fotka 2

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Mentálně a tělesně postižení

název: Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace
adresa: Olšany 105,PSČ 78962
telefon: 583247212
e-mail: klimesova@domovolsany.cz
web: http://www. domovolsany.cz
kontaktní osoby: Renata Klimešová DiS.
 
 

Uživatelé drog

název: TK Monar, o.s.
adresa: Bohutín 148
Olšany u Šumperka
789 62
telefon: 583 247 533
e-mail: monar@monar.cz
web: http://www.monar.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Jančík
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
 
 
Projekt PRAXE