fotka 1

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Prostějov
adresa: odbor sociálních věcí
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Školní 4
Prostějov
769 01
telefon: 582 329 550
e-mail: zdena.hamplova@mestopv.cz
web: http://www.mestop­v.cz
kontaktní osoby: Zdena Hamplová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Občanské sdružení Lipka
adresa: Tetín č. 1506/1, Prostějov 79601
telefon: 582 360 295
e-mail: cekalova@oslipka.cz
web: http://www.oslipka.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Renata Čekalová
 
 
název: CHARITA PROSTĚJOV - Domov Daliborka
adresa: Daliborka 10, Prostějov 796 01
telefon: 581 115 290, 734 172 105
e-mail: daliborka@prostejov.charita.cz
web: http://www.prostejov.charita.cz/domov-daliborka
 
 

Poradny

název: Středisko sociální prevence Olomouc
adresa: Bezručovo náměstí 9, 796 01 Prostějov
telefon: 731 447 456
e-mail: ppr.prostejov@ssp-ol.cz
web: http://WWW.ssp-ol.cz
kontaktní osoby: Krupová Marie, sociální pracovnice
 
 

Senioři

název: Domov seniorů Prostějov
adresa: Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov
telefon: 582344211
web: http://www.domovpv.cz
kontaktní osoby: Mgr. Vladimíra Zhorová
 
 
název: ADP-SANCO
adresa: Vrahovická 721/109, 79811 Prostějov
telefon: 582 343 370
e-mail: info@adpsanco.cz
web: http://www.adpsanco.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Květoslava Šťastná
 
 
název: CSS Prostějov
adresa: Lidická 86, Prostějov 796 01
telefon: 582 321 209
web: http://www.csspv.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Nenálová - sociální pracovnice
 
 

Školská zařízení

název: Základní škola a dětský domov Prostějov
adresa: Lidická 86, Prostějov 796 01
telefon: 582 406 640
web: http://www.zsadd-prostejov.cz
kontaktní osoby: Irena Adámková - zástupce ředitele
 
 

Uživatelé drog

název: Kontaktní centrum Prostějov
adresa: Vrahovická 83
798 11 Prostějov
telefon: 582 361 401
e-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz
web: http://www.podaneruce.cz/cz/programy/kontaktni-centra/zelva.html
kontaktní osoby: PhDr. Iva Součková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Kontaktní centrum Prostějov
adresa: Vrahovická č.p. 83
telefon: 776 654 685
e-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz
web: http://www.podané ruce.cz
kontaktní osoby: Jana Kučerová
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Středomoravská nemocniční a.s
adresa: Nemocnice Prostějov
Mathonova 291/1
Prostějov
796 04
telefon: 582 315 897
e-mail: Jarmila.Zbozinkova@nempv.cz
web: http://www.nempv.cz
kontaktní osoby: Jarmila Zbožínková
 
 

Ostatní

název: Centrum sociálních služeb Prostějov
adresa: Lidická 2924/86
796 01 Prostějov
telefon: 582 321 209
e-mail: jnenalova@csspv.cz
web: http://www.csspv.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Nenálová
 
název: Občanské sdružení LIPKA
adresa: Tetín 1506/1, Prostějov, 796 01
kontaktní osoby: Mgr. Dita Zbořilová
 
název: Úřad práce České republiky - kontaktní pracoviště Prostějov
adresa: Lutinovova 42/1
telefon: 950 154 331
e-mail: leona.macova@pv.mpsv.cz
web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prostejov
kontaktní osoby: Mgr. Leona Mácová
 
 
 
Projekt PRAXE