fotka 9 - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Uničov
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Masarykovo nám. 22
Uničov
78391
telefon: 585 088 304
e-mail: iolbert@unicov.cz
web: http://www.unicov.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ivo Olbert
 
 
název: Městský úřad Uničov
adresa: Masarykovo nám., 1, Uničov 783 91
telefon: 585 088 111
e-mail: mu@unicov.cz
web: http://www.unicov.cz
kontaktní osoby: Monika Hamplová, DiS, 585 088 326
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: DOZP Vincentinum Uničov
adresa: Olomoucká 1474
telefon: 778 705 148
web: http:// www.vincentinum.cz
kontaktní osoby: Bc. et Bc. Lenka Dvořáčková
 
 
název: Jasněnka, občanské sdružení
adresa: Jiráskova 772,
telefon: 585 051 076
e-mail: jasnenka-os@volny.cz
web: http://www.jasnenka.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Josef Červinka, Mgr. Miloslava Bártová
 
 
název: Jasněnka, z.s.
adresa: Jiráskova 772
telefon: 585 051 076
e-mail: jasnenka-os@seznam.cz
web: http://www.jasnenka.cz
kontaktní osoby: Mgr. Josef Červinka
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Nízkoprahové denní centrum SCHOD
adresa: Šternberská 497
telefon: 739 500 404
e-mail: schod.unicov@sternberk.charita.cz
web: http://www.sternberk.charita.cz/index.php/sluzby/unicov/ndc-schod.html
 
 

Rodina a děti

název: Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov
adresa: Nádražní 530, Uničov 783 91
telefon: 585 051 156
e-mail: info@ddm-unicov.cz
web: http://www.ddm-unicov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Veselá
 
 

Senioři

název: Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace
adresa: Bratří Čapků 662
telefon: 585054446
e-mail: cssunicov@email.cz
web: http://www.cssunicov.cz
kontaktní osoby: Miroslava Slavíčková, Jaroslava Kocurková
 
 
název: Centrum sociálních služeb
adresa: Bratří Čapků 662
telefon: 585 054 446
e-mail: cssunicov@email.cz
web: http://www.cssunicov.cz
kontaktní osoby: Bc. Jaroslava Kocurková, DiS.
 
 

Ostatní

název: Oblastní charita Uničov
adresa: Šternberská 497
Uničov
783 91
telefon: 585 054 519
e-mail: m.drazanova@volny.cz
web: http://unicov.charita.cz/
kontaktní osoby: Lenka Petříková
 
 
 
Projekt PRAXE