fotka 4

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Magistrát města Oloumouce
adresa: odbor sociální pomoci
Hálkova 20
Olomouc
779 11
telefon: 585 562 423
e-mail: miroslava.mankova@mmol.cz
web: http://www.olomouc.eu
kontaktní osoby: Miroslava Mánková
 
 
název:
adresa: odbor sociálních služeb a zdravotnictví
Kosmonautů 10
Olomouc
779 11
telefon: 585 510 111
e-mail: lucie.jancikova@mmol.cz
web: http://www.mmol.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Jančíková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: Statutární město Olomouc - Odbor sociálních věcí
adresa: Štursova 1, 779 11 Olomouc
telefon: 585 562 111; 585 562 217; 585 562 453; 585 562 407
e-mail: odb.sv@olomouc.eu
web: http://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/OSV
 
 

Menšiny

název: Člověk v tísni, o.p.s.
adresa: Litovelská 14
Olomouc
779 00
telefon: 608 732 386
e-mail: michal.las@clovekvtisni.cz
web: https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/olomouc
kontaktní osoby: Michal Láš
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Jitro Olomouc, o. p. s.
adresa: JITRO Olomouc, o.p.s.
Mozartova 43, Olomouc 779 00
telefon: 585 427 041
e-mail: jitro-olomouc@seznam.cz
web: http://www.jitro-olomouc.cz
kontaktní osoby: Ing. Anna Taclová
 
 
název: Jitro Olomouc, o. p. s.
adresa: JITRO Olomouc, o.p.s.
Mozartova 43, Olomouc 779 00
telefon: 585 427 041
e-mail: jitro-olomouc@seznam.cz
web: http://www.jitro-olomouc.cz
kontaktní osoby: Ing. Anna Taclová
 
 

Poradny

název: Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky
adresa: Remešova 1, Olomouc 772 00
telefon: 585 222 147
web: http://www.poradnaprozeny.eu
kontaktní osoby: Venkrbcová Drahomíra - vedoucí poradny
 
 
název: Nezávislá občanská poradna Olomouc
adresa: Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc
telefon: 585 225 867
e-mail: poradna@nopool.cz
web: http://www.nopool.cz
kontaktní osoby: Eva Linhartová
 
 
název: NOPO - Nezávislá občanská poradna Olomouc
adresa: Horní náměstí 5
telefon: 585 225 867, 721 324 423, 730 148 905
e-mail: poradna@nopool.cz
web: http://www.nopool.cz
kontaktní osoby: Lenka Lohrerová
 
 

Rodina a děti

název: Středisko sociální prevence, p.o.
adresa: Na Vozovce 26
Olomouc
779 00
telefon: 585 427 141
web: http://www.ssp-ol­.cz
kontaktní osoby: Mgr. Žaneta Doubravská
 
 
název: Klokánek - Fond ohrožených dětí Olomouc
adresa: Peřinova 341/2, Olomouc 779 00
telefon: 724 567 560
e-mail: marta.solichova@fod.cz
web: http://www.klokanekolomouc.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marta Solichová
 
 
název: pracoviště Náhradní rodinné péče Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí
adresa: Žilinská ulice č.7
telefon: 585 757 175
e-mail: p.podivinsky@kr-olomoucky.cz
web: http://www.kr-olomoucky.cz/telefonni-seznam.asp?idodbor=11
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Podivínský (vedoucí OSPOD), Mgr. et Bc. Andrea Jelínková (metodik NRP)
 
 
název: Pracoviště náhradní rodinné péče
adresa: Žilinská 7
telefon: 585 757 176
e-mail: m.vychodilova@kr-olomoucky.cz
web: http://www.kr-olomoucky.cz/nahradni-rodinna-pece-cl-291.html
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Andrea Jelínková, Bc. Markéta Vychodilová
 
 

Senioři

název: Domov seniorů Pohoda Chválkovice
adresa: Švabinského 3, 772 00 Olomouc
telefon: 585 111 334
web: http://www.ddol.cz/
 
 
název: Domov seniorů POHODA Chválkovice
adresa: Švabinského 3
telefon: 775 029 903
e-mail: vraj@ddol.cz
web: http://www.ddol.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lubomír Vraj
 
 

Školská zařízení

název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené
adresa: Kosmonautů 4
telefon: 774 726 362
web: https://www.sluch-ol.cz/
kontaktní osoby: Ivana Seifertová
 
 
název: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc
adresa: Kosmonautů 881/4
telefon: 774726362
e-mail: info@sluch-ol.cz
web: http://www.sluch-ol.cz
kontaktní osoby: Mgr. Martina Michalíková
 
 

Uprchlíci a migranti

název: SOZE
adresa: SOZE, zapsaný spolek, Ostružnická 336/28, 779 00 Olomouc
telefon: + 420 585 242 535
e-mail: soze.olomouc@soze.cz
web: http://www.soze.cz
kontaktní osoby: Mgr. Zdeněk Straka
 
 

Uživatelé drog

název: K-Centrum Sdružení Podané ruce, o.s.
adresa: Sokolská 48
Olomouc
779 00
telefon: 58 52 200 34
e-mail: kcentrum.ol@podaneruce.cz
web: http://www.podaneruce.cz/
kontaktní osoby: Lucie Řeřichová, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

 
 

Věznice

název: Vazební věznice Olomouc
adresa: Švermova 2
Olomouc
771 57
telefon: 585 525 111
e-mail: veznice@vez.olc.justice.cz
web: http://www.vscr.cz/olomouc
kontaktní osoby: plk. Mgr. Jiří Ruprecht
 
 
název: Probační a mediační služba České Republiky - středisko Olomouc
adresa: Pavelčákova 20
Olomouc
772 00
telefon: 587 402 950
e-mail: jzatloukal@pms.justice.cz
web: http://www.pmscr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Zatloukal
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 

Zdravotnická zařízení

název: Fakultní nemocnice Olomouc
adresa: sociální oddělení
I. P. Pavlova 6
Olomouc
775 20
telefon: 588 443 132
e-mail: balutova@fnol.cz
web: http://www.fnol.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dana Balutová
 
 
název: Oblastní spolek ČČK Olomouc
adresa: Sokolská 32 Olomouc
telefon: 585 222 965
e-mail: olomouc@cervenykriz.eu
web: http://cck-ol.webnode.cz/
kontaktní osoby: MUDr, D. Přidalová
 
 
název: Oblastní spolek ČČK Olomouc
adresa: Sokolská 32 Olomouc
telefon: 585 222 965
e-mail: olomouc@cervenykriz.eu
web: http://cck-ol.webnode.cz/
kontaktní osoby: MUDr. P. Přidalová
 
 
název: Hospic na Svatém Kopečku
adresa: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
telefon: 585 319 754
e-mail: info@hospickopecek.charita.cz
web: http://www.hospickopecek.charita.cz/adresar/?o=hospic-na-svatem-kopecku#directory-detail
 
 
název: Vojenská nemocnice Olomouc
adresa: Sušilovo náměstí 5, 779 00
telefon: 792 287 901
e-mail: odlozilikovai@vnol.cz
web: https://www.vnol.cz/index.php/cs/component/content/featured
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Odložilíková
 
 

Ostatní

název: SOZE - sdružení občanů zabývajících se emigranty
adresa: Ostružnická 28, Olomouc, 779 00
telefon: 585 242 535
e-mail: malochova@soze.cz
web: http://www.soze.cz
 
název: Občanské sdružení SPKFree
adresa: Biskupské náměstí 2, Olomouc, 771 01
telefon: 777 723 593
web: http://www.pomocsdluhy.cz
kontaktní osoby: Zuzana Vaculíková
 
název: Centrum pro integraci cizinců
adresa: Kosmonautů 1085, Olomouc, 779 00
web: http://www.integracnicentra.cz
kontaktní osoby: Bc. Kateřina Výmolová
 
název: NZDM KudyKam - Sdružení Podané ruce
adresa: Dolní náměstí 38
telefon: 585 220 430
e-mail: kudykam@podaneruce.cz
web: http://nzdmkudykam.podaneruce.cz/
kontaktní osoby: Bc. Petra Pšenicová
 
název: Arcidiecézní charita Olomouc
adresa: Křížkovského 6 + Peškova 1
e-mail: info@acho.charita.cz
web: http://www.acho.cz
 
 
 
Projekt PRAXE