fotka 11 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: MěÚ Kopřivnice
adresa: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně právní ochrany
Štefánikova 1163
Kopřivnice
742 21
telefon: 556 879 471
e-mail: dagmar.oprstena@koprivnice.cz
web: http://www.koprivnice.cz/
kontaktní osoby: Dagmar Oprštěná, Dis.
 
 
název: Městský úřad
adresa: Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
telefon: 556 879 471
e-mail: dagmar.oprstena@koprivnice.cz
web: http://www.koprivnice.cz
kontaktní osoby: Dagmar Oprštěná, DiS.
 
 
název: Městský úřad Kopřivnice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
adresa: Štefánikova 1163/12
telefon: (+420) 556 879 411
e-mail: posta@koprivnice.cz
web: http://www.koprivnice.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Galiová
 
 
název: Městský úřad Kopřivnice
adresa: Štefánikova 1163/12
telefon: 556879471
kontaktní osoby: Bc. Dagmar Oprštěná
 
 
název: Městský úřad Kopřivnice
adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
telefon: 556 879 411
e-mail: posta@koprivnice.cz
web: http://www.koprivnice.cz
kontaktní osoby: Mgr. Iva Bordovská
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Denní stacionář Kopretina
adresa: Vlčovice 76
Kopřivnice
742 21
telefon: 556 802 483
e-mail: kopretina@sssmk.cz
web: http://www.sssmk.cz/
kontaktní osoby: Aneta Hanzelková, Dis.
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Dlouhodobá samostatná práce (po dobu celého semestru) s konkrétním klientem (jednotlivcem, rodinou, skupinou) pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka.

 
 

Osoby bez přístřeší

název: Nízkoprahové denní centrum RACEK
adresa: Horní 1113, Kopřivnice 742 21
telefon: 790 232 245, 790 232 244
e-mail: ndcracek@seznam.cz
web: http://www.mascas.cz/Racek/
kontaktní osoby: Bc. Michal Raška - sociální pracovník
 
 
název: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., Azylový dům
adresa: Horní 1114, Kopřivnice, 742 21 Kopřivnice
telefon: 556812811
e-mail: sssmk@sssmk.cz
web: http://www.sssmk.cz
kontaktní osoby: Bc Lenka Štěpánová
 
 
název: Salus- domov pro matky a děti v nouzi
adresa: Tyršova 1015
telefon: 556810160
e-mail: salus@cbox.cz
web: http://www.domov-salus.cz
kontaktní osoby: Alena Pohořelská, Bc. Věra Jurková,DiS.
 
 
název: Občanské sdružení "Máš čas?"
adresa: I. Šustaly 1080, Kopřivnice 742 21
telefon: 790 232 244
e-mail: ndcracek@seznam.cz
web: http://mascas.koprivnice.org/
kontaktní osoby: Bc. Michal Raška
 
 

Rodina a děti

název: Domov SALUS, o.p.s.
adresa: Tyršova 1015
Kopřivnice
742 21
telefon: 556 810 160
e-mail: salus@cbox.cz
web: http://domov-salus.cz/
kontaktní osoby: Bc. Věra Jurková DiS
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Klub Kamarád - NZDM
adresa: Francouzská 1181
Kopřivnice
742 21
telefon: +420 739 587 110
e-mail: klub.kamarad@koprivnice.cz
web: http://www.klubkamarad.estranky.cz
kontaktní osoby: Bc. Marie Jalůvková
 
 
název: NZDM Klub Kamarád Kopřivnice
adresa: NZDM Klub Kamarád, Francouzská 1181, Kopřivnice, 74221
telefon: 739587110
e-mail: klub.kamarad@koprivnice.cz
web: http://kamarad.koprivnice.org
kontaktní osoby: Bc. Marie Jalůvková
 
 
název: OSPOD
adresa: Štefánikova 1163/12
telefon: 556 879 471
kontaktní osoby: Dagmar Oprštěná,DiS
 
 
název: Městský úřad Kopřivnice
adresa: Štefánikova 1163
 
 
název: Salus o.p.s.
adresa: Tyršova 1015/2
telefon: +420 556 810 160
e-mail: salus-ops@post.cz
web: http://domov-salus.cz/
kontaktní osoby: Lenka Šimková
 
 
název: Hrochová Renáta Mgr.
adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163/12,742 21
telefon: 773676017
e-mail: rena.hrochova@seznam.cz
web: http://renata-hrochova.cz
kontaktní osoby: Mgr.Renáta Hrochová
 
 
název: Mgr.Renáta Hrochová
adresa: Štefánikova 1163/12, 74221, Kopřivnice
telefon: 773676017
e-mail: rena.hrochova@seznam.cz
web: http://renata-hrochova.cz
kontaktní osoby: Mgr.Renáta Hrochová
 
 

Senioři

název: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice
adresa: Česká 320
telefon: 556808622
e-mail: sssmk@sssmk.cz
web: http://www.sssmk.cz
kontaktní osoby: Simona Hanzelková, DiS.
 
 
název: Charita Kopřivnice
adresa: Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice
telefon: 556401726
e-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz
web: http://www.charitakoprivnice.cz
kontaktní osoby: Miloslav Leško, ředitel
 
 
název: Charita Kopřivnice
adresa: Štefánikova 1163/12
telefon: 556813637
e-mail: charita.koprivnice@tiscali.cz
web: http://www.charitakoprivnice.cz
kontaktní osoby: Bc. Miloslav Leško, Jarmila Vaňková
 
 
název: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice
adresa: ul. Česká 320, 742 21 Kopřivnice
telefon: 556 808 622 , 556 821 283
e-mail: sssmk@sssmk.cz, socialni@sssmk.cz
web: http://www.sssmk.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Eva Mündleinová, Hanzelková Simona, Dis
 
 

Školská zařízení

název: Základní škola a Mateřská škola Motýlek
adresa: Smetanova 1122/1, 74221 Kopřivnice
telefon: +420 556 810 242
e-mail: info@detske-centrum.cz
web: http://www.detske-centrum.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Kahánková
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Therápon 98 - SNLP - Středisko následné lůžkové péče
adresa: Štefánikova 1301
Kopřivnice
742 21
telefon: 556 870 201/202, 724 474 237
e-mail: kryskova.ludmila@therapon98.cz
web: http://www.therapon98.cz
kontaktní osoby: Bc. Ludmila Kryšková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Trénink dovedností za využití dalších technik (hraní rolí, videotrénink apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Therápon 98, a. s.
adresa: Štefánikova 1301
web: http://www.therapon98.cz
 
 

Ostatní

název: Středisko sociálních služeb, p.o. Kopřivnice
adresa: Česká 320
Kopřivnice
742 21
telefon: 556 808 622
e-mail: http://sss.koprivnice.org/
kontaktní osoby: Taťána Fiedlerová
 
název: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kopřivnice
adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
telefon: 950 139 571
e-mail: koprivnice.ssp@nj.mpsv.cz
web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/koprivnice
kontaktní osoby: Bc. Marie Gřesová
 
 
 
Projekt PRAXE