fotka 8 - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Kroměříž
adresa: odbor sociální
Husovo náměstí 534
Kroměříž
768 21
telefon: 573 321 415
e-mail: libor@jarmar@mesto-kromeriz.cz
web: http://www.mesto-kromeriz.cz
kontaktní osoby: Mgr. Bc. Libor Jarmar
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka
adresa: Karla Čapka č.3333
Kroměříž
767 01
telefon: 573 336 504-503
kontaktní osoby: Mgr. Šárka Jelínková
 
 

Rodina a děti

název: Občanské sdružení JASPIS
adresa: Moravcova 430/16
Kroměříž
767 01
telefon: 577 915 331
web: http://www.jaspis.info/
 
 
název: Klokánek
adresa: Kollárova 658/13
telefon: 573 334 888
e-mail: klokanek.kromeriz@fod.cz
web: http://www.fod.cz/kontakt/kromeriz-kollarova
kontaktní osoby: Bc. Eliška Petruchová
 
 
název: Rodinné centrum Kroměříž, z. s.
adresa: Kollárova 658/13, 767 01
web: http://wordpress.rodinnecentrumkromeriz.cz/
kontaktní osoby: Bc. Eliška Petruchová, Mgr. Eliška Petruchová
 
 

Senioři

název: Domov pro seniory U Moravy
adresa: Erbenovo nábřeží 4262/2B,
Kroměříž
767 01
telefon: 573 500 711
e-mail: gazdova@sskm.cz
web: http://www.sskm.cz/
kontaktní osoby: Alena Gazdová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Sociální služby města Kroměříže, DZR Strom života
adresa: Purkyňova 2781, Kroměříž 767 01
telefon: 573 514 974
web: http://www.sskm.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jaroslav Forýtek, vedoucí zařízení
 
 

Uživatelé drog

název: Darmoděj z. ú. - Služba následné péče
adresa: 1.máje 574/13, 767 01
telefon: 774 742 449
web: http://www.darmodej.cz
kontaktní osoby: Bc. et Bc. Jarmila Klohnová
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Psychiatrická léčebna v Kroměříži
adresa: Havlíčkova 1265/4
Kroměříž
76740
telefon: 573 314 111
e-mail: plkm@plkm.cz
web: http://www.plkm.cz/
kontaktní osoby: Petr Mlčák
 
 

Ostatní

název: Středisko probační a mediační služby ČR
adresa: Husovo nám. 535/21
Kroměříž
767 01
telefon: 573 315 376
e-mail: ovaculik@pms.justice.cz
web: http://www.pmscr.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Ondřej Vaculík
 
název: Nemocnice milosrdných sester
adresa: Malý val 1553, Kroměříž, 767 01
telefon: 573 040 504
kontaktní osoby: sr. Damiána Martina Tenčíková
 
 
 
Projekt PRAXE