fotka 2

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Magistrát města Karviné
adresa: odbor sociálně-právní ochrany dětí
Zakladatelská 974
Karviná-Nové Město
735 06
telefon: 596 389 221
e-mail: chytrova@karvina.org
web: http://www.karvina.org
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Chytrová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Magistrát města Karviná
adresa: Zakladatelská 974, 735 06 Karviná-Nové město
telefon: 596389221
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Chytrová
 
 
název: Magistrát města Karviná - Odbor sociálních věcí
adresa: Zakladatelská 974/20, 735 06, Karviná - Nové Město
telefon: +420 596 389 177
e-mail: martina.smuzova@karvina.cz
web: http://www.karvina.cz
 
 
název: Magistrát města Karviná, Odbor sociální, Oddělení sociálních věcí
adresa: Fryštátská 72, Karviná - Fryštát
telefon: 596387353
web: http://karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialni
kontaktní osoby: mgr Bc. Wieslawa Fukalová
 
 
název: Okresní správa sociálního zabezpečení
adresa:
web: http://www.cssz.cz
 
 
název: Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Ostravě.
adresa: tř. Osvobození 1388/60a, Nové Město, 735 06 Karviná 6
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Domov Alzheimer Darkov
adresa: Lázeňská 48/41
 
 
název: Domov Alzheimer Darkov o.p.s.
adresa: Lázeňská 48/41, Lázně Darkov, 735 03 Karviná
telefon: 735 170 225
e-mail: darkov@domovalzheimer.cz
web: http://www.domovalzheimer.cz/
 
 
název: Nový domov, příspěvková organizace
adresa: U Bažantnice 1564/15
telefon: 596 348 651
e-mail: sekretariat@ndkarvina.cz
web: http://www.ndkarvina.cz
kontaktní osoby: Irena Šafářová
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Denní stacionář Eunika
adresa: Horova 654
Karviná Ráj
734 01
telefon: 596 311 815
e-mail: eunika@slezskadiakonie.cz
web: http://www.sdkabo.cz/ds-eunika-nabidka-sluzby
kontaktní osoby: Mgr. Čimborová Helena
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

 
 
název: Denní stacionář Dům v Aleji
adresa: V Aleji 434
Karviná
734 01
telefon: 725217140
e-mail: socpracovnikds@socsluzbykarvina.cz
web: http://www.socsluzbykarvina.cz
kontaktní osoby: Bc. Šárka Pintérová
 
 
název: EUNIKA Karviná, denní stacionář
adresa: Horova 654, 734 01 Karviná-Ráj
telefon: 731 670 761
e-mail: eunika@slezskadiakonie.cz
 
 
název: Sociální služby Karviná
adresa: Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město
telefon: 596325414
e-mail: socsluzby@socsluzbykarvina.cz
web: http://www.socsluzbykarvina.cz
 
 
název: Eunika Karviná, denní stacionář
adresa: Horova 654, Karviná 4
telefon: 739391779
web: http://www.sdkabo.cz
kontaktní osoby: Věra Sedláková, DiS
 
 
název: Sociální služby Karviná
adresa: Závodní 1667 735 06 Karviná-Nové Město
web: http://www.socsluzbykarvina.cz
 
 
název: Galaxie centrum pomoci z.ú.
adresa: Kašparova 2978/1, Hranice, 733 01 Karviná 1
web: http://www.galaxie-karvina.cz/
kontaktní osoby: ředitel: Bc. Marcel Dvořák
 
 
název: Denní stacionář Eunika
adresa: Horova 654, 734 01 Karviná - Ráj
telefon: 731 670 761
e-mail: eunika@slezskadiakonie.cz
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Nám. O. Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město
telefon: 725217161
e-mail: hiblerova@socsluzbykarvina.cz
web: http://www.socsluzbykarvina.cz/azylovy-dum/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Hiblerová
 
 
název: Dům na půli cesty Heřmánek
adresa: Nám. O. Foltýna 267
telefon: 596312213
e-mail: dpchermanek@seznam.cz
web: http://www.hermanek2.karvina.info
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Sporysch, Martina Švagříková, Dis.
 
 

Poradny

název: Občanské sdružení Heřmánek
adresa: Nám. Ondry Foltýna 267/12
733 01 Karviná - Staré Město
telefon: 596 312 213, 774 247 280
e-mail: zarizenihermanek@seznam.cz
web: http://www.hermanek.karvina.info
kontaktní osoby: Mgr. Daniela Brůnová - sociální pracovnice
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Občanská poradna Karviná, odborné sociální poradenství
adresa: V Aleji 435, Karviná - Ráj
telefon: 596 323 031
e-mail: obcan.ka@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Iveta Kuczerová
 
 
název: Centrum psychologické pomoci, detašované pracoviště Rodinná a manželská poradna Nový Jičín
adresa: Na Bělidle 815/2, Fryštát, 733 01 Karviná
telefon: 556 702 265, 777 499 633
e-mail: dorotikova@cepp.cz
web: http://www.cepp.cz
kontaktní osoby: Bc. Ivana Dorotíková
 
 

Rodina a děti

název: Občanské sdružení Heřmánek, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
adresa: Dvořákova 1623, Karviná-Nové Město
telefon: 596 312 160
e-mail: zarizenihermanek@seznam.cz
web: http://www.hermanek.karvina.info
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Sporysch, Lenka Hanusková
 
 
název: Centrum pro rodinu Sluníčko
adresa: Jurkovičova 1547, Karviná - Nové město
web: http://www.centrum-slunicko.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Kalniková
 
 
název: SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná
adresa: V Aleji 435, 734 01 Karviná – Ráj
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/socialni-asistence-karvina-orlova-socialne-aktiviz
kontaktní osoby: Bc. Jan Motloch, DiS.
 
 
název: Dům na půli cesty Heřmánek
adresa: Nám. Ondry Foltýna 267, Karviná - Staré Město
telefon: 596312213
e-mail: dpchermanek@seznam.cz
web: http://www.hermanek.karvina.info
kontaktní osoby: Martina Švagříková, Dis.
 
 
název: Sociální služby Karviná
adresa: Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město
e-mail: socsluzby@socsluzbykarvina.cz
 
 
název: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karviná
adresa: Zakladatelská 974, Karviná-Nové Město
e-mail: renata.chytrova@karvina.cz
kontaktní osoby: Chytrová Renáta Mgr. - vedoucí
 
 
název: Pohoda Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: 734 01 Karviná-Ráj, V Aleji 435
telefon: 604 642 991
e-mail: pohoda@slezskadiakonie.cz
web: http://www.nzdmpohoda.cz
kontaktní osoby: Iveta Kuczerová
 
 
název: Azyový dům pro rodiny s dětmi
adresa: Nám. O. Foltýna 267, 733 0, Kariná - Staré Město
telefon: 596 311 429
e-mail: borecka@socsluzbykarvina.org
web: http://www.socsluzbykarvina.cz/azylovy-dum/
kontaktní osoby: Marcela Borecká, DiS.
 
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Nám. O. Foltýna 267, 733 01 Karviná – Staré Město
telefon: tel: 596 311 429
e-mail: borecka@socsluzbykarvina.org
web: http://www.socsluzbykarvina.cz/azylovy-dum/
kontaktní osoby: Bc. Marcela Borecká, DiS.,
 
 
název: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek
adresa: Nám. O. Foltýna 267, 733 01, Karviná-Staré město
telefon: 604 247 280
web: http://www.hermanek1.karvina.info
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Sporysch
 
 
název: magistrát města, oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Fryštátská 72/1
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Chytrová
 
 
název: Heřmánek, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
adresa: Nám. Ondry Foltýna 267/12, 733 01 Karviná - Staré Město
telefon: 596 312 213, 774 247 280
e-mail: zarizenihermanek@seznam.cz
web: http://www.hermanek.karvina.info
kontaktní osoby: Mgr. Daniela Brůnová, Mgr. Pavel Sporysch
 
 
název: Heřmánek, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
adresa: Nám. Ondry Foltýna 267/12
733 01 Karviná - Staré Město
telefon: 596 312 213, 774 247 280
e-mail: zarizenihermanek@seznam.cz
web: http://www.hermanek.karvina.info
kontaktní osoby: Mgr. Daniela Brůnová, Mgr. Pavel Sporysch
 
 
název: Centrum pro rodinu Sluníčko - Klub Bublina
adresa: Jurkovičova 1547, 735 06 Karviná Nové Město
telefon: 723 367 383
e-mail: bublina@centrum-slunicko.cz
web: http://bublina.webnode.cz
kontaktní osoby: Hanka Waleczková, MGR. Lenka Kalniková
 
 
název: Magistrát města Karviná, odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Karola Śliwky 50, 733 22 Karviná - Fryštát
telefon: 596 387 772
e-mail: renata.chytrova@karvina.org
web: http://www.karvina.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Chytrová
 
 
název: Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.
adresa: Karviná 6, Jurkovičova 1547
telefon: +420 608 615 138
e-mail: slunicko@centrum-slunicko.cz
web: http://www.centrum-slunicko.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Kalníková
 
 
název: Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.
adresa: Jurkovičova 1547, Karviná - Nové Město
telefon: +420 608 615 138
e-mail: lenka.kalnikova@centrum-slunicko.cz
web: http://centrum-slunicko.cz
kontaktní osoby: Kalniková Lenka Mgr.
 
 
název: Slezská diakonie - Program pro pěstounské rodiny
adresa: Masarykovo nám. 6, Karviná - Fryštát, 733 01
web: http://pestouni.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Marie Kijonková, Dis.
 
 
název: Orgán sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
telefon: 596 387 111
e-mail: epodatelna@karvina.cz
web: http://www.karvina.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Chytrová
 
 
název: Azylový dům pro rodiny s dětmi
adresa: Nám. O. Foltýna 267/12, Karviná - Staré město
telefon: 596 311 429
e-mail: vedouciad@socsluzbykarvina.cz
web: http://www.socsluzbykarvina.cz
kontaktní osoby: Bc. Jaroslava Žilková
 
 

Senioři

název: Nový domov
adresa: U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná-Nové Město
telefon: +420 596 348 651
web: http://www.ndkarvina.cz/
kontaktní osoby: Jarmila Tihelková
 
 
název: Sociální služby Karviná, příspěvková organizace
adresa: Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město
telefon: 596 312 183
web: http://www.socsluzbykarvina.cz
kontaktní osoby: Bc. Andrea Vavrečková
 
 
název: Nový domov
adresa: U Bažantnice 1564/15
telefon: 596 348 651-2
e-mail: sekretariat@ndkarvina.cz
web: http://www.ndkarvina.cz
kontaktní osoby: Bc. Rostislav Mrlina
 
 
název: Nový domov
adresa: U Bažantnice 1564, 735 06 Karviná-Nové Město
telefon: +420 596 348 651-2
e-mail: socialnids@ndkarvina.cz
web: http://www.ndkarvina.cz
kontaktní osoby: Mgr. Rostislav Mrlina
 
 
název: Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení v NsP Karviná-Ráj
adresa: Vydmuchov 399/5; 734 12 Karviná-Ráj
telefon: 596 388 3567
e-mail: szczygielova@nspka.cz
web: http://www.nspka.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Szczygielová
 
 
název: Oddělení sociálních služeb
adresa: Vydmuchov 399/5
telefon: 596 383 567
e-mail: szczygielova@nspka.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Szczygielová
 
 
název: Oddělení sociálních služeb - Karviná
adresa: Vydmuchov 399/5, Karviná - Ráj
telefon: 596383567
web: http://www.nspka.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Szczygielová
 
 

Školská zařízení

název: Dětský domov Srdce a školní jídelna, příspěvková organizace
adresa: Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10
telefon: 552 301 650
e-mail: ddsrce@quick.cz
web: http://www.ddsrdce.cz
kontaktní osoby: Mgr. Milan Harant
 
 
název: Dětský domov Srdce a školní jídelna, příspěvková organizace
adresa: Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10/1835
telefon: 739634230
e-mail: richard.mohyla@ddsrdce.cz
web: http://www.ddsrdce.cz
kontaktní osoby: PhDr. Richard Mohyla
 
 
název: Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, příspěvková organizece
adresa: Vydmuchov 10, Karviná - Fryštát, 733 01
telefon: 552301655
e-mail: julie.kozdonova@ddsrdce.cz
web: http://www.ddsrdcekarvina.cz/
kontaktní osoby: Bc. Koždoňová Julie
 
 
název: ZŠ a MŠ Prameny
adresa: Prameny 838
telefon: 596 312 179
web: http://www.zs-prameny.cz
 
 

Uživatelé drog

název: K-centrum
adresa: Družby 1125, Karviná, 735 06
telefon: 596 316 808
e-mail: net.karvina@seznam.cz
web: http://www.k-centrum.net/novyweb/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=15
kontaktní osoby: Lenka Táborská, DiS.
 
 

Věznice

název: Věznice Karviná
adresa: Fryštátská 178
P. O. Box 42
Karviná, část Fryštát
733 01
telefon: 596 308 203
e-mail: 29podatelna@vez.kna.justice.cz
web: http://www.vscr.cz/karvina
kontaktní osoby: Bc. Jitka Fikáčková
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
adresa: Vydmuchov 399/5
Karviná-Ráj
734 12
telefon: 596 383 111
e-mail: nspka@nspka.cz
web: http://nspka.cz/
kontaktní osoby: Bc. Alena Fišerová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

 
 
název: Karvinská hornická nemocnice
adresa: Zakladatelská 975/22, 73506, Karviná-Nové město
telefon: 596 380 315
kontaktní osoby: Mgr. Petra Prokšová
 
 
název: Nový Domov Karviná, domov se zvláštním režimem
adresa: U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná - Nové Město
telefon: +420 59 63 486 51-2
e-mail: sekretariat@ndkarvina.cz
web: http://www.ndkarvina.cz
kontaktní osoby: Ing. Eva Cholewová
 
 
název: Karvinská hornická nemocnice
adresa: Zakladatelská 975/22, 73506 Karviná - Nové Město
web: http://khn.cz
 
 
název: Nemocnice s Poliklinikou Karviná - Ráj, Dětské oddělení
adresa: Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná Ráj
telefon: 596 383 111
web: http://www.nspka..cz
 
 
název: Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace
adresa: Vydmuchov 399/5, Karviná, 734 01
telefon: 596 383 567
web: http://www.nsp.cz
 
 
název: Nemocnice s poliklinou v Karviné Ráji
adresa: Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná Ráj
telefon: 596 383 111
e-mail: nspka@nspka.cz
web: http://www.nspka.cz
 
 

Ostatní

název: Slezská humanita o.s.
adresa: Sokolovská 1761
Karviná—Nové Město
735 01
telefon: 596 325 856
e-mail: pierzchalova@slezskahumanita
web: http://www.slezskahumanita.cz/
kontaktní osoby: Mgr.Hana Pierzchalová
 
název: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa:
 
název: DPC Heřmánek
adresa: Nám. Ondry Foltýna 267, Karviná - Staré Město, 733 01
telefon: 774 247 280
kontaktní osoby: Martina Vojtušová, DiS.
 
název: Statutární město Karviná
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Chytrová
 
název: Domeček v Aleji
adresa: V Aleji
 
název: Dům na půl cesty Heřmánek
adresa: Nám. Ondry Foltýna 267, Karviná - Staré město
telefon: 596 312 213
e-mail: dpchermanek@seznam.cz
web: http://www.hermanek2.karvina.info
kontaktní osoby: Mgr. Daniela Brůnová
 
název: Domov Alzheimer
adresa: Lázeňská 48/41
telefon: 735 170 200
e-mail: darkov@domovalzheimer.cz
web: http://www.domovalzheimer.cz
kontaktní osoby: Mgr. Mária Schindlerová
 
název: Sociální služby Karviná
adresa: Sokolovská 1761, 73506 Karviná 6
telefon: 725217133
web: http://www.socsluzbykarvina.cz
kontaktní osoby: Bc. Veronika Bílá
 
název: OÁZA - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Mírová 1434, 73506 Karviná 6
telefon: 596324911
kontaktní osoby: Mgr. Jaroslava Hanzlová
 
název: Kosatky Karviná - oddíl plavání, z.s.
adresa: Leonovova 1797
telefon: 597 582 487
e-mail: kosatky@kosatkykarvina.cz
web: http://www.kosatkykarvina.cz
kontaktní osoby: Ing. Tomáš Kaluža
 
název: Domov Alzheimer o.p.s.
adresa: Lázeňská 48/41 Karviná-Darkov
 
 
 
Projekt PRAXE