fotka 4

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Bílovec
adresa: Odbor sociálních věcí
17. listopadu 411
Bílovec
743 01
telefon: 556 312 142
e-mail: olga.hosicka@bilovec.cz
web: http://www.bilovec.cz/
kontaktní osoby: Olga Hošická
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 
název: Městský úřad Bílovec
adresa: MěÚ Bílovec, Odbor sociálních věcí
17. listopadu 411/3
74301 Bílovec 1
telefon: 556312142
e-mail: socialni@bilovec.cz
web: http://bilovec.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=442&id_u=3091
kontaktní osoby: Olga Hošická, Dis.
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Bílovecká nemocnice, a.s.
adresa: 17. listopadu 538
Bílovec
743 01
telefon: 556 771 736
e-mail: info@nvb.cz
web: http://www.nvb.cz/
kontaktní osoby: Lenka Laturová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

 
 

Ostatní

název: Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Bílovec
adresa: Pivovarská 556/41
 
 
 
Projekt PRAXE