fotka 6  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Lidé s duševním onemocněním

název: Hiporehabilitace, Rehabilitace Kateřina, s.r.o.
adresa: Březiny 197, 405 02, Březiny 27
telefon: +420 605288613
e-mail: hiporehabilitace@rehkat.cz
web: http://www.rehkat.cz/hiporehabilitace
kontaktní osoby: Mgr. et PhDr.Sofie Wernerová, Ph.D., +420 602 622 712
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Slunečnice
adresa: Hudečkova 1, Děčín 1, 405 01
telefon: 731 653 326
e-mail: cds@slundecin.org
web: http://www.slundecin.org
kontaktní osoby: Mgr. Dagmar Radvanová
 
 

Senioři

název: Domov pro seniory
adresa: Kamenická 755/195, Děčín 2, 405 01
telefon: 775 421 335
e-mail: hornova@cssdecin.cz
web: http://www.cssdecin.cz/index.php/domov-pro-seniory-2
kontaktní osoby: Bc. Dita Hornová
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Rehabilitace Kateřina s.r.o.
adresa: Teplická 401/148, 405 02, Děčín 4
web: http://www.rehkat.cz
kontaktní osoby: Ladislav Toncar
 
 
 
 
Projekt PRAXE