fotka 9 - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Městský úřad v Petřvaldě
adresa: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
telefon: 596 542 911
e-mail: podatelna@petrvald-mesto.cz
web: http://www.petrvald-mesto.cz/
kontaktní osoby: Káňová Eva Mgr. - tajemnice, Lukša Jiří Ing. - starosta
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Benjamín
adresa: Modrá 1705, Petřvald
telefon: 739384604
e-mail: usp.petrvald@tiscali.cz
web: http://www.domovpromladezpetrvald.cz
kontaktní osoby: Bc. Chmielová Taťána
 
 
název: Benjamín, příspěvková organizace
adresa: Modrá 1705 Petřvald
e-mail: benjamin.kuncova@seznam.cz
web: http://www.domovpromladezpetrvald.cz
kontaktní osoby: Mgr. Darja Kuncová
 
 
název: Benjamín
adresa: Modrá 1705
telefon: 596 541 149
e-mail: benjamin.lacova@seznam.cz
web: http://www.domovpromladezpetrvald.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Lacová
 
 
název: Benjamín p.o.
adresa: Modrá 1705, Petřvald
telefon: 739384604
kontaktní osoby: Mgr. Taťána Chmielová
 
 
název: Benjamín p.o.
adresa: Modrá 1705, Petřvald
kontaktní osoby: Mgr. Monika Lacová
 
 

Rodina a děti

název: Benjamin, p.o.
adresa: Modrá 1705
Petřvald
735 41
telefon: 596 542 605
e-mail: benjamin.chmielova@seznam.cz
kontaktní osoby: Taťána Chmielová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 
název: Kojenecký ústav s dětským domovem Čtyřlístek
adresa: pracoviště Havířov
Hornická 8
Havířov - Suchá
735 64
telefon: 605435663
e-mail: sosta@dcctyrlistek.cz
web: http://www.dcctyrlistek.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Simona Šostá Skovajsová
aktivita studenta
v místě praxe:
Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Městský úřad v Petřvaldě
adresa: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
telefon: 596542911
e-mail: meupetrvald@iol.cz
kontaktní osoby: Mgr. Eva Kaňová
 
 

Senioři

název: Domov důchodců Petřvald
adresa: Rychvaldská 531
Petřvald
735 41
kontaktní osoby: Bc.Šárka Kawková
 
 
název: Pečovatelská služba OASA
adresa: Petřvaldík 68
Petřvald
74260
telefon: 553 796 226
e-mail: sekretariat@agentura-oasa.cz
web: http://agentura-oasa.cz/
kontaktní osoby: Milena Borková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: Domov Březiny
adresa: Petřvald, Rychvaldská 531, 735 41
telefon: +420 596 541 238
e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz
web: http://www.domovbreziny.cz/
kontaktní osoby: Ing. Pavel Zelek - ředitel, Bc. Pavla Hýžová, Dis. - vedoucí oddělení Domova se zvláštním režimem
 
 
název: Domov Březiny
adresa: Rychvaldská 531, Petřvald
telefon: +420 596 541 238
e-mail: domovbreziny@domovbreziny.czemail
web: http://www.domovbreziny.cz/
 
 
název: Domov Březiny
adresa: Rychvaldská 531
telefon: 596541238
e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz
web: http://www.domovbreziny.cz
kontaktní osoby: Mgr. Šárka Kawková
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Praktický lékař - MUDr. Jarmila Kremerová, s.r.o.
adresa: Školní 1050
telefon: 596 541 997
kontaktní osoby: MUDr. Jarmila Kremerová, s.r.o.
 
 
 
 
Projekt PRAXE