fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Komunity

název: Charita Třinec
adresa: ul. Lidická 1272
Třinec
739 61
telefon: 558993587
e-mail: bezecna1@post.cz
web: http://www.charitatrinec.cz
kontaktní osoby: Marta Bezecná
 
 

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Třinec
adresa: odbor sociálních věcí
Jablunkovská 160
Třinec - Staré Město
739 61
telefon: 558 306 336
e-mail: vera.majerova@trinecko.cz
web: http://www.trinec-mesto.cz/meu/
kontaktní osoby: Věra Majerová
 
 
název: Městský úřad
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
telefon: 420 558 306 111
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
web: http://www.trinecko.cz
 
 
název: Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Třinec
adresa: Poštovní 621, Staré Město
telefon: 950 113 611
web: http://www.portal.mpsv.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Wiewiorková - Vedoucí oddělení nepojistných soc. dávek
 
 
název: Městský úřad Třinec
adresa: Jablunkovská 160, Třinec 73961
telefon: +420 558 306 111
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
web: http://www.trinecko.cz
kontaktní osoby: RNDr. Věra Palkovská
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Středisko Jordán
adresa: Hraniční 280
Třinec
739 61
telefon: 558 329 880
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
 
 
název: JORDÁN Třinec
adresa: Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada
telefon: 558 990 411
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Romana Dobšová, Dis.
 
 
název: Stacionář Jantar
adresa: Štefánikova 1173, 739 61
telefon: 558 993 753
e-mail: jantar@ssmt.cz
web: http://www.ssmt.cz/index.php?idz=10
kontaktní osoby: Andrea Wojnarová, DiS.
 
 

Menšiny

název: NZDM Bunkr Nový Jičín
adresa: Jablunkovská 110
telefon: 734178556
kontaktní osoby: Ing. Jiří Pracuch
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: ÚSP pro mentálně postižené děti a mládež
adresa: Čapkova 708
Třinec
739 61
kontaktní osoby: Anna Ciencalová
 
 
název: Stacionář RADOST
adresa: Čapkova č. 708,
739 61 Třinec
telefon: 558 993 751, 739 205 106
e-mail: stac.radost@volny.cz
web: http://www.stacionartrinec.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kamil Raszka
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Rehabilitační stacionář Třinec
adresa: Máchova 1134,
739 61 Třinec-Lyžbice
telefon: 558 332 167
e-mail: stac.radost@volny.cz
kontaktní osoby: Bc. Kamil Raszka
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Centrum sociální pomoci Třinec, p. o., středisko: Denní stacionář Radost
adresa: Máchova č. 1134, 739 61 Třinec
telefon: 558 993 751
e-mail: reditelka@csptrinec.cz
web: http://www.csptrinec.cz
kontaktní osoby: Bc. Alena Kostková
 
 
název: Centrum sociální pomoci Třinec, p. o., středisko: Denní stacionář Paprsek
adresa: Máchova 1134, 739 61 Třinec
telefon: 558 332 167
e-mail: reditelka@csptrinec.cz
web: http://www.csptrinec.cz/denni-stacionar-paprsek/
kontaktní osoby: Sociální pracovník: Mgr. Lucie Rajcová
 
 
název: RÚT Třinec, sociální rehabilitace
adresa: Frýdecká 136, 739 61 Třinec
telefon: 558 990 403, 731 826 808
e-mail: rut.tr@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr.Michaela Horňáková
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Azylový dům Bethel
adresa: Frýdecká 191
Třinec
739 61
telefon: 558 334 861
e-mail: bethel.tc@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Roman Folwarczny, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: BETHEL Třinec
adresa: Frýdecká 191
e-mail: /bethel.tc@slezkadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: SÁRA Třinec, azylový dům pro ženy
adresa: Hraniční 280, 73961 Třinec
telefon: 558 990 401
e-mail: ad.zeny.tc@slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Ing. Gabriela Ščuková
 
 

Poradny

název: Poradna ELPIS
adresa: Třinec, Máchova 643
telefon: 558 990 400
kontaktní osoby: Bc. Martina Lenczowská
 
 
název: Poradna ERGON
adresa: Poštovní 445
telefon: 734863270
e-mail: poradna@ergonsp.cz
web: http://ergonsp.cz/Poradna.html
kontaktní osoby: Mgr. Stanislava Valášková, Bc. Kateřina Kundľová, Mgr. Alena Kostková
 
 

Rodina a děti

název: Poradna pro ženy a dívky
adresa: Náměstí Míru 551, 739 61 Třinec
telefon: 558 989 972
web: http://www.poradnaprozeny.eu
kontaktní osoby: Milena Sikorová
 
 
název: Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. - Denní stacionář Paprsek
adresa: Máchová 1134, 739 61 Třinec
telefon: 558 332 167
kontaktní osoby: Mgr. Alena Kostková
 
 
název: Program pro pěstounské rodiny
adresa: nám. Míru 551, 739 61 Třinec
telefon: 605205121
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jana Kostková
 
 
název: Město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
web: http://www.trinecko.cz
 
 
název: Dětská skupina Pampeliška
adresa: Máchova 1134, 739 61 Třinec
telefon: 558 339 006
e-mail: detskaskupina@csptrinec.cz
web: http://www.csptrinec.cz/hlidani-deti/detska-skupina/
kontaktní osoby: Mgr. Karolína Görög, vedoucí
 
 
název: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec
adresa: Třinec, Máchova 643
telefon: 558990400
e-mail: elpis.tc.@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Martina Lenczowská
 
 
název: Slezská diakonie program pro pěstounské rodiny
adresa: Třinec nám. Míru 551, 739 61
telefon: 730547947
e-mail: pestouni.tc@slezskadiakonie.cz
web: http://pestouni.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ester Heczková
 
 

Senioři

název: Pečovatelská služba Třinec
adresa: Štefánikova 1173
Třinec
739 61
telefon: 558 993 755
e-mail: katerina.glosova@ssmt.cz
web: http://www.ssmt.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Glosová
 
 
název: Domov pro seniory Sosna
adresa: Habrová 302
Třinec
739 61
telefon: 558 933 728
e-mail: jirina.sikorova@ssmt.cz
web: http://www.ssmt.cz/ddt/
kontaktní osoby: Mgr. Jiřina Sikorová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

 
 
název: Domov pro seniory POHODA a. s.
adresa: ul. Palackého 1331, 739 61 Třinec
telefon: 558 987 201
e-mail: pohodatrinec@seznam.cz
web: http://www.seniordomypohoda.cz
kontaktní osoby: Tomáš Trubecký - ředitel
 
 
název: Senior domy POHODA a.s.
adresa: Palackého 1331
telefon: +420 558 987 200
e-mail: pohodatrinec@seznam.cz
web: http://www.seniordomypohoda.cz
kontaktní osoby: ředitel Tomáš Trubecký, sociální pracovnice Bc. Karolína Görög
 
 
název: Domov Nýdek
adresa: Domov Nýdek 545, 739 96
telefon: 558555211
web: http://www.ssmt.cz
kontaktní osoby: Ing. Jana přerovská, Bc. Dana Šteffeková
 
 
název: Nemocnice Třinec - sociální lůžka
adresa: Kaštanová 268, Třinec
telefon: 558309291
e-mail: lucie.sikorova@nemtr.cz
web: http://www.nemtr.cz
kontaktní osoby: Lucie Sikorová, Dis.
 
 
název: Domov Sosna
adresa: Habrová 302
telefon: 558 993 711
e-mail: reditel@ssmt.cz
web: http://www.ssmt.cz
kontaktní osoby: Ředitel SSMT: Mgr. Pavel Pezda
 
 
název: Domov Sosna
adresa: Habrová 302
telefon: 558 993 711
e-mail: reditel@ssmt.cz
web: http://www.ssmt.cz
kontaktní osoby: Ředitel SSMT: Mgr. Pavel Pezda
 
 
název: Dům svatého Josefa
adresa: Ropice č.p. 11
okr. Frýdek-Místek
739 61 Třinec
telefon: 558 761 561,562
e-mail: ops1@volny.cz
web: http://opsropice.webnode.cz/o-nas/
kontaktní osoby: Mgr. Szpyrcová Joanna
 
 
název: Domov pro seniory Sosna
adresa: Město Třinec

Jablunkovská č. 160

739 61 Třinec

IČ: 00 297 313
telefon: 558 993 710
e-mail: gerontocentrum@ssmt.cz
web: http://www.ssmt.cz/index.php?sec=ossmt
kontaktní osoby: Mgr. Jiřina Sikorová, Bc. Radka Kocincová
 
 
název: Sociální služby města Třince - Domov pro seniory Sosna
adresa: Habrova 302
telefon: 558993728
e-mail: jirina.sikorova@ssmt.cz
web: http://www.ssmt.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jiřina Sikorová
 
 
název: Charita Třinec
adresa: Lidická 1272, Třinec 739 61
telefon: +420 724 257 219
web: http://www.charitatrinec.cz
kontaktní osoby: Bc. Marta Bezecná
 
 
název: Domov Sosna - domov se zvláštním režimem
adresa: Habrová 302, 739 61, Třinec
telefon: 558 993 708
e-mail: radka.kocincova@ssmt.cz
web: http://www.ssmt.cz
kontaktní osoby: Mgr. Radka Kocincová
 
 
název: Sociální služby města Třinec
adresa: Třinec Jablunkovská č. 160
web: http://www.ssmt.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Pezda
 
 

Školská zařízení

název: Pedagogicko psychologická poradna Třinec
adresa: Máchova 643, Třinec 739 61
telefon: 558 334 541
web: http://www.pppfm.cz
kontaktní osoby: Bc. Soňa Wawreczková
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Nemocnice Třinec
adresa: Kaštanová 268,
739 61 Třinec-Dolní Líštná
telefon: 558 309 670
e-mail: info@nemtr.cz
web: http://www.nemtr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Stanislava Pavlíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Nemocnice Třinec
adresa: Kaštanová 268
web: http://www.nemtr.cz
 
 
název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
adresa: Kaštanová 268
Třinec 739 61
telefon: 558 309 291
web: http://nemtr.cz
 
 
název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
adresa: Kaštanová 268, 739 61
telefon: + 420 309 111
web: http://www.nemtr.cz
kontaktní osoby: MUDr.Mgr.Zdeněk Matušek (ředitel nemocnice)
 
 

Ostatní

název: Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. , Azylový dům pro matky
adresa: Čapkova 708, 739 61, Třinec
telefon: 558993751
e-mail: cspt@csptrinec.cz
web: http://www.csptrinec.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Kamil Raszka, Mgr. Petr Müller
 
název: Pečovatelská služba
adresa: Štefánikova 1173
739 61 Třinec
telefon: 558 993 755
e-mail: zdenka.mitrengova@ssmt.cz
kontaktní osoby: Bc. Zdeňka Mitrengová, DiS.
 
název: Denní stacionář PAPRSEK
adresa: Máchova 1134, 739 61 Třinec
telefon: 558 332 164
e-mail: j.antosova@csptrinec.cz
web: http://www.csptrinec.cz/denni-stacionar-paprsek/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Antošová
 
název: Azylový dům pro matky
adresa: Čapkova 708, Třinec, 739 61
telefon: 558 99, 752
kontaktní osoby: Petr Muller
 
název: NZDM Klub Bunkr, Třinec
adresa: Lidická 541, Třinec, 739 61
kontaktní osoby: Mgr. Silvia Tačárová
 
název: Charita Třinec
adresa: Lidická 1272 TŘINEC
739 61
telefon: 420 558 993 587
e-mail: bezecna1@post.cz
web: http://www.charitatrinec.cz/
kontaktní osoby: Bc. Marta Bezecná
 
název: Denní stacionář Jantar
adresa:
 
název: NZDM Klub Bunkr, Třinec
adresa: Jablunkovská 705, Třinec 739 61
telefon: 731 444 371
e-mail: nzdm.trinec@bunkr.cz
web: http://www.bunkr.cz
 
název: Městský úřad Třinec, Odbor sociálních věcí- Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Jablunkovská 160, 739 61, Trinec
telefon: 558 306335
web: http://www.trinecko.cz
 
název: OPL MUDr. Šoltésová Radana s.r.o.
adresa: Máchová 643, 739 61 Třinec, Lyžbice
telefon: 558 33 27 13
kontaktní osoby: MUDr. Radana Šoltésová
 
 
 
Projekt PRAXE