fotka 8 - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Mentálně a tělesně postižení

název: DCHB - Oblastní charita Žďár nad Sázavou, NESA - denní stacionář
adresa: Čechova 1660/30
telefon: 566522867
e-mail: stacionar.velmez@zdar.charita.cz
web: http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/nesa-denni-stacionar/
kontaktní osoby: Mgr. Ing. Alena Poulová
 
 

Senioři

název: Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
adresa: Zdenky Vorlové 2160
telefon: 561 201 570
e-mail: reditel@domovvelkemezirici.cz
web: http://www.domovvelkemezirici.cz
kontaktní osoby: Mgr. Helena Chalupová
 
 
 
 
Projekt PRAXE