
741 01
Nový Jičín
telefon: 556 729 122
e-mail: ds.nj@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/eden-novy-jicin-denni-stacionar
kontaktní osoby: Bc. Eva Švagerová (vedoucí střediska), Mgr. Tereza Müllerová (sociální pracovnice)
 
 
název: Škola Života o.p.s., denní stacionář, Fakultní zařízení PdF MU
adresa: Beskydská 176
Nový Jičín
telefon: 732683593
e-mail: reditel@skola-zivota.cz
web: http://www.skola-zivota.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michal Holáň
 
 
název: Domov Duha pro osoby se zdravotním postižením
adresa: Hřbitovní č. 41
741 01 Nový Jičín
telefon: +420 556 709 033
e-mail: reditel@domovduha.cz
web: http://www.domovduha.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Dana Jančálková
 
 
název: EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny
adresa: U Jičínky 25
Nový Jičín
telefon: 734 416 302
web: http://www.slezskadiakonie.cz/stredisko/effatha-novy-jicin
kontaktní osoby: Gabriela Lhotská, Dis.
 
 
název: Slezská diakonie - EDEN Nový Jičín
adresa: Slezská diakonie - EDEN Nový Jičín, Beskydská 274, 741 01 Nový Jičín
telefon: 556 729 122, 734 439 346
e-mail: ds.nj@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Tereza Müllerová
 
 
název: Slezská diakonie - ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení
adresa: Beskydská 142, 741 01 Nový Jičín-Žilina
telefon: 733 142 411
e-mail: archa.novyjicin@sdk.cz, arnj.sp@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Tereza Klöselová
 
 
název: Slezská diakonie - ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení
adresa: Beskydská 142, 741 01 Nový Jičín-Žilina
telefon: 733 142 411
e-mail: archa.novyjicin@sdk.cz, arnj.sp@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Tereza Klöselová
 
 
název: Slezská diakonie - ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení
adresa: Beskydská 142, 741 01 Nový Jičín-Žilina
telefon: 733 142 411
e-mail: archa.novyjicin@sdk.cz, arnj.sp@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Tereza Klöselová
 
 

Nezaměstnaní

název: ÚP Nový Jičín
adresa: Msgr. Šrámka 1030/8
Nový Jičín
741 01
telefon: 950 139 464
e-mail: milena.chytilova@nj.mpsv.cz
web: http://portal.mpsv.cz/sz/local/nj_info/sz
kontaktní osoby: Milena Chytilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 

Osoby bez přístřeší

název: Charita Nový Jičín
adresa: Dolní brána 2075/57
telefon: 556709240
e-mail: charitanj@charitanj
web: https://charitanj.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jolana Orlíková
 
 

Poradny

název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
adresa: Štefánikova 7/826
Nový Jičín
741 00
telefon: 556 702 265
e-mail: nj@cepp.cz
web: http://www.cepp.cz/poradna_novy_jicin.php
kontaktní osoby: Bc. Ivana Dorotíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: SONS ČR
adresa: Štefánikova 7
Nový Jičín
741 01
telefon: 776 488 164
e-mail: novyjicin-odbocka@sons.cz
web: http://www.sons.cz
kontaktní osoby: Bc. Martin Hyvnar, DiS.
 
 
název: Centrum psychologické pomoci, p. o., Rodinná a manželská poradna Nový Jičín
adresa: Rodinná a manželská poradna
Štefánikova 7
741 01 Nový Jičín
telefon: 556 702 265, 777 499 633
e-mail: nj@cepp.cz
web: http://www.cepp.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Niklová
 
 

Rodina a děti

název: Dětský domov a školní jídelna Nový Jičín
adresa: Revoluční 56
741 01 Nový Jičín
telefon: 556 706 115
e-mail: detskydomov.nj@applet.cz
web: http://www.ddnj.wz.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michal Pokorný
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 1, 741 01
telefon: 556 768 222
web: http://www.novy-jicin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Absolonová Jarmila, MBA
 
 
název: Charitní dům bl. matky Terezy
adresa: Dolní brána 57
telefon: 556 709 240
e-mail: chdtereza@charita.cz
web: http://ostrava.caritas.cz
kontaktní osoby: Marcel Brož
 
 
název: Městský úřad Nový Jičín
adresa: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín
telefon: 604 137 733
e-mail: webmaster@novyjicin-town.cz
web: http://www.novyjicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Urban
 
 
název: NZDM klub Bunkr
adresa: Tyršova 8
telefon: 734 178 556
e-mail: nzdm.novyjicin@bunkr.cz
web: http://www.bunkr.cz
kontaktní osoby: Bc. Lucie Březinová
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna Nový Jičín,p.o.
adresa: Revoluční 56
telefon: 556 706 115
e-mail: ddnovyjicin@seznam.cz
web: http://www.ddnj.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Geryková - ředitelka,
 
 
název: Město Nový Jičín
adresa: Masarykovo nám. 1, 744 01 Nový Jičín
web: http://www.novyjicin.cz
 
 
název: Město Nový Jičín
adresa: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01
telefon: 556 768 335
e-mail: ppolakova@novyjicin-town.cz
web: http://www.novy-jicin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Pavla Poláková
 
 
název: Orgán sociálně právní ochrany dětí
adresa: Masarykovo nam.1
 
 

Senioři

název: Domov Paprsek, příspěvková organizace
adresa: Bezručova 419/20
Nový Jičín
741 01
telefon: 556 787 202
e-mail: reditel@domovpaprsek.cz
web: http://www.domovpaprsek.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jana Kuchajdová
 
 
název: Domov Duha
adresa: Hřbitovní 1128/41,
741 01 Nový Jičín
telefon: 556 714 189
e-mail: info.dd.novyjicin@seznam.cz
web: http://www.domovduchodcunj.cz
kontaktní osoby: Gabriela Gavlasová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 
název: Denní stacionář Domovinka
adresa: Pod Lipami 19,
741 01 Nový Jičín
telefon: 731 532 932
 
 
název: Domov Duha
adresa: Hřbitovní 41, Nový Jičín
telefon: 420 556 709 033
e-mail: reditel@domovduha.cz
web: http://www.domovduha.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Dana Jančálková
 
 
název: Domov pro seniory Duha
adresa: Hřbitovní 41, Nový Jičín 741 01
telefon: 556 714 188
e-mail: reditel@domovduha.cz
web: http://www.domovduha.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Dana Jančálková Telefon: +420 556 709 033 Mobil: +420 603 572 491 E-mail: dduha.jancalkova@seznam.cz
 
 
název: Pečovatelská služba Nový Jičín
adresa: Pečovatelská služba Nový Jičín
Revoluční ul. 6
741 01 Nový Jičín
telefon: 556 768 222
e-mail: ps.novyjicin@novyjicin-town.cz
web: http://www.psnj.cz
kontaktní osoby: Mgr. Alice Hynčicová, Mgr. et Mgr. Kateřina Adámková, Bc. Rostislav Struminský DiS.
 
 
název: Pečovatelská služba Nový Jičín
adresa: Pečovatelská služba Nový Jičín
Revoluční ul. 6
741 01 Nový Jičín
telefon: 556 768 222
e-mail: ps.novyjicin@novyjicin-town.cz
web: http://www.psnj.cz
kontaktní osoby: Mgr. Alice Hynčicová, Mgr. et Mgr. Kateřina Adámková, Bc. Rostislav Struminský DiS.
 
 
název: Domov Paprsek, příspěvková organizace
adresa: Máchova 1435/19 a Bezručova 419/ 20, 741 01 Nový Jičín
telefon: 556 787 219
e-mail: info@domovpaprsek.cz
web: http://www.domovpaprsek.cz
kontaktní osoby: Danuše Brtvová
 
 
název: ProSenior Nový Jičín
adresa:
 
 
název: MAJA domácí a hospicová péče s.r.o.
adresa: Bludovice 20
telefon: 603735247
e-mail: mjuroskova@seznam.cz
web: http://maja-dhp.webnode.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marie Jurošková
 
 

Školská zařízení

název: ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín
adresa: Komenského 64
Nový Jičín, 741 01
telefon: 556 701 380
e-mail: specskola.nj@specskolanj.cz
web: http://www.specskolanj.cz/
kontaktní osoby: Bc. Monika Šlapetová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace
adresa: Revoluční 56
telefon: 556 706 115
e-mail: ddnovyjicin@seznam.cz
web: http://www.ddnj.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Michal Pokorný (zástupce ředitele)
 
 
název: Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče
adresa: Divadelní 12, Nový Jičín, 741 01
telefon: 556 764 932, 556 764 940
e-mail: reditel@vumnj.edunet.cz
web: http://www.vunj.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Urban Petr
 
 
název: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín
adresa: Komenského 64, Nový Jičín
telefon: 556 706 262
e-mail: spc.nj@specskolanj.cz
web: http://www.specskolanj.cz/
kontaktní osoby: Bc. Monika Marková
 
 
název: Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče Nový Jičín
adresa: Divadelní 12
telefon: 556764940
e-mail: zacek@vumnj.edunet.cz
web: http://www.vunj.cz
kontaktní osoby: Robert Žáček
 
 
název: Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín
adresa: Divadelní 12, 741 01
telefon: 556 764 954
e-mail: vedouci.vychovatel@vumnj.edunet.cz
web: http://www.vunj.cz
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Tokář
 
 

Zdravotnická zařízení

název: NsP v Novém Jičíně
adresa: K Nemocnici 76
Nový Jičín
741 01
telefon: 556 773 111
e-mail: sekretariat@nspnj.cz
web: http://www.nspnj.cz/
kontaktní osoby: Lenka Laturová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 
název: Nemocnice Nový Jičín a.s.
adresa: Purkyňova 2138/16
 
 
název: Nemocnice Nový Jičín a.s.
adresa: Nemocnice Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
Nový Jičín 741 01
telefon: 556 773 111
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz
web: http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html
kontaktní osoby: Dana Babelová, Bc. Jana Tymlová
 
 
název: Nemocnice Nový Jičín a.s.
adresa: Nemocnice Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
Nový Jičín 741 01
telefon: 556 773 111
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz
web: http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html
kontaktní osoby: Dana Babelová, Bc. Jana Tymlová
 
 
název: Nemocnice Nový Jičín a.s.
adresa: Nemocnice Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
Nový Jičín 741 01
telefon: 556 773 111
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz
web: http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html
kontaktní osoby: Dana Babelová, Bc. Jana Tymlová
 
 
název: Nemocnice Nový Jičín a.s.
adresa: Nemocnice Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
Nový Jičín 741 01
telefon: 556 773 111
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz
web: http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html
kontaktní osoby: Dana Babelová, Bc. Jana Tymlová
 
 
název: Nemocnice Nový Jičín a.s.
adresa: Nemocnice Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
Nový Jičín 741 01
telefon: 556 773 111
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz
web: http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html
kontaktní osoby: Dana Babelová, Bc. Jana Tymlová
 
 
název: Nemocnice Nový Jičín a.s.
adresa: Nemocnice Nový Jičín a.s.
Purkyňova 2138/16
Nový Jičín 741 01
telefon: 556 773 111
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz
web: http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/
kontaktní osoby: Dana Babelová, Bc. Jana Tymlová
 
 
název: Strom života
adresa: Kostelní 71, Nový Jičín 741 01
telefon: 553 038 016
e-mail: info@zivotastrom.cz
web: http://www.zivotastrom.cz/
kontaktní osoby: ředitel Martin Šimák
 
 

Ostatní

název: Probační a mediační služba ČR - Nový Jičín
adresa: Divadelní 3
Nový Jičín
741 01
telefon: 556 701 815
e-mail: lstastny@pms.justice.cz
web: http://www.pmscr.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Luboš Šťastný
 
název: Dětský domov a Školní jídelna
adresa: Revoluční 56
telefon: 605904549
e-mail: detskydomov.nj@applet.cz
web: http://www.ddnj.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michal Pokorný
 
název: Pečovatelská služba Nový Jičín
adresa: Revoluční 6, Nový Jičín
telefon: 556 423 865
web: http://www.novy-jicin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Alice Hynčicová - vedoucí PS
 
název: Pečovatelská služba města Nový Jičín
adresa: Revoluční 6, Nový Jičín
telefon: 556 423 865
e-mail: ps.novyjicin-town.cz
web: http://www.novy-jicin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Alice Hynčicová
 
název: Pečovatelská služba Nový Jičín
adresa: Revoluční 6, Nový Jičín
telefon: 556 423 865
e-mail: ps.novyjicin@novyjicin-town.cz
web: http://www.novy-jicin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Alice Hynčicová
 
název: Rodinná a manželská poradna
adresa: Štefánikova 7, Nový jičín, 741 01
web: http://www.cepp.cz/poradna_novy_jicin.php
kontaktní osoby: Bc. Ivana Dorotíková
 
název: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s., detašované pracoviště Nový Jičín
adresa: Sokolovská 9, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
telefon: +420/556 709 403
e-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz
web: http://www.czp-msk.cz
kontaktní osoby: Mgr. Richard Pešat
 
název: Úřad práce, Nový Jičín
adresa: Tyršova 140/5, Nový Jičín 741 01
telefon: 950 139 508
kontaktní osoby: Bc. Šárka Vaňková
 
název: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
adresa: Sokolovská 617/9
telefon: 776 488 164
web: https://www.sons.cz/
kontaktní osoby: Bc. Martin Hyvnar, DiS
 
 
 
Projekt PRAXE