fotka 1

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Magistrát města Opavy
adresa: Odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a komunitního plánování
Horní nám. 69
Opava
746 26
telefon: 553 756 716
e-mail: iva.paletova@opava-city.cz
web: http://www.opava-city.cz/
kontaktní osoby: Bc. Iva Paletová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Účast na konferencích a vzdělávacích akcích vztahujících se k problematice praxe

Participace na komunitním plánování

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

 
 
název: Oddělení sociálních služeb a komunitního plánování
adresa: Krnovská 71C
telefon: 553756716
e-mail: iva.paletova@opava-city.cz
web: http://www.opava-city.cz
kontaktní osoby: Bc. Iva Paletová
 
 
název: Městský úřad Opava
adresa: Krnovská 71C, Opava
telefon: +420 734 767 913
e-mail: sarka.holowczakova@opava-city.cz
kontaktní osoby: Bc. Šárka Holowczaková
 
 
název: Úřad práce, Opava
adresa: Bochenkova 4, Opava 746 01
telefon: 553 608 173
kontaktní osoby: Mgr. Eva Klementová - vedoucí oddělení
 
 
název: Statutární město Opava - Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Horní náměstí 69, Opava
746 01
telefon: 553756649
e-mail: helena.kozakova@opava-city.cz
web: http://www.opava-city.cz
kontaktní osoby: Mgr. Helena Kozáková
 
 
název: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě (kontaktní pracoviště Opava)
adresa: Janská 785/2, Předměstí, 746 01 Opava 1
telefon: 950 142 530
web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/opava
 
 
název: Magistrát - statutární město Opava
adresa: Horní náměstí 69,Opava
telefon: 553756716
kontaktní osoby: Bc.Iva Paletová
 
 
název: Magistrát - Statutární město Opava
adresa: Horní náměstí 69,Opava - Magistrát
telefon: 553756716
kontaktní osoby: Bc.Iva Paletová
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: ANIMA VIVA
adresa: Liptovská 1045/21
Opava-Kylešovice
747 06
telefon: 553 734 619
e-mail: centrum.opava@animaviva.cz
web: http://www.animaviva.cz
kontaktní osoby: Mgr. Darja Šlahorová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Participace na komunitním plánování

 
 
název: Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné
adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava
telefon: 553 770 124
e-mail: chranene.bydleni@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz
kontaktní osoby: Ing. Dagmar Slížová
 
 
název: RADOST – sociálně terapeutická dílna
adresa: Přemyslovců 13/26, Opava – Jaktař, 747 07
telefon: 553 612 780
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Slavíčková
 
 
název: EKIPA - Chráněné bydlení Maják
adresa: Kylešovská 818/26, Opava 746 01
web: http://www.ekipa.cz/
 
 
název: Ekipa, občanské sdružení
adresa: Kylešovská 818/26 OPAVA, 746 01
telefon: 604 662 555
e-mail: lubomir.stoklasa@ekipa.cz
web: http://www.ekipa.cz
kontaktní osoby: Lubomír Stoklasa - předseda sdružení, statutární zástupce
 
 
název: FOKUS Opava
adresa: Lepařova 8/2906, Opava 746 01
telefon: 553 652 433
e-mail: fokusopava@seznam.cz
 
 
název: Anima Viva z. s.
adresa: Liptovská 21, Opava Kylešovice
telefon: 553 821 300
e-mail: centrum.opava@animaviva.cz
web: http://www.animaviva.cz
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Jedličková DiS.
 
 

Menšiny

název: Dživipen
adresa: Horní náměstí 48
Opava , 746 01
telefon: 734 659 555
web: http://www.dzivipen.cz/
kontaktní osoby: Bc. Vlastimila Bezecná
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Speciálně pedagogické centrum SRDCE
adresa: Slezského odboje 5
Opava
746 01
telefon: 553 626 092
e-mail: spc.srdce@seznam.cz
web: http://nestroj.com/zsso
kontaktní osoby: Bc. Ivana Celtová
 
 
název: Marianum, p.o.
adresa: Rooseveltova 47
Opava
746 01
telefon: 553 621 284
e-mail: marianum.opava@worldonline.cz
web: http://www.marianum-opava.cz
kontaktní osoby: Ing. Antonín Janýška
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

 
 
název: Sírius
adresa: Mánesova 1684/7,
746 01 Opava-Předměstí
telefon: 555 538 020
e-mail: usp.manesovaopava@centrum.cz
web: http://www.usp-opava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Soňa Lichovníková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Stacionář Mraveneček
adresa: Neumannova 3
747 07 Opava-Jaktař
telefon: 553 616 648
e-mail: mravenecek@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz/
kontaktní osoby: Jana Konopková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: RADOST - sociálně terapeutická dílna
adresa: Přemyslovců 13/26
telefon: 553 612 780
e-mail: radost@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz
kontaktní osoby: Bc. Miroslava Slavíčková
 
 
název: MRAVENEČEK - denní stacionář pro děti a mládež s kombionvanými vadami
adresa: Neumannova 3
telefon: 553 616 648
e-mail: mravenecek@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz
kontaktní osoby: Jana Konopková
 
 
název: Charita Opava
adresa: Přemyslovců 26, Opava, 747 07
telefon: 553 612 780
web: http://www.charitaopava.cz/?page=texty&id=143
kontaktní osoby: Jan Hanuš, ředitel
 
 
název: Fokus
adresa: Opavská 33 , Svobodné Heřmanice
telefon: 553650760
kontaktní osoby: Šárka Potyšová
 
 
název: Fokus
adresa: Opavská 33 Svobodné Heřmanice
telefon: 553650760
kontaktní osoby: Šarka Potyšová
 
 
název: Charita Opava - Radost
adresa: Přemyslovců 26,747 07 Opava
telefon: 553 612 780
e-mail: radost@charitaopava.cz
web: http://charitaopava.cz/?page=texty&id=119&IIgen=18
kontaktní osoby: Dis. paní Lucie Lichá
 
 
název: Podpora samostatného bydlení JINAK
adresa: Brantice 220, 793 93 Brantice
telefon: 736 528 058
e-mail: skacelova@jinakops.cz
web: http://www.jinakops.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Petra Skácelová
 
 
název: FOKUS Opava
adresa: Hradecká 16
telefon: 553650760
web: http://www.fokusopava.cz
kontaktní osoby: Šárka Potyšová, DiS.
 
 
název: Sírius, příspěvková organizace
adresa: Mánesova 7
telefon: 553 711 803
e-mail: reditel@sirius-opava.cz
web: http://www.sirius-opava.cz/
 
 
název: Denní stacionář Mraveneček
adresa: Přemyslovců 13/27 Opava-Jaktař
telefon: 553612780
e-mail: info@charitaopava.cz
kontaktní osoby: Jana Koubková
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Armáda spásy v ČR-Centrum sociálních služeb Samaritán
adresa: Nákladní 24, 746 01 Opava
telefon: 595 172 591
e-mail: gerhard_karhan@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/opava
kontaktní osoby: Gerhard Karhan
 
 
název: Dům pro ženy a matky s dětmi
adresa: Rybářská 86, 746 01, Opava
telefon: +420 773 770 192
web: http://armadaspasy.cz
 
 

Poradny

název: Charita Opava
adresa:
 
 
název: Rodinná a manželská poradna
adresa: Pekařská 4
telefon: 553 622 764
e-mail: opava@cepp.cz
web: http://www.cepp.cz/poradna_opava.php
kontaktní osoby: Bortlíková
 
 
název: Občanská poradna - Charita Opava
adresa: Kylešovská 10
telefon: 553 616 437
web: http://www.charitaopava.cz
kontaktní osoby: Radka Lenková, Dis.
 
 

Rodina a děti

název: Dětské centrum Čtyřlístek, p.o.
adresa: Nákladní 29
Opava
74601
telefon: 553 621 548
e-mail: hruskova@dcctyrlistek.cz
web: http://www.dcctyrlistek.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jana Miketová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Kojenecký ústav s dětským domovem v Opavě
adresa: Nákladní 29
Opava
746 01
telefon: 553 621 548
e-mail: szymikova@kuopava.cz
web: http://www.kuopava.cz/
kontaktní osoby: Marie Szymiková
 
 
název: Elim Opava, o.s - NZDM Magnet
adresa: Rolnická 21a
Opava-Kateřinky
747 05
telefon: 775 591 986
e-mail: clubmagnet@email.cz
web: http://www.elimopava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Alena Peterková
 
 
název: Fond ohrožených dětí
adresa: pobočka Opava
Zacpalova 27
Opava
746 01
telefon: 553 616 497
e-mail: fod.opava@fod.cz
web: http://www.fod.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Jordánová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 
název: Eurotpia Opava o.p.s.
adresa: Zacpalova 379 / 27 Opava 746 01
telefon: 734315984
e-mail: martina.cihlarova@eurotopia.cz
web: http://www.opava.eurotopia.cz
kontaktní osoby: Bc.Martina Cihlářová
 
 
název: Eurotopia Opava o.p.s.
adresa: Zacpalova 379 /27 Opava 746 01
telefon: 734315984
web: http://www.opava.eurotopia.cz
kontaktní osoby: Bc.Martina Cihlářová
 
 
název: Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava
adresa: Rolnická 21A, 747 05 Opava
telefon: 553 653 239
e-mail: kancelar@elimopava.cz
web: http://elimopava.cz/elim/
kontaktní osoby: Mgr.Pavlína Němcová
 
 
název: Elim - NZDM Magnet
adresa: Rolnická 21A, 747 05 Opava
telefon: 775 591 986
e-mail: clubmagnetopava@email.cz
web: http://elimopava.cz/elim
kontaktní osoby: Bc. Alena Peterková
 
 
název: Elim o.s. - NZDM Magnet
adresa: Rolnická 21A, 747 05 Opava
telefon: 775 591 986
e-mail: clubmagnetopava@email.cz
web: http://elimopava.cz/elim
kontaktní osoby: Bc. Alena Peterková
 
 
název: Eurotopia Opava - NZDM Modrá kočka
adresa: Zacpalova 27, 746 01 Opava
web: http://www.opava.eurotopia.cz/index-kocka.php
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Valíková
 
 
název: Elim Opava, o.s - SAS Opava
adresa: Rolnická 21a
Opava-Kateřinky
747 05
telefon: 775 938 066
e-mail: douceni@elimopava.cz
web: http://elimopava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Řehánková
 
 
název: ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii, Opava
adresa: Rolnická 1636/21A, Opava 5
telefon: 553653239
e-mail: kancelar@elimopava.cz
web: http://www.elimopava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Pavlína Němcová
 
 
název: Dětské centrum Čtyřlístek
adresa: Nákladní 147/29, Opava - Předměstí 746 01
telefon: 553 621 548
e-mail: info@dcctyrlistek.cz
web: http://www.dcctyrlistek.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jana Miketová
 
 
název: Statutární město Opava - OSPOD
adresa: Horní Náměstí 69
telefon: 553 756 111
e-mail: posta@opava-city.cz
web: http://www.opava-city.cz/cs
kontaktní osoby: Mgr. Helena Kozáková
 
 

Senioři

název: Domov Bílá Opava
adresa: Rooseveltova 3
Opava
746 01
telefon: 553 715 504
e-mail: dbo.rooseveltova@ddopava.cz
web: http://www.ddopava.cz/
kontaktní osoby: Ludmila Hasalíková
 
 
název: Seniorcentrum Opava
adresa: Rolnická 24
Opava - Kateřinky
747 05
telefon: 774470650
e-mail: seniorcentrumopava.PS@seznam.cz
web: http://www.seniorcentrum-opava.cz
kontaktní osoby: Ing. Křupala Radim - ředitel
 
 
název: Domov Bílá Opava
adresa: Rybářská 27
telefon: 553 712 183
e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz
web: http://www.ddopava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michal Jirásek
 
 
název: Charita Hlučín – Charitní domov sv. Mikuláše
adresa: U Bašty 275, 748 01 Hlučín
telefon: 595 042 368
e-mail: domov@charitahlucin.cz
web: http://www.charitahlucin.cz
kontaktní osoby: Kamil Kupka
 
 
název: Denní stacionář pro seniory
adresa: Kylešovská 4, Opava, 746 01
telefon: 553 710 915
e-mail: anezka@charitaopava.cz
web: http://www.charitaopava.cz/
kontaktní osoby: Jana Řehulková
 
 
název: Charita Opava - Charitní pečovatelská služba
adresa: Kylešovská 4
telefon: 553 764 084
e-mail: thiemlova@charitaopava.cz
kontaktní osoby: Bc. Thiemlová Petra, DiS.
 
 
název: Charita Opava - Denní stacionář pro seniory
adresa: Kylešovská 4
telefon: 553 710 915
kontaktní osoby: Jana Řehulková
 
 
název: česká katolická charita,charitní domov
adresa: kylešovská č.8
telefon: 553760571
kontaktní osoby: sociální pracovnice Martina Šustková
 
 
název: česká katolická charita,charitní domov
adresa: kylešovská č.8
telefon: 553760571
kontaktní osoby: Martina Šustková
 
 
název: Denní stacionář pro seniory
adresa: Kylešovská 4
telefon: 603731845
kontaktní osoby: Sociální pracovnice paní Jana Řehulková
 
 
název: Vila Vančurova o.p.s.
adresa: Vančurova 1217/5, 746 01 Opava
telefon: 552301050
e-mail: recepce@vilavancurova.cz
web: http://www.vilavancurova.cz
kontaktní osoby: Miroslav Glos (ředitel)
 
 

Školská zařízení

název: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12
adresa: Dostojevského 12
telefon: 555 444 491
e-mail: hauserovas@skolaprotp.cz
web: http://www.skolaprotp.cz
kontaktní osoby: Mgr. Häuserová Silvie - ředitelka školy
 
 
název: Základní škola a Praktická škola , Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
adresa: Slezského odboje 5, 746 01 Opava
telefon: 553 616 450
e-mail: zs.so@seznam.cz
web: http://zsps-opava.skolanawebu.cz
kontaktní osoby: Mgr. Kupka Jiří
 
 
název: Mateřská školka Eliška
adresa: E. Krasnohorské 8, Opava, 746 01
telefon: 553 715 807
kontaktní osoby: Bc. Petra Kirschnerová
 
 
název: Základní škola Opava, Boženy Němcové 2
adresa: 74601 Opava, Boženy Němcové
telefon: 553713124
e-mail: zsbn@zsbn.opava.cz
web: http://www.zsbnopava.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lexová Ivana
 
 

Věznice

název: Věznice a Ústav pro VZD Opava
adresa: Olomoucká 27, Opava 746 49
telefon: 553707111
 
 
název: Vězeňská služba ČR Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava
adresa: Krnovská 68 746 49 Opava
web: http://www.vscr.cz
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Psychiatrická nemocnice Opava
adresa: Olomoucká 88
Opava
746 01
telefon: 553 695 201
e-mail: hemzalova@pnopava.cz
web: http://www.pnopava.cz
kontaktní osoby: Hana Hemzalová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Slezská Nemocnice v Opavě
adresa: sociální služba
Olomoucká 86
Opava
746 01
telefon: 553 766 783
e-mail: lenka.bremkova@nemocnice.opava.cz
web: http://www.nemocnice.opava.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lenka Břemková
 
 
název: Slezská nemocnice v Opavě
adresa: Olomoucká 470/86
746 01 Opava
telefon: 553 766 109
e-mail: soc.sestry@nemocnice.opava.cz
web: http://www.nemocnice.opava.cz
kontaktní osoby: Alena Matýsková
 
 
název: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
adresa: Olomoucká 86
746 01 Opava
telefon: 553 766 111
e-mail: sekretariat@nemocnice.opava.cz
web: http://www.nemocnice.opava.cz/
 
 
název: Charitní ošetřovatelská služba
adresa: Kylešovská 4, 746 01
e-mail: chops@charitaopava.cz
 
 
název: Charitní ošetřovatelská služba
adresa: Kylešovská 4, 746 01, Opava
telefon: 604 111 837
e-mail: chops@charitaopava.cz
web: http://charitaopava.cz/
kontaktní osoby: Magda Pasková
 
 
název: Psychiatrická nemocnice v Opavě
adresa: Olomoucká 88, Opava 746 01
telefon: 601 319 642
e-mail: kuncova@pnopava.cz
web: http://www.pnopava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Kuncová
 
 
název: Slezská nemocnice,Opava
adresa: Olomoucká 86,74679
telefon: 553766109
kontaktní osoby: ZSP paní Alena Matýsková
 
 
název: Psychiatrická nemocnice Opava
adresa: Olomoucká 88, Opava 746 01
telefon: 553695111
kontaktní osoby: Ing. Jiříček Zdeněk
 
 
název: Psychiatrická nemocnice v Opavě
adresa: Olomoucká 88
telefon: 553 695 416
e-mail: kuncova@pnopava.cz
web: http://www.pnopava.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Kuncová
 
 

Ostatní

název: FOKUS -Opava
adresa: Vávrovická 70/77, Opava, 747 07
telefon: 553 652 433
web: http://www.fokusopava.cz
kontaktní osoby: Eva Svobodová
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Rybářská 86, Opava, 746 01
telefon: 553 714 509
e-mail: md_opava@armadaspasy.cz
web: http://www.apmadaspasy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Pobořilová
 
název: Dětský domov Opava
adresa: Rybí trh 14, Opava
kontaktní osoby: Dana Klímová
 
název: Charitní pečovatelská služba
adresa: Kylešovská 4
746 01 Opava
telefon: 553 764 084
kontaktní osoby: Bc. Petra Thiemlová, DiS.
 
název: AMT centrum
adresa:
kontaktní osoby: Mgr. Vladimíra Janta
 
název: Probační a mediační služba ČR
adresa: Olomoucká 8/14, 747 77 Opava
telefon: 553 650 788
e-mail: ptesar@pms.justice.cz
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Tesař
 
název: Probační a mediační služba České republiky- středisko Opava
adresa: Olomoucká 8
telefon: 731 692 776
e-mail: ptesar@pms.justice.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Tesař
 
název: Ordinace praktického lékaře pro dospělé
adresa: Opavská 199, Oldřišov 747 33
telefon: 553782167
kontaktní osoby: MUDr. Svačina Jaromír
 
 
 
Projekt PRAXE