fotka 6  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Kravaře
adresa: odbor sociálních věcí
Náměstí 43
Kravaře
747 21
telefon: 553 777 924
e-mail: socialni@kravare.cz
web: http://www.kravare.cz/
kontaktní osoby: Bc. Irena Sentenská
 
 

Rodina a děti

název: Odbor sociálních věcí a kultury - OSPOD Kravaře
adresa: Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
telefon: 553777924
e-mail: socialni@kravare.cz
web: http://www.kravare.cz
kontaktní osoby: Bc. Irena Sentenská
 
 

Senioři

název: Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, p.o.
adresa: Alejní 375/22
Kravaře
74721
telefon: 553 653 838
e-mail: reditel@dskravare.cz
web: http://www.dskravare.cz/
kontaktní osoby: Bc. Maria Melecká
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Participace na komunitním plánování

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

 
 
název: Domov pro seniory sv.Hedviky
adresa: Alejní 375/22
telefon: +420 553 671 186
e-mail: reditel@dskravare.cz
web: http://www.dskravare.cz
kontaktní osoby: Bc. Maria Melecká - ředitelka, Bc. Jana Polášková - sociální pracovník
 
 
 
 
Projekt PRAXE