fotka 2

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Brumov - Bylnice
adresa: odbor sociální
náměstí Hildy Synkové 942
Brumov - Bylnice
763 31
telefon: 577 305 124
e-mail: lenkasimonikova.meu@brumov-bylnice.cz
web: http://www.brumov-bylnice.cz/
kontaktní osoby: Bc. Šimoníková Lenka
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
 
 
Projekt PRAXE