fotka 11 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Valašské Meziříčí - Oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí
 
 
název: Mětský úřad Valašské Meziříčí
adresa: Náměstí 7, 75701 Valašské Meziříčí
e-mail: salkova@muvalmez.cz
kontaktní osoby: Olga Šálková
 
 
název: Město Valašské Meziříčí, Oddělení rozvoje města, Odbor organizační a zaměstnanecký
adresa: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: salkova@muvalmez.cz
web: http://www.valasskemezirici.cz
kontaktní osoby: Olga Šálková
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Centrum pro lidi se zdravotním postižením
adresa: Zd. Fibicha 287, Valašské Meziříčí 757 01
telefon: 731 158 504
kontaktní osoby: Ing. Miroslava Gložajová
 
 
název: Diakonie
adresa: Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 731138911
e-mail: heblakova@diakonievm.cz
kontaktní osoby: Bc. Markéta Hebláková
 
 

Poradny

název: Pobočný spolek občanská poradna Pod křídly
adresa: Zašovská 784
Valašské Meziříčí
757 01
telefon: 571 629 068
e-mail: poradna@podkridly.cz
web: http://www.podkridly.cz/poradna/index.html
kontaktní osoby: Mgr. Tereza Ševčíková
 
 

Rodina a děti

název: Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o.
adresa: Husova 402/15
Valašské Meziříčí
757 01
telefon: 571 685 072
e-mail: lucie.bekova@kuvm.cz
web: http://www.kuvm.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lucie Beková, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka
adresa: Na potůčkách 872, Valašské Meziříčí, 757 01
telefon: 734 435 314
web: http://www.valmez.caritas.cz/sluzby/nizkoprahove-zarizeni.htm
kontaktní osoby: Hana Benčáková
 
 
název: Městský úřad Valašské Meziříčí
adresa: Valašské Meziříčí,Soudní 1221,75738
telefon: 571674107
e-mail: salkova@muvalmez.cz
kontaktní osoby: Šalková Olga
 
 
název: Charita Valašské Meziříčí
adresa: Kpt. Zavadila 1345
telefon: 571 616 657
e-mail: azyldum@valmez.charita.cz
web: http://www.valmez.caritas.cz/sluzby/azylovy-dum.htm
kontaktní osoby: Ing. Jiří Gavenda
 
 
název: Dětský domov
adresa: Žerotínova 211
757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 588
web: http://www.ddvalmez.cz
kontaktní osoby: Mgr. Elena Slámová
 
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí,
telefon: 571616657
e-mail: azyldum@valmez.charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Markéta Krhutová
 
 
název: Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče (SVP)
adresa: Králova 370, Valašské Meziříčí 757 01
telefon: 571 614 575
e-mail: k.centrum@volny.cz
web: http://www.dduolomouc.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Eliášová
 
 
název: Středisko výchovné péče
adresa: Králová 370
e-mail: kcentrum@volny.cz
web: http://-
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Eliášová
 
 
název: Středisko výchovné péče a dětský diagnostický ústav
adresa: Králová 370
e-mail: kcentrum@volny.cz
web: http://-
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Eliášová
 
 
název: Odbor sociálních věcí - OSPOD
adresa: Zašovská 784
Krásno nad Bečvou,757 01 Valašské Meziříčí 1
telefon: 571674569
e-mail: muzikova@muvalmez.cz
kontaktní osoby: Mgr. Tereza Mužíková
 
 
název: Dětský Domov Valašské Meziřičí
adresa: Žerotínova 211/22, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 588
e-mail: ddvalmez(@)volny.cz
web: https://www.sites.google.com/site/detskydomovvalasskemezirici/
kontaktní osoby: Mgr. Marta Camfrlová
 
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí 1
telefon: 571 616 657
e-mail: azyldum@valmez.charita.cz
web: http://www.valmez.charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Markéta Krhutová
 
 
název: Charita Valašské Meziříčí Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Kpt. Zavadila 1345
75701 Valašské Meziříčí
telefon: 571616657
kontaktní osoby: Bc. Markéta Krhutová
 
 

Senioři

název: Diakonie, ČCE
adresa: Žerotínova 319/21, 757 01, Valašské Meziříčí
telefon: 777 672 902
e-mail: odstrcilova@diakonievm.cz
web: http://www.diakonievm.cz
kontaktní osoby: Mgr. Zdislava Odstrčilová
 
 
název: Diakonie CČE - Hospic CItadela
adresa:
kontaktní osoby: Bc. Lenka Dobiášová - sociální pracovnice
 
 
název: Diakonie ČCE Domov se zvláštním režimem
adresa: Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 629 084
e-mail: socialni@citadela.cz
web: http://www.citadela.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Květoslava Othová
 
 
název: Diakonie Českobratrské církve evangelické
adresa: Žerotínova 1427, 757 01
telefon: 571 629 084
e-mail: hospic@citadela.cz
web: http://www.citadela.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Květoslava Othová
 
 
název: Seniorpark
adresa: Žerotínova 1568
telefon: 724 398 474
e-mail: rysicova@sluzbyvsetin.cz
web: http://www.sluzbyvsetin.cz
kontaktní osoby: Pavla Ryšicová
 
 

Školská zařízení

název: MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí
adresa: Vsetínská 454
Valašské Meziříčí
757 14
telefon: 571615641/31
e-mail: spsk@val-mez.cz
web: http://www.val-mez.cz/
kontaktní osoby: Svatava Lindušková
 
 
název: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
adresa: Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí
telefon: +420576809862
e-mail: spsk@val-mez.cz
web: http://www.val-mez.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Antonín Liebel
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Nemocnice Valašské Meziříčí
adresa: U Nemocnice 980,
757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 758 111
e-mail: jana.pelikanova@nvm.agel.cz
web: http://nemocnicevalmez.agel.cz/index.html
kontaktní osoby: Mgr. Jana Pelikánová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Diakonie ČCE – hospic Citadela
adresa: Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 629 084
e-mail: hospic@citadela.cz
web: http://www.citadela.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Květoslava Othová
 
 
název: Diakonie ČCE - Hospic Citadela
adresa: Žerotínova 1421
kontaktní osoby: Ing. Ivana Pořická
 
 
název: Nemocnice Valašské Meziříčí
adresa:
 
 

Ostatní

název: Charita Valašské Meziříčí
adresa: Kpt. Zavadila 1345
web: http://www.valmez.charita.cz
 
název: Dětský domov Valašské Meziříčí
adresa: Žerotínova 211
telefon: 571611588
e-mail: ddvalmez(@)volny.cz
web: http://www.ddvalmez.cz
kontaktní osoby: Mgr. Elena Slámová
 
název: Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
adresa: Žerotínova 319/21
telefon: 573034161
e-mail: stredisko@diakonievm.cz
web: http://www.diakonievm.cz
 
název: Centrum Áčko, p.o. Valašské Meziříčí
adresa: Husova 402/15, Valašské Meziříčí
telefon: 571 685 073
web: http://www.centrum-acko.cz/
kontaktní osoby: Bc. Pavla Vráblová
 
 
 
Projekt PRAXE