fotka 7  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Magistrát města Frýdku-Místku
adresa: Palackého 115
 
 
název: Magisrát města Frýdku-Místku
adresa: Palackého 115
 
 
název: Magistrát města Frýdku-Místku
adresa: Palackého 115
 
 
název: Statutární město Frýdek-Místek
adresa: Radniční 1148
 
 
název: Úřad práce Frýdek-Místek
adresa: Na Poříčí 3510
telefon: 950 113 111
e-mail: posta@fm.mpsv.cz
web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/frydek-mistek
kontaktní osoby: Ing. Ludmila Reichová
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Charita Frýdek-Místek, Denní centrum Maják pro osoby s psychickým onemocněním
adresa: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/pro-osoby-s-dusevnim-onemocnenim/denni-centrum-majak/
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Petr
 
 
název: Charita Frýdek-Místek, Denní centrum Maják pro osoby s psychickým onemocněním
adresa: F.Čejky 450, Frýdek-Místek
telefon: 732463412
kontaktní osoby: Bc. Alena Matýsková
 
 
název: Denní centrum Maják
adresa: F. Čejky 450
telefon: 732463412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Petr
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: KAFIRA
adresa: Na Poříčí 595,
738 01, Frýdek - Místek
telefon: 777 574 361
kontaktní osoby: Bc. Vendula Kocichová Dis.
 
 
název: KAFIRA o.p.s.
adresa: Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 777 574 361
kontaktní osoby: Bc. Vendula Kocichová Dis.
 
 
název: ZŠ a MŠ Naděje
adresa: Škarabelova 562, 738 01
telefon: 776096548
e-mail: l.zavorkova@seznam.cz
web: http://www.specskolynadeje.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Závorková Lenka
 
 
název: Žirafa - Integrované centrum
adresa: Fibichova 469, 738 01
telefon: 558 431 563
e-mail: socialni@zirafafm.cz
web: http://www.zirafafm.cz
kontaktní osoby: Bc. Ivana Skotnicová
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Azylový dům BETHEL
adresa: Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 558 638 709
e-mail: bethel.fm@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Sobek
 
 
název: Domov Přístav Frýdek-Místek
adresa: Míru 1313, 738 01 Frýdek-Místek
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/frydek-mistek/frydek-mistek-domov-pristav/
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Bednaříková
 
 
název: Domov Přístav Frýdek – Místek
adresa: ulice Míru 1313
738 01 Frýdek-Místek
telefon: 773 770 338
e-mail: tatana_bednarikova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/frydek-mistek/frydek-mistek-domov-pristav/
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Bednaříková
 
 

Poradny

název: Centrum nové naděje
adresa: Palackého 129
telefon: 558439628
e-mail: feyrerova@cnnfm.cz
web: http://www.cnnfm.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Feyrerová
 
 

Rodina a děti

název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež U-kryt
adresa: Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01
telefon: 558 435 637
e-mail: u-kryt@seznam.cz
web: https://www.u-kryt.cz/
kontaktní osoby: Martin Dubčák, B.Th.
 
 
název: Terénní služba Rebel
adresa: Sadová 604, Frýdek-Místek, 738 01
telefon: 739 481 212
e-mail: rebel@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/pro-deti-a-rodiny/terenni-sluzba-rebel/
kontaktní osoby: Mgr. Aneta Prokešová
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
adresa: Na Hrázi 2126, 73801 Frýdek-Místek
telefon: 558 412 411
e-mail: domovfm@centrum.cz
web: http://www.ddnahrazi.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Daráková
 
 
název: z.s. Filadelfie, NZDM U-kryt
adresa: Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 558 435 637
web: https://sites.google.com/site/ukrytnzdm/
kontaktní osoby: Bc. Marcela Holomková, DiS.
 
 
název: Centrum Pramínek
adresa: Míru 1344, Frýdek-Místek, 738 01
telefon: 733 676 671
e-mail: centrumpraminek@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/pro-deti-a-rodiny/centrum-praminek/
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Šebestová, DiS
 
 
název: Klub Nezbeda - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 732 628 731
e-mail: klubnezbeda@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/pro-deti-a-rodiny/klub-nezbeda/
kontaktní osoby: Mgr. Alena Kopidolová
 
 
název: Klub Nezbeda - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 732 628 731
e-mail: klubnezbeda@charitafm.cz
web: http://charitafm.cz/pro-deti-a-rodiny/klub-nezbeda/
kontaktní osoby: Mgr. Alena Kopidolová
 
 
název: Charita Frýdek-Místek
adresa: F. Čejky 450, 73801 Frýdek-Místek
telefon: 737627906
e-mail: pavlina.dvorakova@charitafm.cz
kontaktní osoby: Mgr. Pavlína Dvořáková
 
 
název: Centrum Labyrint z.s.
adresa: Frýdek-Místek,Pod Štandlem 2218, 738 01
telefon: 725 118 957
e-mail: centrumlabyrint@centrum.cz
web: http://www.centrumlabyrint.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Honsárková, Dis.
 
 
název: Charita Frýdek-Místek, Centrum Pramínek
adresa: Míru 1344, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 733 676 671
e-mail: centrumpraminek@charitafm.cz
web: http://www.charitafm.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Vaňková, DiS.
 
 

Senioři

název: Domov pro seniory Frýdek-Místek
adresa: 28.října 2155,
738 02 Frýdek-Místek
telefon: 558 441 809
e-mail: dsfm@dsfm.cz
web: http://www.dsfm.cz
kontaktní osoby: Mgr. Balejová Michaela
 
 
název: Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, pracoviště Centrum denních služeb - Domovinka
adresa: Zámecká 1266
telefon: 558 434 359
e-mail: kotaskova.cds@psfm.cz
web: http://psfm.cz/
kontaktní osoby: Bc. Adéla Kotásková, Dis vedoucí
 
 
název: Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, pracovniště Centrum denních služeb Domovinka
adresa: Zámecká 1266, 738 01
telefon: 558 434 359
e-mail: kotaskova.cds@psfm.cz
web: http://psfm.cz/
kontaktní osoby: Bc. Adéla Kotásková, DiS, vedoucí zařízení
 
 
název: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
adresa: Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 558 417 309
e-mail: sluzby@penzion-fm.cz
web: http://www.penzion-fm.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jana Pavelcová
 
 

Školská zařízení

název: Výchovný ústav pro dívky
adresa:
telefon: 558 648 113
web: http://www.vum.cz/
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
adresa: 738 01 Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126
telefon: 558 412 423
e-mail: domovfm@centrum.cz
web: http://www.ddnahrazi.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Daráková
 
 
název: Dětský domov a školní jídelna Frýdek-Místek
adresa: Na Hrázi 2126, 738 01, Frýdek-Místek
telefon: 558 412 423
e-mail: domovfm@centrum.cz
web: http://www.ddnahrazi.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Daráková
 
 
název: Dětský domov a školní jídelna Frýdek-Místek
adresa: Na Hrázi 2126, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 558 412 423
e-mail: domovfm@centrum.cz
web: http://www.ddnahrazi.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Daráková, sociální pracovnice
 
 

Uživatelé drog

název: Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek
adresa: Malé náměstí 104, Frýdek-Místek, 738 01
telefon: 606694244
e-mail: kcfm@renarkon.cz
web: http://renarkon.cz
kontaktní osoby: Bc. Jakub Larisch
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Nemocnice ve Frýdku-Místku
adresa: E. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek
telefon: 558 415 981
e-mail: hana.srubarova@nemfm.cz
web: http://www.nemfm.cz
kontaktní osoby: Bc. Hana Šafaříková, DiS.
 
 
název: Hospic Frýdek - Místek, p.o.
adresa: I.J.Pěšiny 3640
telefon: 595538111
e-mail: info@hospicfm.cz
web: http://www.hospicfm.cz
 
 
název: Nemocnice ve Frýdku - Místku
adresa: Elišky Krásnohorské 321
Frýdek-Místek 738 01
telefon: 558 415 111
e-mail: srubarova@nemfm.cz, holubova@nemfm.cz
web: http://www.nemfm.cz
kontaktní osoby: Bc. Hana Šafaříková, DiS., Bc. Klára Holubová
 
 

Ostatní

název: Podané ruce- osobní asistence
adresa: Zborovská 465, 738 01 Frýdek - Místek
telefon: 777 011 059
kontaktní osoby: Bc. Helena Fejkusová
 
název: Okresní soud ve Frýdku-Místku
adresa: Na Poříčí 3206 Frýdek-Místek 738 13
telefon: 558 411 111
e-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
web: http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=130&j=140&k=1367
kontaktní osoby: Okresní soud ve Frýdku-Místku
 
název: Armáda spásy - Frýdek-Místek
adresa: ulice Míru 1313
738 01 Frýdek-Místek
telefon: +420 737 215 433
e-mail: petra_morcinkova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/
 
 
 
Projekt PRAXE