fotka 3

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Osoby bez přístřeší

název: Jazmín n. o.
adresa: Ferka Nádaždyho 103/4, 972 51 Handlová
telefon: 046/519 85 30
e-mail: jazmin.mrazova@stonline.sk
web: http://www.jazminhandlova.sk
kontaktní osoby: Mgr. Viera Mrázová
 
 

Senioři

název: Senior centrum Sv. Kataríny
adresa: SNP26,972 51 Handlová
telefon: 0917 600 507
e-mail: seniorcentrum@nemha.sk
web: https://sites.google.com/site/katarinacentrum/home
 
 
název: Senior centrum Handlová, n.o
adresa: Ul. Márie Krššákovej č. 1107/č.1, 97251, Handlová
telefon: 046/545 04 58
e-mail: riaditel@seniorcentrum.handlova.sk
web: http://seniorcentrum.handlova.sk
kontaktní osoby: PhDr. Emília Nyitrayová
 
 
 
 
Projekt PRAXE