fotka 6  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Magistrát města Přerova
adresa: odbor sociálních služeb a zdravotnictví
Smetanova 7
Přerov
750 02
telefon: 581 268 773
e-mail: ssaz@mu-prerov.cz
web: http://www.mu-prerov.cz/
kontaktní osoby: Eva Divinová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 
název: Statutární město Přerov - Odbor sociálních věcí a školství
adresa: Bratrská 34, Přerov 2, 750 11
telefon: 581 268 773
web: http://www.mu-prerov.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana Žouželková
 
 
název: Magistrát města Přerova
adresa: Magistrát města Přerova, asistentka tajemníka
Bratrská 34, 750 11 Přerov
telefon: 581 268 280
e-mail: renata.lounova@prerov.eu
web: http://www.prerov.eu/
kontaktní osoby: Ing. Renata Lounová
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Duševní zdraví
adresa: Nám. Přerovského povstání 1
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Sdružení Most k životu
adresa: Boh. Němce 4
Přerov
750 00
telefon: 581 207 238
e-mail: mostkzivotu@volny.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dagmar Plšková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje
adresa: nám. Svobody 1963/4,
750 02 Přerov I-Město
telefon: 581 206 925
e-mail: reditelka@czpok.cz
web: http://www.czpok.cz
kontaktní osoby: Mgr. Radana Hlobilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Účast na školení na pracovišti.

 
 

Rodina a děti

název: Ubytovna pro neúplné rodiny s dětmi
adresa: ul. 9. května 107
Přerov
750 00
 
 
název: Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje
adresa: Pracoviště Přerov
Kouřílkova 8
Přerov
750 00
telefon: 581 217 760
e-mail: oppp@oppp.pr-net.cz
web: http://www.ppp-olomouc.cz/prerov.html
kontaktní osoby: Lenka Rašková
 
 
název: Centrum pro rodinu a děti Přerov
adresa: Dluhonská 1481/91
telefon: 776810970
e-mail: cprd-prerov@seznam.cz
web: http://www.cprd-prerov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marie Stoklásková
 
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: 9. května 2481/107 Přerov
telefon: +420 737 215 416
e-mail: vedouci_mdprerov@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/prerov
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Šíma
 
 
název: Dětský domov a školní jídelna, Přerov
adresa: Sušilova 25
telefon: 607052377
e-mail: pavlas@ddprerov.cz
web: http://www.ddprerov.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Jan Pavlas, Mgr. Lenka Moťková
 
 

Senioři

název: Sociální služby města Přerova, p. o. - Dům s pečovatelskou službou Přerov
adresa: Trávník 1, 750 02 Přerov
telefon: 581 736 370
e-mail: bartova@ssmp.cz
web: http://www.ssmp.cz
kontaktní osoby: Mgr. Sylva Bártová
 
 
název: Sociální služby města Přerova
adresa: Kabelíkova
telefon: 581 289 111
web: http://www.ssmp.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana Zouželková
 
 
název: Sociální služby města Přerova
adresa: Kabelíkova 3217/14a
telefon: 581 289 111
e-mail: ssmp@prerov.cz
web: http://www.ssmp.cz
 
 
název: Domov pro seniory Radkova Lhota
adresa: Radkova Lhota 16, 75114 Dřevohostice
telefon: 581727638
e-mail: zdravotni@domovrl.cz
web: http://www.domovrl.cz
kontaktní osoby: Bc. Dana Pátková
 
 
název: Sociální služby města Přerova, Domov pro seniory, Kabelíkova 3217/14a
adresa: Kabelíkova 3217/14a
kontaktní osoby: Bc Jana Žouželková
 
 

Školská zařízení

název: Dětský domov a Školní jídelna, Přerov
adresa: Sušilova 25, 750 02 Přerov
telefon: 607 052 377
e-mail: pavlas@ddprerov.cz
web: http://www.ddprerov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jan Pavlas - ředitel zařízení
 
 

Uživatelé drog

název: Kontaktní centrum Kappa
adresa: Kosmákova 44
Přerov
750 01
telefon: 605 211 355
e-mail: prerov@kappa-help.cz
web: http://www.kappa-help.cz/
kontaktní osoby: Kateřina Svobodová, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

 
 
název: Kontaktní a poradenské centrum o.s. KAPPA-HELP
adresa: Kojetínská 382/11
telefon: 773 821 005
web: http://www.kappa-help.cz
 
 

Ostatní

název: Armáda spásy v České republice, z.s.
adresa: 9. května 107
Přerov
750 02
telefon: 773 770 217
e-mail: katerina_krskova@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/prerov
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Kršková
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: 9. května 107, Přerov, 750 02
telefon: 773 770 242
 
název: Dětský domov a Školní jídelna Přerov
adresa: Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov
telefon: 581 205 126
 
název: NZDM Metro
adresa: Škodova 96/11, Přerov 75001
telefon: 773821001
e-mail: office@kappa-help.cz
web: http://www.kappa-help.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Smětalová
 
název: Oblastní charita Přerov
adresa: 9. května 1925/82
telefon: 581 204 717
e-mail: reditel@prerov.charita.cz
web: http://prerov.caritas.cz
kontaktní osoby: Ing. Marta Šťastná
 
název: Magistrát města Přerova
adresa: Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
telefon: +420 581 268 280
e-mail: renata.lounova@prerov.eu
web: http://www.prerov.eu
kontaktní osoby: Ing. Renata Lounová
 
 
 
Projekt PRAXE