fotka 11 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Příbor
adresa: Náměstí S. Freuda 19
Příbor
742 58
telefon: 556 455 440
e-mail: soc@pribor-mesto
web: http://www.pribor-mesto.cz/
kontaktní osoby: Ing. Lenka Filipová
 
 

Rodina a děti

název: Dětský domov a školní jídelna
adresa: Masarykova 607
Příbor
742 58
telefon: 556 725 103
kontaktní osoby: Miluše Petřeková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Participace na komunitním plánování

 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace
adresa: Příbor, Masarykova 607
telefon: 556 725 103
e-mail: detskydomov.pribor@seznam.cz
web: http://www.detskydomovpribor.freepage.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petr Augustinský
 
 

Senioři

název: Domov Příbor
adresa: Masarykova 542,
742 58 Příbor
telefon: 556 720 043
e-mail: ddpribor@ddpribor.cz
web: http://www.ddpribor.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Bittnerová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Diakonie ČCE dům s pečovatelskou službou
adresa: Jičínská 238, Příbor 742 58
telefon: 556 725 359
e-mail: pribor@diakonie.cz
web: http://www.diakoniepribor.cz
kontaktní osoby: Šárka Totová, Dis.
 
 
název: Diakonie ČCE středisko v Příboře
adresa: Jičínská 238, Příbor 74258
telefon: 556 725 359
e-mail: pribor@diakonie.cz
web: http://www.diakoniepribor.cz
kontaktní osoby: Šárka Totová, Dis.
 
 
název: Domov Příbor, p.o.
adresa: Příbor, Masarykova 542
telefon: 556 720 047
e-mail: bilkova@domovpribor.cz
web: http://www.domovpribor.cz
kontaktní osoby: Ivana Bílková, DiS.
 
 
název: Domov Příbor, p.o.
adresa: Masarykova 542
 
 
název: Domov Příbor, p.o.
adresa: Masarykova 542
web: http://www.domovpribor.cz
 
 

Školská zařízení

název: Dětský dom a Školní jídelna p.o.
adresa: Příbor, Masarykova 607
telefon: 556725103
e-mail: detskydomov.pribor@seznam.cz
web: http://www.detsky-domov-pribor.webnode.cz
kontaktní osoby: Adriana Chybová
 
 
 
 
Projekt PRAXE