fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Havlíčkův Brod
adresa: odbor sociálních věcí
Havlíčkovo náměstí 57
Havlíčkův Brod
58061
telefon: 569 497 250
e-mail: ikrizova@muhb.cz
web: http://www.muhb.cz/
kontaktní osoby: Ivana Křížová
 
 
název: Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
adresa: Rozkošská 2322
Havlíčkův Brod
58023
telefon: 569478111
e-mail: msuchomelova@plhb.cz
web: http://www.plhb.cz/
kontaktní osoby: Bc. Marie Suchomelová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
 
 
Projekt PRAXE