fotka 7  - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Městský úřad Bohumín
adresa: Masarykova 158
Bohumín
735 81
web: http://www.mesto-bohumin.cz/
 
 
název: Městský úřad Bohumín
adresa: Masarykova 158, Bohumín
 
 
název: Městský úřad Bohumín, OSPOD
adresa: Masarykova158
telefon: 596 092 139
e-mail: klvacova.lucie@mubo.cz
web: http://www.mubo.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Klvačová
 
 
název: Městský úřad Bohumín
adresa: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
telefon: 596 092 139
e-mail: klvacova.lucie@mubo.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lucie Klvačová
 
 
název: Městský úřad Bohumín
adresa: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
web: https://www.mesto-bohumin.cz/
kontaktní osoby: Ing. Petr Vícha (Starosta města)
 
 
název: Městský úřad Bohumín
adresa: Masarykova 158, 735 81
web: http://www.mesto-bohumin.cz
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Domov Jistoty
adresa: Koperníkova 870
telefon: 596013484
e-mail: zdrazilova@email.cz
web: http://www.djbohumin.cz
kontaktní osoby: Ing. Jiřina Zdražilová
 
 
název: Domov Jistoty - Domov se zvláštním režimem, p.o.
adresa: Domov Jistoty
Koperníkova 870,
735 81, Bohumín-Nový Bohumín
telefon: 596 013 484
e-mail: zdrazilova@email.cz
web: http://www.djbohumin.cz/
kontaktní osoby: Ing. Jiřina Zdražilová
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Centrum sociálních služeb Bohumín, Sociálně terapeutické dílny
adresa: Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o., Slezská 164, Bohumín - Starý Bohumín, 735 81
telefon: 596 013 736
e-mail: orsulikova.anna@mubo.cz
web: http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/subjekty-mesta/centrum-socialnich-sluzeb/9914-socialne-terapeuticke-dilny.html
kontaktní osoby: Bc. Anna Oršulíková, Jindřiška Kučová
 
 
název: Centrum sociálních služeb, Denní stacionář Domovinka
adresa: Slezská 164, Bohumín - Starý Bohumín, 735 81
telefon: 553 810 134
e-mail: centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz
web: https://www.mesto-bohumin.cz/cz/centrum-socialnich-sluzeb/2382-denni-stacionar-domovinka.html
kontaktní osoby: Jana Mencnerová
 
 
název: SALOME, Slezská diakonie
adresa: Nerudova 1041, Bohumín, 735 81
telefon: 731 194 012
e-mail: salome@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petra Litvanová
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
adresa: Drátovenská 197, Bohumín-Pudlov, 735 51
telefon: 733 676 651
e-mail: bohumin@charita.cz
web: http://bohumin.charita.cz/nizkoprahove-denni-centrum-pro-osoby-bez-pristresi/
kontaktní osoby: Zdenka Kniezková-Brňáková, DiS.
 
 
název: Charita Bohumín
adresa: Charita Bohumín
Štefánikova 957
735 81 Bohumín – Nový Bohumín
telefon: 596 013 606
e-mail: info@bohumin.charita.cz
web: http://www.bohumin.charita.cz
kontaktní osoby: Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS., ředitelka
 
 

Poradny

název: Občanská poradna Charity Bohumín
adresa: Bohumín - Štefánikova 957
telefon: 596016715
e-mail: opbohumin@seznam.cz
web: http://www.volny.cz/charitabohumin/poradna.htm
kontaktní osoby: Bc. Márie Míčková, DiS., Bc. Lucie Fábryová, DiS.
 
 
název: SALOME Denní stacionář
adresa: Nerudova 1041, 735 81 Bohumín
telefon: 732 744 426
e-mail: salome@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: Občanská poradna - Charita Bohumín
adresa: Štefánikova 957, Nový Bohumín, 735 81
web: http://bohumin.charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Lucie Fábryová, DiS.
 
 

Rodina a děti

název: Salome - denní stacionář
adresa: Nerudova 1041
Bohumín
735 081
telefon: 596 013 434
e-mail: salome@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/salome.html
kontaktní osoby: Bc. Lenka Venglářová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Exkurze ve spolupracujících pracovištích

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dětský diagnostický ústav Bohumín
adresa: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna
Bohumín - Šunychl 463
735 81
telefon: 596 013 711
e-mail: ddu.bohumin@centrum.cz
web: http://www.ddu.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Marek Czaniecki
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Účast na pracovních poradách v místě praxe.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

 
 
název: Městký úřad Bohumín, odbor sociální
adresa: Masarykova 158
telefon: 596 092 111
web: http://www.mesto-bohumin.cz/cz/radnice/
 
 
název: Centrum rodiny BOBEŠ z.s.
adresa: Školní 660, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
telefon: +420 604 800 100
e-mail: bobes@bobescentrum.cz
web: http://www.bobescentrum.cz
kontaktní osoby: Mgr.Petra Kalichová
 
 
název: SALOME Bohumín, Poradna rané péče
adresa: Nerudova 1041
telefon: 734 350 010
e-mail: rp.salome@email.cz
web: http://www.ranapece.org
kontaktní osoby: Bc. Tereza Rokoszová
 
 
název: SALOME Bohumín
adresa: Nerudova 1041, 73581
telefon: 732744426
e-mail: salome@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Irina Tkáčová
 
 

Senioři

název: Dům pokojného stáří sv. Františka
adresa: Štefánikova 957, Bohumín, 735 81
telefon: 596 013 606, 736 766 021
kontaktní osoby: Bc. Monika Vavrečková, DiS.
 
 
název: Domov Jistoty
adresa: Šunychelská 1159
telefon: 596014046
e-mail: zdrazilova@djbohumin.cz
web: http://www.djbohumin.cz
kontaktní osoby: Ing. Zdražilová Jiřina - ředitelka
 
 
název: Domov Jistoty
adresa: Slezská 23
telefon: 596012841
e-mail: mitopulu@djbohumin.cz
web: http://www.djbohumin.cz
kontaktní osoby: Katrin Mitopulu
 
 
název: Charitní dům pokojného stáří sv. Františka
adresa: Farská 301, Bohumín-Starý Bohumín, 735 81
telefon: 596 016 070
e-mail: chdfrantisek@seznam.cz
web: http://bohumin.charita.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=charitni-dum-pokojneho-stari-sv-frantiska-v-bohumine#directory-detail
kontaktní osoby: Ředitelka organizace: Zdenka Kniezková-Brňáková DiS., Sociální pracovnice: Mgr. Michaela Mičová
 
 
název: Dům pokojného stáří sv. Františka
adresa: Farská 301, Bohumín - Starý Bohumín, 735 81
telefon: 596 016 070
e-mail: chdfrantisek@seznam.cz
web: http://bohumin.charita.cz/dum-pokojneho-stari-sv-frantiska/
kontaktní osoby: Hedvika Běhálková (vedoucí), Zdeňka Kniezková, DiS. (ředitelka)
 
 
název: Charita Bohumín
adresa: Štefanikova 957
telefon: 59603606
e-mail: bohumin@charita.cz
web: http://bohumin.charita.cz
kontaktní osoby: Zdeňka Kniezková Brňáková. DiS.
 
 
název: Charita Bohumín
adresa: Štefanikova 957
telefon: 596013606
e-mail: bohumin@charita.cz
web: http://www.bohumin.charita.cz
kontaktní osoby: Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS
 
 
název: Centrum sociálních služeb Bohumín
adresa: Slezská 164, 73581 Bohumín-Starý Bohumín
kontaktní osoby: Bc. Anna Oršulíková
 
 

Školská zařízení

název: ZŠ a MŠ Bohumín Čs. Armády 1026 okres Karviná
adresa: Čs. Armády 1026, Bohumín, 735 81
web: http://www.zscsa.cz
kontaktní osoby: Mgr. Adrian Kuder
 
 
název: Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna
adresa: Bohumín-Šunychl 463, 735 81
telefon: 596 013 711
e-mail: ddu.bohumin@centrum.cz
web: http://www.ddu.cz
kontaktní osoby: Pavla Švancarová, DiS.
 
 
název: MŠ a ZŠ speciální Slezská diakonie
adresa: Nerudova 1041
telefon: 733 142 422
e-mail: m.galuszkova@skolasd.cz
web: http://www.skolasd.eu
kontaktní osoby: Mgr. Maria Galuszková
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Bohumínská městská nemocnice, a.s.
adresa: Náměstek pro ošetřovatelskou péči
Slezská 207
Bohumín
735 81
telefon: 596 096 316
e-mail: sekretariat@nspbohumin.cz
web: http://www.nspboh­umin.cz
kontaktní osoby: Bc. Zina Nováčková
 
 
název: Bohumínská městská nemocnice, a.s.
adresa: Bohumín, Slezská 207
telefon: 596 096 111
web: http://www.nspbohumin.cz
 
 
název: Bohumínská městská nemocnice, a.s.
adresa: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
telefon: +420 596 096 111
e-mail: sekretariat@nembo.cz
web: http://www.nspbohumin.cz/
kontaktní osoby: Tamara Kolarčíková, DiS. - tel. 596 096 391
 
 
název: Městská nemocnice Bohumín, a. s.
adresa: Slezská 207,Starý Bohumín,735 81
telefon: +420 596 096 111
e-mail: sekretariat@nembo.cz
web: http://www.nspbohumin.cz/
 
 
název: Bohumínská městská nemocnice, a.s.
adresa: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
 
 

Ostatní

název: CSS Bohumín
adresa: Slezská 164, Bohumín 73581
telefon: 596 011 039
kontaktní osoby: Jindřiška Kličová
 
název: Bunkr, o.s. Bohumín
adresa: Adama Mickiewicze 67, Bohumín
web: http://www.bunkr.cz
kontaktní osoby: Mgr. Tereza Palowská
 
název: Občanská poradna Charity Bohumín
adresa: Štefánikova 957, Bohumín, 735 81
telefon: 596 013 606
e-mail: bohumin@charita.cz
web: http://bohumin.charita.cz/
kontaktní osoby: Bc. Monika Vavrečková, DiS.
 
 
 
Projekt PRAXE