fotka 8 - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Veselí nad Moravou
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Masarykova 119
Veselí nad Moravou
698 01
telefon: 518 670 220
e-mail: hruska@veseli-nad-moravou.cz
web: http://www.veseli-nad-moravou.cz/vismo/­deska.asp­
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Hruška
 
 
název: Město Veselí nad Moravou
adresa: Tř. Masarykova 119, 698 13
telefon: 518 670 111
web: http://www.veseli-nad-moravou.cz/
 
 

Rodina a děti

název: Odbor sociálně právní ochrany dětí
adresa: Tř. Masarykova 119
telefon: 518 670 220
e-mail: hruska@veseli-nad-moravou.cz
web: http://www.veseli-nad-moravou.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Hruška
 
 
název: Odbor sociálně právní ochrany dětí Veselí nad Moravou
adresa: tř. Masarykova 119
telefon: 518 670 220
kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Hruška
 
 

Senioři

název: Zdislava Veselí, o.p.s.
adresa: tř. Masarykova 118,
698 01 Veselí nad Moravou
telefon: 518 323 187
e-mail: pavel.zdislava@tiscali.cz
web: http://www.domacipecezdislava.w1.cz
kontaktní osoby: Bc. Pavel Matulka, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Charita Veselí nad Moravou
adresa: třída Masarykova 136
Veselí nad Moravou
698 01
telefon: 518 322 213, 518 326 016
e-mail: charita@veselinm.charita.cz
kontaktní osoby: Marie Štípská
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Nemocnice Kyjov - oddělení ošetřovatelské péče Veselí nad Moravou
adresa:
telefon: 518396197
kontaktní osoby: Helena Dražilová
 
 
 
 
Projekt PRAXE