fotka 4

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Moravské Budějovice
adresa: sociální odbor
Nám. Míru 31
Moravské Budějovice
676 02
telefon: 568 408 370
e-mail: loiblova@mbudejovice.cz
web: http://mbudejovice.cz
kontaktní osoby: Ing. Jana Loiblová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Město Moravské Budějovice
adresa: nám. Míru 31,67602 Moravské Budějovice 2
telefon: 568 408 311
e-mail: mesto@mbudejovice.cz
web: http://www.mbudejovice.cz
kontaktní osoby: Ing. Vlastimil Bařinka
 
 

Rodina a děti

název: MB Střed
adresa: Purcnerova 61
Moravské Budějovice
676 00
telefon: 568 843 732
e-mail: sdruzeni@stred.info
web: http://www.stred.info
kontaktní osoby: Mgr. Markéta Dokulilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
 
 
Projekt PRAXE