fotka 11 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Mentálně a tělesně postižení

název: Sociálně terapeutická dílna
adresa: Hlučínská 1130/7a
telefon: 595 020 562
e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Kostková, DiS.
 
 
název: Charita Hlučín
adresa: U Bašty 275/3 Hlučín 748 01
telefon: 603 502 618
e-mail: katerina.wojtas@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Wojtas
 
 

Rodina a děti

název: Dům sv. Eufrasie
adresa: Markvartovická 22
Ludgeřovice
747 14
telefon: 695 052 494
e-mail: goodshepherd@tiscali.cz
web: http://web.quick.cz/Goodshepherd/dum_sv_eufrasie.htm
kontaktní osoby: Danuta Zavadilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na školení na pracovišti.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Účast při psaní projektů, fundraisingu apod. v místě praxe

 
 

Senioři

název: Domov pokojného stáří sv. Mikuláše
adresa: Hlučínská 1330/7a
Ludgeřovice
747 14
telefon: 595 020 550
e-mail: irena.prchalova@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz/dsvm.htm
kontaktní osoby: Irena Prchalová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: Charita Hlučín - Charitní domov sv. Mikuláše
adresa: Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
telefon: 603 501 993
kontaktní osoby: Irena Prchalová
 
 
název: Charitní domov sv. Mikuláše Ludgeřovice - domov pro seniory
adresa: Hlučínská 1330/7a
747 14 Ludgeřovice
telefon: 732 444 543
e-mail: kamil.kupka@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz/domov-sv-mikulase/
kontaktní osoby: Bc. Kamil Kupka
 
 
název: Charitní domov sv. Mikuláše Ludgeřovice - domov pro seniory
adresa: Hlučínská 1330/7a
747 14 Ludgeřovice
telefon: 732 444 543
e-mail: kamil.kupka@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz/domov-sv-mikulase/
kontaktní osoby: Bc. Kamil Kupka
 
 
název: Charitní domov sv. Mikuláše Ludgeřovice - domov pro seniory
adresa: Hlučínská 1330/7a,
747 14 Ludgeřovice
telefon: 732 444 543
e-mail: kamil.kupka@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz/domov-sv-mikulase/
kontaktní osoby: Bc. Kamil Kupka
 
 
 
 
Projekt PRAXE