fotka 3

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Magistrát města Zlína
adresa: odbor Sociálních věcí
oddělení Sociálně právní ochrany dětí
tř. T. Bati 3792
Zlín
762 69
telefon: 577 630 839
e-mail: mariesemelova@muzlin.cz
web: http://www.zlin.eu
kontaktní osoby: Mgr. Marie Semelová
 
 
název: Krajská správa sociálního zabezpečení Zlín
adresa: třída Tomáše Bati 3792
Zlín
762 61
telefon: 577 630 809
e-mail: tatanakrenkova@muzlin.cz
web: http://www.cssz.cz/infopage/kssz%5Fzlin/
kontaktní osoby: Taťána Křenková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: Statutární město Zlín
adresa: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
telefon: 577 630 800
e-mail: janapoborilova@zlin.eu
web: http://zlin.eu
kontaktní osoby: Ing. Jana Pobořilová, Mgr. Marie Semelová
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Centrum služeb postiženým Zlín - Horizont
adresa: Mostní 4058, 760 01 Zlín
telefon: 577 101 076
web: http://www.cspzlin.cz
kontaktní osoby: Bc. Ladislava Cyroňová
 
 
název: Horizont Zlín - CSP Zlín, o.p.s.
adresa: Mostní 4058, 760 01 Zlín
telefon: +420 577 101 076
kontaktní osoby: Mgr. Ladislava Cyroňová
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Netradiční centrum Slunečnice - IZAP Zlín
adresa: tř. Tomáše Bati 1267
Zlín
760 01
telefon: 577 210 472
e-mail: izap@volny.cz
web: http://www.slunecnice.us
kontaktní osoby: Bc. Sylvie Zvonařová
 
 
název: Sociální poradna SIA SONS
adresa: Podlesí IV/5302
Zlín
760 01
telefon: 577 210 689
e-mail: zlin-odbocka@sons.cz
web: http://www.sons.cz/
kontaktní osoby: Bc. Helena Hradilová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

 
 
název: NADĚJE
adresa: Okružní 5550, Zlín 760 05
 
 
název: Handicap Zlín, z.s.
adresa: Zlín, Padělky VI 1367
telefon: 577211475
e-mail: handicap@handicap.cz
web: http://www.handicap.cz
kontaktní osoby: Mgr. Aleš Chudárek
 
 

Rodina a děti

název: Dětské centrum Zlín
adresa: Burešov 3675
Zlín
760 01
telefon: 577 436 110
e-mail: detem@dczlin.cz
web: http://www.dczlin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Máčalová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Unie Kompas
adresa: Pod stráněmi 2505
760 01 Zlín
telefon: 577 434 428
e-mail: unie-kompas@unko.cz
web: http://www.unko.cz
kontaktní osoby: Jitka Masařová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Fond ohrožených dětí
adresa: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín

telefon: +420724567074
web: http://www.zlinfod.webnode.cz
kontaktní osoby: Mgr. et. Bc. Eliška Dopitová
 
 

Senioři

název: Domov pro seniory Lukov
adresa: Hradská 82
Lukov u Zlína
763 17
telefon: 577 911 623
e-mail: juraskova@ds-lukov.cz
web: http://www.dd-lukov.cz
kontaktní osoby: Pavlína Jurášková, Dis.
 
 
název: Domov pro seniory Burešov, p.o.
adresa: Burešov 4884, 760 01 Zlín
telefon: 577 433 853
web: http://www.dsburesov.cz
kontaktní osoby: Ing. Vlastimil Zaydlar (ředitel)
 
 

Školská zařízení

název: Základní škola Zlín, Středová
adresa: Středová 4694, Zlín- Jižní Svahy 760 05
telefon: 577 142 747
e-mail: skola@skola-spc.cz
web: http://www.skola-spc.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Baštová
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Rehabilitační oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati
adresa: Havlíčkovo nábřeží 600
telefon: 577551111
web: http://www.kntb.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Marcela Piknová
 
 

Ostatní

název: Salesiánský klub mládeže Zlín
adresa: Okružní 5430, Zlín, 760 05
kontaktní osoby: Petr Kopřiva
 
název: Centrum pro komunitní práci východní Morava
adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín
telefon: 777793719
e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
web: http://www.cpkp.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Fellingerová
 
 
 
Projekt PRAXE