fotka 7  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Hlučín
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mírové náměstí č.23,24
Hlučín
748 01
telefon: 595 020 229
e-mail: chlappkova@hlucin.cz
web: http://www.hlucin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Radka Chlappková
 
 
název: Město Hlučín
adresa: Mírové náměstí 23, 748 01 HLUČÍN
telefon: 595 020 211
e-mail: podatelna@hlucin.cz
web: http://www.hlucin.cz
kontaktní osoby: Ing. Jiřina Pudichová - tajemnice
 
 
název: Městský úřad Hlučín, úsek sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Mírové náměstí 23
telefon: 595 020 229
e-mail: petermannova@hlucin.cz
web: http://www.hlucin.cz/
kontaktní osoby: Ing. Lenka Petermannová
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Fontána, příspěvková organizace
adresa: Celní 3
Hlučín
748 01
telefon: 595 041 187
e-mail: reditel@fontana-po.cz
web: http://www.fontana-po.cz/
kontaktní osoby: Iva Hrubá
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 
název: Fontána p.o
adresa: Celní 409/3, Hlučín 748 01
telefon: 596 762 640
e-mail: reditelka@fontana-po.cz
web: http://www.fontana-po.cz/
kontaktní osoby: Ing. Blanka NEVŘELOVÁ, Iva HRUBÁ, Iveta CIGÁNOVÁ, DiS.
 
 
název: Fontány, příspěvková organizace
adresa: Celní 409/3 Hlučín 748 01
telefon: 596762640
e-mail: vedouci1@fontana-po.cz
web: http:///www.fontana-po.cz
kontaktní osoby: Bc. Petr Surovka
 
 

Poradny

název: Pedagogicko - psychologická poradna
adresa: Gen. Svobody 228/8
telefon: 595 043 110
e-mail: ppp.hlucin@seznam.cz
web: http://ppp.opava.cz/uvod/
kontaktní osoby: Mgr. Šaršová Vladimíra
 
 

Rodina a děti

název: Městský úřad Hlučín, Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
telefon: 595020229
e-mail: petermannova@hlucin.cz
web: http://www.hlucin.cz
kontaktní osoby: Ing. Petermannová Lenka
 
 

Senioři

název: Domova U jezera, p.o.
adresa: Dlouhoveská 91/1915
Hlučín
748 01
telefon: 595 020 573
e-mail: reditel@ddhlucin.cz
web: http://www.ddhlucin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jančík Petr
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Charita Hlučín
adresa: U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
telefon: 595 042 368, 731 354 877
e-mail: andrea.strachotová@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz/
kontaktní osoby: Andrea Strachotová, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Domov U jezera, příspěvková organizace
adresa: Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín
telefon: 595 020 571
e-mail: recepce@ddhlucin.cz
web: http://www.ddhlucin.cz
kontaktní osoby: Mgr.Petr Jančík, Ludmila Volková, Monika Vicenecová DiS.
 
 
název: Domov pod Vinnou horou
adresa: Dlouhoveská 91/1915
748 01 Hlučín
telefon: (+420) 595 020 576
e-mail: dps@ddhlucin.cz
web: http:// www.ddhlucin.cz
kontaktní osoby: Ing.Dana Kostřevová
 
 
název: Domov pod Vinnou horou
adresa: Dlouhoveská 1915/91
telefon: + 420 595 020 571
e-mail: reditel@ddhlucin.cz
web: http://www.ddhlucin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Mikulová - ředitelka Domova pod Vinnou horou, Edita Kawková, DiS. - vedoucí domova pro seniory
 
 
název: Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace města Hlučín
adresa: Dlouhoveská 1915/91
telefon: 595 020 576
e-mail: dps@ddhlucin.cz
web: http://www.ddhlucin.cz/
kontaktní osoby: Edita Kawková, DiS.
 
 
název: Domov pod Vinnou horou
adresa: Dlouhoveská 91/1915
telefon: 595 020 571
 
 

Ostatní

název: NZDM Na Hraně
adresa: Úzká 717/3, 748 01 Hlučín
telefon: 775 591 986
e-mail: nzdmnahrane@email.cz
kontaktní osoby: Mgr. Alena Peterková
 
název: Charita Hlučín
adresa: U Bašty 275/3
telefon: 595 043 275
e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz
kontaktní osoby: Andrea Strachotová, DiS.
 
 
 
Projekt PRAXE