fotka 1

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Komunity

název: Sociální služby města Havířova - Poradenské centrum KHAMORO
adresa: Přemyslova 1618/12, Havířov - Podlesí
telefon: 596 811 736
web: http://www.ssmh.cz
 
 

Krajské a Městské úřady

název: Magistrát města Havířova
adresa: Odbor sociálních věcí
OSPOD
Svornosti 2
Havířov - Město
736 01
telefon: 596 803 456
e-mail: paclova.milada@havirov-city.cz
web: http://www.havirov-city.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Milada Páclová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 
název: Statutátní město Havířov
adresa: Svornosti 2
telefon: 596803111
e-mail: posta@havirov-city.cz
web: http://www.havirov-city.cz
kontaktní osoby: Ing. Bernarda Urbancová
 
 
název: Magistrát města Havířova, statutární město Havířov
adresa: Odbor právních služeb, Svornosti 2, Havířov - Město, 736 01
telefon: 596 803 360
e-mail: kavkova.katerina@havirov-city.cz
web: http://www.havirov-city.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Kavková
 
 
název: Magistrát města Havířova, Oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Svornosti 2
 
 

Menšiny

název: Sociální služby města Havířova - Poradenské centrum Khamoro
adresa: Jarošova 31B
Havířov - Šumbark
telefon: 596 811 736
e-mail: orlikova.eva@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Eva Orlíková, DiS
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: SANTÉ- Domov pro osoby se zdravotním postižením
adresa: Tajovského 1156/1
Havířov - Podlesí
736 01
telefon: 596 411 026
e-mail: sante@sante-havirov.org
web: http://www.sante-havirov.org/
kontaktní osoby: Alena PETRÁŠOVÁ
 
 
název: SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových služeb
adresa: Tajovského 1156/1
telefon: 596 411 026
e-mail: sante@sante-havirov.cz
web: http://www.sante-havirov.cz/
 
 
název: Santé - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb
adresa: Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov - Podlesí
telefon: 596 411 026
e-mail: sante@sante-havirov.cz
web: http://www.sante-havirov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Stanislava Gorecká
 
 
název: Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"
adresa: Atriová 5
telefon: 725 852 994
e-mail: valisova.renata@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Vališová, DiS.
 
 
název: Poradenské středisko pro rodinu a dítě "RaD"
adresa: Atriová 5
telefon: 725 852 994
e-mail: valisova.renata@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Vališová, DiS.
 
 
název: Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“
adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov - Město
telefon: 596 885 678
e-mail: poradenskestredisko-rad@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=53
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Vališová, DiS, vedoucí střediska
 
 

Nezaměstnaní

název: Úřad práce, Hmotná nouze
adresa: Junácká 1623/3
telefon: 950126700
e-mail: podatelna@ka.mpsv.cz
web: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/havirov
kontaktní osoby: Mgr. Ladislava Skýbová
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Armáda spásy
adresa: Azylový dům pro matky s dětmi v Havířově
Dvořákova 235/21
Havířov-Město
736 01
telefon: 773 770 151
e-mail: vedouci_mdhavirov@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/havirov/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi
kontaktní osoby: Adriana Gašová
 
 
název: Armády spásy v ČR, Dům pod Svahem-služba následné péče
adresa: Havířov-Šumbark,Dům pod Svahem 1
telefon: 773770158
kontaktní osoby: Mgr.Tomáš Kolondra
 
 
název: Armáda spásy, prevence bezdomovectví
adresa: Obránců Míru 619/3 Havířov 736 01
telefon: 773770389
web: http://armadaspasy.cz/
 
 
název: Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
adresa: Hřbitovní 2, Havířov-Šumbark, 736 01
telefon: 596 811 405
e-mail: ndc@ssmh.cz
web: http://ssmh.cz/index.php
kontaktní osoby: Mgr. Michal Fabian
 
 
název: Armáda spásy - prevence bezdomovectví
adresa: Obránců míru 619/3
telefon: 773770389
kontaktní osoby: Mgr. Táňa Ševčíková
 
 
název: Prevence bezdomovectví
adresa: Obránců míru 619/3
73601 Havířov-Šumbark
telefon: 773 770 389
e-mail: tana.sevcikova@armadaspasy.cz
 
 
název: Prevence bezdomovectví
adresa: Obránců míru 619/3
73601 Havířov-Šumbark
telefon: 773 770 389
e-mail: tana.sevcikova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/prevence-bezdomovectvi/
kontaktní osoby: Mgr. Táňa Ševčíková
 
 
název: Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi Havířov
adresa: Dvořákova 21/235
telefon: 773770150
e-mail: alica_neupauerova@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Bc. Alica Neupauerová
 
 

Poradny

název: Občanská poradna Havířov
adresa: kontaktní místo Prostřední Suchá
Hornická 855/2
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
telefon: 734 862 311
e-mail: obcan.sucha@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Žaneta Hečková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 
název: Slezská diakonie - Poradenské centrum Havířov
adresa: Opletalova 4
telefon: +420734864124
e-mail: obcan.ha@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Šárka Křivá, DiS.
 
 
název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
adresa: Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí, 736 01
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Froncová Danuše
 
 
název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
adresa: Přemyslova 1618/12, Havířov-Podlesí, 736 01
web: http://www.ssmh.cz
 
 
název: SP+D kontakt
adresa: Klidná 788/10
telefon: 605404948
e-mail: spdkontakt.havirov@seznam.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kroček
 
 
název: SP+D Kontakt
adresa: Klidná 788/10
telefon: 605404948
e-mail: spdkontakt.havirov@seznam.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kroček
 
 
název: SP+D kontakt
adresa: Klidná 788/10
telefon: 605404948
e-mail: spdkontakt.havirov@seznam.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kroček
 
 
název: SP+D Kontakt
adresa: Klidná 788/10
telefon: 605404948
kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kroček
 
 
název: Poradenské centrum KHAMORO
adresa: ul. Jarošova 31b v Havířov-Šumbark
e-mail: gawlasova.andrea@ssmh.cz
web: https://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=42
kontaktní osoby: sociální pracovnice Mgr. Andrea Gawlasová
 
 

Rodina a děti

název: Armáda spásy - Dům pro matky s dětmi
adresa: Dvořákova 235/21,
Havířov-Město
736 01
telefon: 773 770 152
e-mail: danuse.tesarczykova@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz/havirov/
kontaktní osoby: Bc. Danuše Tesarczyková, DiS.
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna Havířov
adresa: Čelakovského 1270/1,
736 01 Havířov-Podlesí
telefon: 596 411 212
e-mail: soc.prac.ddhavirov@seznam.cz
kontaktní osoby: Hana Príbelová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na školení na pracovišti.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Účast na výzkumu vztahujícím se k problematice praxe (sběr dat, jejich zpracování apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

 
 
název: Sociální služby města Havířova - služby pro rodiny
adresa: Přemyslova 1618/12
telefon: 607 268748
e-mail: sluzbyprorodiny@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
 
 
název: Sociální služby města Havířova, Centrum prevence
adresa: Přemyslova 1618/12, Havířov - Podlesí
telefon: 599 505 320, 599 505 324
e-mail: centrumprevence@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Petřeková
 
 
název: Dětské centrum Čtyřlístek
adresa: Havířov-Suchá
Hornická 8
73564
telefon: 605435663
web: http://www.dcctyrlistek.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Simona Šostá Skovajsová
 
 
název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
adresa: Přemyslova 12, 73601, Havířov-Podlesí
telefon: 607 268 748
e-mail: sluzbyprorodiny@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Bc. Michaela Režňáková, DiS.
 
 
název: Poradna pro rodinu Slezské diakonie
adresa: Opletalova 4/607,Havířov - Šumbark
telefon: 732 804 353
e-mail: prorodinu@slezskadiakonie.cz
web: http://slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc.Lenka Honsárková,DiS
 
 
název: Poradna pro rodinu Havířov, odborné sociální poradenství
adresa: Opletalová 4/607, Havířov-Šumbark
telefon: 732 804 353
e-mail: prorodinu@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/poradna-pro-rodinu-havirov-odborne-socialni-porade
kontaktní osoby: Bc. Michaela Kumhalová
 
 
název: Sociální služby města Havířova, Služby pro rodiny
adresa: Přemyslova 12/1618, Havířov - Podlesí. PSČ: 73601
telefon: 599505311
e-mail: sluzbyprorodiny@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Plawná, Šárka, DiS.
 
 
název: Dětský domov Sluníčko Havířov
adresa: Čelakovského 1270/1
e-mail: ddhavirov@seznam.cz
 
 
název: Sociální služby města Havířova - Služby pro pěstounské rodiny
adresa: Přemyslova 1618/12
telefon: 599 505 338
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Petřeková
 
 
název: Sociální služby města Havířova
adresa: Přemyslova 1618/12
web: http://www.ssmh.cz
 
 
název: Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi
adresa: Dvořákova 21
telefon: 773770152
e-mail: ivetacajkova@seznam.cz
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Iveta Čajková, DiS.
 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Obránců míru 704/15, Havířov-Šumbark
telefon: 773 770 180-1
e-mail: sbor_havirov@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Ing.Libuše Roseová
 
 
název: Slezská diakonie - Pobočka PPR pro pěstounské rodiny Havířov
adresa: Opletalova 4
telefon: 734 862 309
e-mail: pestouni.ha@slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marta Magerová
 
 
název: Program pro pěstounské rodiny
adresa: Opletalova 4/607
telefon: 606 832 551
e-mail: pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz
web: http://pestouni.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Zdeněk Kašpárek
 
 
název: Program pro pěstounské rodiny
adresa: Opletalova 4/607
telefon: 606 832 551
e-mail: pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz
web: http://pestouni.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Zdeněk Kašpárek
 
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mladistvé
adresa:
 
 
název: Armáda spásy, NZDM Havířov
adresa: SNP 805/2, Havířov-Šumbark 736 02
telefon: 773 770 392
e-mail: jolanta_gorecka@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Bc. Jolanta Górecká
 
 
název: Sociální služby města Havířova - Rodina - Dítě se zdravotním postižením
adresa: Atriová 5, 736 01 Havířov-Město
telefon: 725 852 994
e-mail: valisova.renata@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz/index.php?kategorie=52
kontaktní osoby: Mgr. Renáta Vališová
 
 
název: Program pro pěstounské rodiny
adresa: Opletalova 4/607, Havířov-Šumbark
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace
adresa: Čelakovského 1270/1, 736 01 Havířov-Podlesí
telefon: 59 641 12 12
web: http://www.ddhavirovuvadi.cz
 
 
název: Rodeza, z.s.
adresa: Generála Svobody 280/24, Havířov - Šumbark, 736 01
telefon: 774 949 890
e-mail: rodeza@seznam.cz
web: http://www.rodeza.cz
kontaktní osoby: Mgr. Aleš Gebek - ředitel
 
 
název: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
adresa: Armáda spásy
Obránců míru 619/3
736 01 Havířov-Šumbark
telefon: 773 770 175
e-mail: denisa_pravdova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny-s-detmi/
kontaktní osoby: Bc. Denisa Pravdová
 
 
název: Armáda spásy, Sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi
adresa: Obránců míru 619/3, Havířov-Šumbark
telefon: +420 773 770 175
e-mail: denisa_pravdova@armadaspasy.cz
web: http://armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Bc. Denisa Pravdová
 
 

Senioři

název: Sociální služby města Havířova
adresa: Mánesova 1103/1f
Havířov
736 01
telefon: 596 411 909
e-mail: ssmh@iol.cz
kontaktní osoby: Ing Milan Černý
 
 
název: Domov Havířov, p.o.
adresa: Lidická 52c/1200,
Havířov, Šumbark
736 01
telefon: 596 808 602
e-mail: stanislava.valaskova@dps-havirov.cz
web: http://www.dpd-havirov.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Stanislava Valášková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

 
 
název: Domov seniorů Havířov, Helios, příspěvková organizace
adresa: ul. Jaroslava Seiferta 1530/14
telefon: +420 596 810 061
e-mail: sekretariat@dshavirov.cz
web: http://www.dshavirov.cz
kontaktní osoby: MUDr. Milan Dlábek (ředitel), Mgr. Bc. Gabriela Kunčická (vedoucí sociálního útvaru)
 
 
název: Sociální služby města Havířova - služby pro seniory
adresa: Moskevská 1103/1f, Havířov - Město
telefon: 596 477 310
e-mail: tiahan.wojtonova.jana@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová
 
 
název: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
adresa: Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov
web: http://www.dshavirov.cz/
kontaktní osoby: vedoucí sociálního útvaru Mgr. Gabriela Kunčická
 
 
název: Sociální služby města Havířova
adresa: Přemyslova 1618/12, 73601 Havířov-Podlesí
web: http://www.ssmh.cz/
kontaktní osoby: Ing. Milan Černý
 
 
název: Domov seniorů Helios
adresa: Havířov-Město, ul. Jaroslava Seiferta 1530/14
telefon: 596 810 061
e-mail: sekretariat@dshavirov.cz
web: http://www.dshavirov.cz
kontaktní osoby: Mgr.Bc. Gabriela Kunčická
 
 
název: Domov seniorů Havířov LUNA
adresa: Lidická 52c/1200, Havířov - Šumbark
telefon: 596808601
web: http://www.dshavirov.cz
kontaktní osoby: MUDr. Milan Dlábek
 
 
název: Dům s pečovatelskou službou
adresa: Karvinská 3
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Ing.Milan Černý
 
 
název: Respitní péče
adresa: Moskevská 1103/1F
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Ing.Milan Černý
 
 
název: Domov seniorů Havířov, středisko Helios
adresa: J. Seiferta 1530/14
telefon: 596 810 485
e-mail: kuncickag@dshavirov.cz
web: http://dshavirov.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Kunčická
 
 
název: AS-SENIOR
adresa: U Hřiště 1324/13b,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
telefon: 604506377
kontaktní osoby: Danuše Tesarczyková, DiS
 
 
název: Domov seniorů Havířov
adresa: Jaroslava Seiferta 1530/14
telefon: 420 596 810 448
e-mail: sekretariat@dshavirov.cz
web: http://www.dshavirov.cz
kontaktní osoby: Bc. Gabriela KUNČICKÁ , Bc. Kateřina EIDELPESOVÁ
 
 
název: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
adresa: Lidická 1200/52c 736 01 Havířov - Šumbark
telefon: +420 596 808 614
e-mail: vaclavekv@dshavirov.cz
web: http://www.dshavirov.cz/dsl/
kontaktní osoby: Bc. Václav Václavek, DiS.
 
 
název: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Jaroslava Seiferta 1483/8
telefon: 773 795 004
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-sbor/#3
kontaktní osoby: Bc. Pavla Mirková, Daniel Biško
 
 
název: Sociálně aktivizační služby pro seniory osoby se zdravotním postižením
adresa: Jaroslava Seiferta 1483/8
telefon: 773 795 004
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-sbor/#7
kontaktní osoby: Bc. Pavla Mirková
 
 
název: SeneCura SeniorCentrum Havířov
adresa: Lomená 1268/2, Havířov-Šumbark, 736 01
telefon: 597 317 870
e-mail: havirov@senecura.cz
web: http://senecura.cz/
kontaktní osoby: Sociální pracovnice- Julie Janovská
 
 
název: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: J. Seiferta 8
736 01 Havířov
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/ambulantni-a-terenni-sluzby/
 
 

Školská zařízení

název: Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace
adresa: Čelakovského 1270/1, 736 01 Havířov-Podlesí
telefon: 731 120 510
e-mail: socprac.ddhavirov@seznam.cz
web: http://ddhavirovuvadi.cz/
kontaktní osoby: Bc. Petra Peřinová. DiS.
 
 
název: Základní škola Mládežnická Havířov
adresa: Mládežnická 11/1564
telefon: 596420225
web: http://www.zsmladeznicka.cz
kontaktní osoby: Mgr. Radomila Vaníčková
 
 
název: ZŠ Mládežnická
adresa: Mládežnická 11/1564
telefon: 596 420 225
e-mail: vanickovar@zsmladeznicka.cz
web: http://www.zsmladeznicka.cz
kontaktní osoby: Mgr. Radomila Vaníčková
 
 
název: Dětský domov a školní jídelna, p. o.
adresa: Čelakovského 1270/1, Havířov - Podlesí
telefon: 596 410 023
e-mail: domov.ddhavirov@seznam.cz
web: http://www.ddhavirovuvadi.cz
kontaktní osoby: Žaneta Maroszová
 
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, p. o.
adresa: Čelakovského 1270/1
telefon: 596410023
web: http://ddhavirovuvadi.cz
kontaktní osoby: Žaneta Maroszová
 
 

Uprchlíci a migranti

název: Pobytové středisko pro uprchlíky
adresa: Na Kopci 5, 735 64 Havířov - Dolní Suchá
telefon: www.mvcr.cz/suz
 
 

Uživatelé drog

název: Centrum drogové pomoci
adresa: Hřbitovní 12, Havířov - Šumbark, 736 01
telefon: 596 884 854
e-mail: cdp@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michal Fabian, Dis.
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Nemocnice s poliklinikou Havířov
adresa: Dělnická 1132/24
Havířov - Město
736 01
telefon: 596 491 645
e-mail: pavlina.bednarzova@nsphav.cz
web: http://www.nsphav.cz/
kontaktní osoby: Bc. Pavlína Bednarzová, DiS.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: Sociální služby města Havířova - Rehabilitace
adresa: Karvinská 3, 736 01 Havířov-Město
telefon: 596 828 460
e-mail: mareckova.ssmh@seznam.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Eva Marečková
 
 
název: Sanatorium Kochova
adresa: Havířov – Šumbark, ul. Kochova 816/3, 736 01
telefon: +420599509665
e-mail: hlavnisestra@sanatoriumkochova.cz
web: http://sanatorium.sanatoriumkochova.cz/pobytove-socialni-sluzby
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Špaisová
 
 
název: Nemocnice s poliklinikou Havířov
adresa: Dělnická 1132/24,
73601 Havířov - Město
telefon: 596 491 275
e-mail: eva.bernatikova@nsphav.cz
web: http://www.nsphav.cz
kontaktní osoby: Bc. Eva Bernatíková
 
 
název: Sanatorium Kochova s. r. o.,,Kochova 816/3, 73601, Havířov - Šumbark
adresa: Kochova 816/3
telefon: 599509665
e-mail: hlavnisestra@sanatoriumkochova.cz
web: http://sanatorium.sanatoriumkochova.cz/pobytove-socialni-sluzby
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Špaisova
 
 
název: Sanatorium Kochova, Kochova 816/3, 73601, Havířov
adresa: Kochova 816/3,
telefon: 599509665
e-mail: hlavnisestra@sanatoriumkochova.cz
web: http://sanatorium.sanatoriumkochova.cz/pobytove-socialni-sluzby
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Špaisová
 
 

Ostatní

název:
adresa:
 
název: Pobytové středisko Havířov
adresa: Na kopci 5, Havířov - Dolní Suchá, 735 64
telefon: 596 886 001
web: http://www.suz.cz
kontaktní osoby: Barbora Bojko
 
název: Dětské centrum Čtyřlístek
adresa: Hornická 8, Havířov 735 64
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Hamplová
 
název: Poradenské středisko
adresa: Atriová 5, Havířov, 736 01
kontaktní osoby: Mgr. Ivona Domšů
 
název: Sanatorium Kochova
adresa: Kochova 816/3, Havířov-Šumbark, 736 01
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Špaisová
 
název: SANTÉ - Denní stacionář
adresa: Čelakovského 1240/4. Havířov - Podlesí 736 01
web: http://www.sante-havirov.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Proboszová
 
název: Azylový dům pro muže, Havířov
adresa: Na spojce 2, Havířov, 736 01
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/socialni-sluzby-pro-muze/azylovy-dum-pro-muze/
kontaktní osoby: Bc. Jan Třinecký, DiS.
 
název: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
adresa: Přemyslova 1618/12, Havířov - Podlesí 73601
telefon: 599 505 317
e-mail: rodinnaporadna@ssmh.cz
web: http://www.ssmh.cz
kontaktní osoby: Danuše Froncová
 
název: 3nyty
adresa: Selská
kontaktní osoby: Bc. Markéta Sztefková
 
název: NZDM Klub 3NYTY - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
adresa: Selská 29, Havířov
web: http://www.3nyty.cz/
kontaktní osoby: Roman Želonka
 
název:
adresa: Selská 29, Havířov, 736 01
web: http://www.3nyty.cz/
kontaktní osoby: Roman Želonka
 
název: Azylový dům pro matky s dětmi
adresa: Dvořáková 21/235
e-mail: ivetacajkova@seznam.cz
web: http://armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Iveta Čajková
 
název: Statutární město Havířov, Magistrát města Havířova
adresa: Svornosti 2, Havířov - město
 
název: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, kontaktní pracoviště Havířov
adresa: Junácká 1632/3, 736 01 Havířov
telefon: 950 126 700
kontaktní osoby: Mgr. Skýbová Ladislava
 
název: Nemocnice s poliklinikou Havířov
adresa: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
telefon: 596 491 535
e-mail: nsphav@nsphav.cz
web: http://www.nsphav.cz/
kontaktní osoby: ředitel Bc. Josef Grochol
 
název: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Jaroslava Seiferta 1483/8, Město, 736 01 Havířov 1
telefon: 773 795 004
web: http://armadaspasy.cz/pobocky/havirov/havirov-sbor/#10
kontaktní osoby: Daniel Biško, Bc. Pavla Mirková
 
název: Probační a mediační služba
adresa: Dlouhá třída 46a/1647, 736 01 Havířov
web: https://www.pmscr.cz/
 
 
 
Projekt PRAXE