fotka 5 - (c) Hana Lanská

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Měú Hranice
adresa: oddělení sociální péče o občany staré a zdravotně postižené
Pernštejnské nám. 1
Hranice
753 37
telefon: 581 828 435
e-mail: petr.mynar@mesto-hranice.cz
web: http://www.mesto-hranice.cz/
kontaktní osoby: Ing. Petr Mynář
 
 
název: MěÚ Hranice - Oddělení sociálně právní ochrany dětí, sociální práce
adresa: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Purgešova ul. čp. 1399
Hranice
753 01
telefon: 581 828 440
e-mail: martina.skapová@mesto-hranice
web: http://www.mesto-hranice.cz
kontaktní osoby: Bc. Martina Škapová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Hranice
adresa: Purgešova 1399
kontaktní osoby: Ing. Eliška Václavíková
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Charita Hranice
adresa: Purgešova 1399, Hranice 75301
telefon: 581 606 615
e-mail: info@charita.hranice.cz
web: http://www.charita.hranice.cz
kontaktní osoby: Ing. Bc. Radmila Andrýsková, 733 755 881
 
 

Rodina a děti

název: Městský Úřad Hranice -Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce
adresa: Purgešova 1399/6
753 01 Hranice I-Město
telefon: +420 581 828 440
e-mail: martina.skapova@mesto-hranice.cz
web: http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcan...
kontaktní osoby: Bc. Martina Škapová, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna
adresa: Hranice, Purgešova 847
telefon: 581 601 905
e-mail: ddhranice@ddhranice.cz
web: http://www.ddhranice.cz/
kontaktní osoby: Bc. Věra Rušarová
 
 

Senioři

název: Domov seniorů Hranice
adresa: Jungmanova 1805, 75301 Hranice
telefon: 581 650 111
e-mail: info@domovsenioruhranice.cz
web: http://www.domovsenioruhranice.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Kučerová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Pečovatelská služba - Domov seniorů Hranice
adresa: Tovačovského 2000
telefon: 581602230
e-mail: pecovatelskasluzba@domovsenioruhranice.cz
web: http://www.domovsenioruhranice.cz
kontaktní osoby: Jaroslava Míková
 
 
název: Domov seniorů Hranice
adresa: Jungmanova 1805, Hranice 75301
telefon: 581 650 111
e-mail: info@domovsenioruhranice.cz
web: http://www.domovsenioruhranice.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Simona Hašová
 
 

Školská zařízení

název: Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice
adresa: Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice
telefon: 581 604 317
e-mail: www.detskecentrumhranice.cz
web: http://www.detskecentrumhranice.cz/index.php/kontakt
kontaktní osoby: Mgr. Petra Stryková, 728 506 205
 
 

Uživatelé drog

název: K-centrum Kappa, Hranice
adresa: Skalní 1059
Hranice
753 01
telefon: 581 607 022
e-mail: hranice@kappa-help.cz
web: http://www.kappa-help.cz/
kontaktní osoby: Ivo Vavřík
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 

Zdravotnická zařízení

název: Nemocnice Hranice
adresa: Zborovská 1245, Hranice 75301
telefon: 581679111
e-mail: nemocnice@nemocnice-hranice.cz
web: http://www.nemocnice-hranice.cz/
kontaktní osoby: Mgr. David Hýžďal, 581679392
 
 

Ostatní

název: Dětský domov a Školní jídelna
adresa: Purgešova 847
telefon: 581 694 233
e-mail: ddhranice@ddhranice.cz
web: http://www.ddhranice.cz
kontaktní osoby: Bc. Věra Rušarová, v.z.
 
 
 
Projekt PRAXE