fotka 3

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Lidé s duševním onemocněním

název: Péče o duševní zdraví - region Pardubice
adresa: Bělehradská 389, Pardubice 530 09
telefon: 466 400 116
e-mail: info@pdz.cz
web: http://www.pdz.cz
kontaktní osoby: MUDr. Petr Hejzlar - ředitel sdružení
 
 
název: NPK, a.s. Pardubická nemocnice, psychiatrické oddělení- denní stacionář
adresa: Kyjevská 44, Pardubice
telefon: 466 016 607
e-mail: posta.pardubice@nempk.cz
web: http://www.nempk.cz/
kontaktní osoby: Bc. Lucie Faktorová
 
 

Menšiny

název: Most pro lidská práva
adresa: tř. 17. listopadu 216
Pardubice
530 02
telefon: 732754239
e-mail: info@mostlp.org
web: http://www.mostlp.org/
kontaktní osoby: Mgr. Zita Kudrnová,
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Účast na školení na pracovišti.

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

 
 

Rodina a děti

název: Fond ohrožených dětí
adresa: pobočka Pardubice
Nerudova 880
Pardubice
530 02
telefon: 466 530 981
e-mail: fod.pardubice@fod.cz
web: http://www.fod.cz/
kontaktní osoby: Bc. Martina Včelišová
aktivita studenta
v místě praxe:
Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

 
 
název: Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
adresa: Na Spravedlnosti 803
Pardubice
530 02
telefon: 466 636 077
e-mail: paprsek@skp-centrum.cz
web: http://skp-centrum.cz/azylovy-dum-pro-zeny.php
kontaktní osoby: Hana Benešová
 
 
 
 
Projekt PRAXE