fotka 4

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Chotěboř
adresa: odbor sociálních věcí
Trčků z Lípy 69
Chotěboř
583 01
telefon: 569 641 142
e-mail: kafka@chotebor.cz
web: http://www.chotebor.cz
kontaktní osoby: Jiří Kafka
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Fokus Vysočina
adresa: Kosmonautů 262
Chotěboř
58301
telefon: 569 641 351
e-mail: marketa.krejcikova@fokusvysocina.cz
web: http://www.fokusvysocina.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Krejčíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 

Rodina a děti

název: Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
adresa: Dětský domov
Nová Ves u Chotěboře 1
Nová Ves u Chotěboře
582 73
telefon: 569 621 522
e-mail: ddnv@chot.cz
web: http://www.podoubravi.cz/detskydomov/
kontaktní osoby: Etela Coufalová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
 
 
Projekt PRAXE