fotka 7  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Městský úřad Znojmo
adresa: náměstí Armády 1213/8, 66902 Znojmo
telefon: 515 216 557
e-mail: karel.burdik@muznojmo.cz
web: http://www.znojmocity.cz
kontaktní osoby: Mgr. Karel Burdik
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Vozíčkáři znojemska o.s
adresa: Kotkova 664/14
Znojmo
669 02
telefon: 739 277 618
e-mail: Por.Bar@seznam.cz
web: http://www.porbar.org/
kontaktní osoby: Alena Smíšková
 
 

Rodina a děti

název: Dětské centrum Znojmo, p.o.
adresa: ul. Mládeže 1020/10
Znojmo
669 02
telefon: 515 22 51 51
e-mail: detske.centrum@znojmo.cz
web: http://www.detskecentrumzn.cz
kontaktní osoby: Hana Krulová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 
název: Domov pro matky v tísni Znojmo
adresa: Mašovická 10
Znojmo-Hradiště
669 02
telefon: 515 220 755
kontaktní osoby: Mgr. Evžen Adámek
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 

Senioři

název: Domov pro seniory Znojmo
adresa: U Lesíka 3547/11,
669 02 Znojmo
telefon: 515225367
e-mail: domovproseniory.znojmo@seznam.cz
web: http://www.css.euweb.cz
kontaktní osoby: Lenka Dvořáková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Participace na komunitním plánování

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 

Uživatelé drog

název: Kontaktní centrum Netopeer - Víceúčelová drogová služba
adresa: Horní Česká 4
telefon: +420 515 264 996
e-mail: netopeer@podaneruce.cz
web: http://znojmo.podaneruce.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Protivínská - vedoucí služby, kontaktní a terénní pracovnice
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Nemocnice Znojmo
adresa: MUDr. Jana Janského 2675/11,
669 02 Znojmo
telefon: 515 215 111
e-mail: info@nemzn.cz
web: http://www.nemzn.cz
kontaktní osoby: Marie Kutláková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Nemocnice Znojmo
adresa: MUDr. Jana Janského 11
telefon: 515 215 111
e-mail: info@nemzn.cz
web: http://www.nemzn.cz/
kontaktní osoby: prim. MUDr. Miroslav Kavka, MBA
 
 

Ostatní

název: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
adresa: Jarošova 26, Znojmo 669 02
telefon: 515 224 317
 
 
 
Projekt PRAXE