fotka 7  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Městský úřad Kojetín
adresa: Kojetín I - Město, Masarykovo náměstí 20
telefon: 581 277 431
web: http://www.kojetin.cz
kontaktní osoby: Bc. Alice Přehnalová
 
 

Rodina a děti

název: Město Kojetín
adresa: Masarykovo náměstí 20
telefon: 581277431
web: http://kojetin.cz
kontaktní osoby: a.prehnalova@ranice.kojetin.cz
 
 

Senioři

název: Charita Kojetín, Dům sv. Josefa
adresa: Komenského náměstí 49
telefon: 581 762 160
e-mail: cds@kojetin.charita.cz
web: http://kojetin.charita.cz/
kontaktní osoby: Světlana Němčáková
 
 

Ostatní

název: MAS Střední Haná, o.p.s.
adresa: Masarykovo náměstí 20
telefon: 725 889 593
e-mail: manazer@masstrednihana.cz
web: http://masstrednihana.cz/
kontaktní osoby: Ing. Jarmila Matoušková
 
název: MAS Střední Haná, o.p.s.
adresa: Masarykovo náměstí 20
telefon: 725 889 593
e-mail: manazer@masstrednihana.cz
web: http://masstrednihana.cz/
kontaktní osoby: Ing. Jarmila Matoušková
 
název: Úřad práce ČR - KOP Kojetín
adresa: nám. Míru 21
telefon: 950155858
web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/kojetin
kontaktní osoby: Jitka Petruželová, DiS.
 
 
 
Projekt PRAXE