fotka 8 - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Frýdlant nad Ostravicí
adresa: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Náměstí 3
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
telefon: 558 604 126
web: http://www.frydlantno.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Adéla Skarková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Náš svět, p.o.
adresa: Náš svět 239, Frýdlant n. O. 739 11
telefon: 737982391
e-mail: r.mikulaskova@centrumprzno.cz
kontaktní osoby: Bc. Radka Mikulášková
 
 
název: T-WOOD s.r.o. - chráněná dílna
adresa: Frenštátská 716, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
e-mail: info@t-wood.cz
kontaktní osoby: Lubomír Hyvnar
 
 
název: T-WOOD s.r.o. - chráněná dílna
adresa: Frenštátská 716, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
telefon: 558847705
e-mail: info@t-wood.cz
web: http://www.t-wood.cz
kontaktní osoby: Petr Tomášek
 
 

Poradny

název: Poradenské centrum
adresa: Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11
telefon: 595 171 681, 603 356 766, 737 627 872
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/poradenstvi/poradenske-centrum/
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Janečková
 
 

Rodina a děti

název: Opora dětem
adresa: Elektrárenská 125
telefon: 558 638 750
e-mail: posta@oporadetem.cz
web: http://www.oporadetem.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Gurecká
 
 

Senioři

název: Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
adresa: 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312
telefon: 558 441 611
e-mail: stredisko@sssfno.cz
web: http://www.sssfno.cz
kontaktní osoby: ředitel Ing. Jiří Hořínek
 
 
název: Středisko sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí
adresa: Padlých hrdinů 312
telefon: 558 441 611/625
e-mail: domov@domovfrydlantno.cz
web: http://www.domovfrydlantno.cz, www.sssfno.cz
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Milan Kuba
 
 
název: Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí
adresa: Padlých hrdinů 312
telefon: 558441611
e-mail: stredisko@sssfno.cz
web: http://www.sssfno.cz
kontaktní osoby: Ing.Jiří Hořínek
 
 
název: Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí
adresa: Padlých hrdinů 312
telefon: 558441611
e-mail: stredisko@sssfno.cz
web: http://www.sssfno.cz
kontaktní osoby: Ing. Jiří Hořínek
 
 
název: Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí
adresa: Padlých hrdinů 312
telefon: 558441611
e-mail: stredisko@sssfno.cz
web: http://www.sssfno.cz
kontaktní osoby: Ing. Jiří hořínek
 
 
název: Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí
adresa: Padlých hrdinů 312
telefon: 558441611
e-mail: stredisko@sssfno.cz
web: http://www.sssfno.cz
kontaktní osoby: Ing.Jiří Hořínek
 
 
název: Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
adresa: Padlých hrdinů 312
telefon: 558 441 636
e-mail: milan.kuba@sssfno.cz
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Milan Kuba, Mgr. Bc. Alena Radová
 
 
název: Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
adresa: Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
telefon: 774 451 409
web: http://www.sssfno.cz
kontaktní osoby: Viera Švarcová DiS.
 
 

Ostatní

název: Obecní úřad Pstruží
adresa: Pstruží 93
e-mail: ou@pstruzi.cz
web: http://www.pstruzi.cz
 
 
 
Projekt PRAXE