fotka 2

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Komunity

název: Charita Český Těšín Charitní středisko sociální rehabilitace
adresa: Ostravská 285
telefon: 739 247 747, 603 287 231
e-mail: rehabilitace@ceskytesin.charita.cz
web: http://www.ceskytesin.caritas.cz
kontaktní osoby: Bc. Šárka Jonsztová
 
 

Krajské a Městské úřady

název: Město Český Těšín - MěÚ Český Těšín - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: odbor Sociální
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Pod Zvonek 875/26
Český Těšín
737 01
telefon: 553 035 780
e-mail: moldrzykova@tesin.cz
web: http://www.tesin.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Dana Moldrzyková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Město Český Těšín, Městský úřad Český Těšín
adresa: náměstí ČSA 1/1, 73701
telefon: 553035780
web: http://moldrzykova@tesin.cz
 
 
název: Městský úřad Český Těšín - oddělení sociálních věcí
adresa: Štefánikova 18/25
telefon: 553 035 700
e-mail: dinelli@tesin.cz
web: http://www.tesin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Klaudie Dinelli
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Na Nivách 259/7
73701 Český Těšín
telefon: 558 764 333
e-mail: ustredi@slezskadiakonie
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Mgr. et Ing. Romana Bélová mob.: 558 764 338, 731 137 998 e-mail: r.belova@slezskadiakonie.cz
 
 
název: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
adresa: Hraniční 280, 739 61 Třinec - Kanada
telefon: 734 363 348
e-mail: jordan@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Koordinátor střediska: Bc. Romana Dobšová, Dis.
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Slezská diakonie
adresa: Vělopolská 243
telefon: 558 748 008
e-mail: ebenezer.domov@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Halina Pientoková, DiS
 
 
název: RÚT Řeský Těšín,středisko sociální rehabilitace
adresa: Třanovského 10,Český Těšín
telefon: 731 826 808
e-mail: rut.ct@slezskadiakonie.cz
web: http://slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc.Michaela Horňáková
 
 
název: RÚT, sociální rehabilitace, Český Těšín
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 731 826 808
e-mail: rut.ct@slezskadiakonie.cz
web: http://slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Michaela Horňáková
 
 
název: Denní stacionář LYDIE
adresa: Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
telefon: 558 712 728
e-mail: lydie@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Markéta Horváthová
 
 
název: EBEN-EZER Horní Žukov,
adresa: Vělopolská 243, Český Těšín - Horní Žukov 737 01
telefon: 558748008
 
 
název: Denní stacionář EDEN Český Těšín a Třanovice
adresa: Frýdecká 34
telefon: 558 746 844
e-mail: eden@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: Tabita Český Těšín, osobní asistence
adresa: Třanovského 10
telefon: 731 826 808,
e-mail: mailto:asistence.respit@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Horňáková
 
 
název: Tabita Český Těšín,osobní asistence
adresa: Třanovského 10
telefon: 731 826 808
e-mail: mailto:asistence.respit@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/tabita-cesky-tesin-osobni-asistence
kontaktní osoby: Mgr.Michaela Horňáková
 
 
název: LYDIE Český Těšín, denní stacionář
adresa: Třanovského 10
telefon: 558 712 728
e-mail: mailto:lydie@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/lydie-cesky-tesin-denni-stacionar
kontaktní osoby: Mgr.Tereza Niedoková
 
 
název: RÚT Český Těšín
adresa: Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
telefon: 731 826 808
e-mail: rut.ct@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: Slezská Diakonie-středisko Lydie Český Těšín
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 558 712 728
e-mail: lydie@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Jana Kadlubcová
 
 
název: RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace
adresa: Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
telefon: 731 826 808
e-mail: rut.ct@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Michaela Horňáková
 
 
název: Slezská diakonie - Středisko Lydie, Denní stacionář pro děti se zdravotním postižením
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 558 712 728
e-mail: lydie@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
 
název: Slezská diakonie, středisko LYDIE
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 558712728
e-mail: lydie@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Tereza Niedobová
 
 
název: RÚT Český Těšín, sociální rehabilitace
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 731 826 808
e-mail: j.jourova@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Jourová
 
 
název: Slezská Diakonie-Lydie Český Těšín, denní stacionář
adresa: Na Nivách 7
telefon: 558 712 728
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Jana Kadlubcová
 
 
název: MŠ, ZŠ, a SŠ Slezské diakonie
adresa: Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
telefon: 558 746 618
e-mail: cps.diakonie@tiscali.cz
web: http:// www.skolasd.eu
kontaktní osoby: Beata Nowoková
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Bethel
adresa: Tovární 2044/239, Český Těšín 73701
 
 
název: Charitní dům pro matky v tísni
adresa: Třanovského 6, Český Těšín, 737 01
telefon: 558711704, 603287959
e-mail: matky@ceskytesin.charita.cz
web: http://ceskytesin.caritas.cz/lide-v-tizive-socialni-situaci/charitni-dum-pro-matky-v-tisni
kontaktní osoby: Bc. Andrea Branná
 
 

Poradny

název: Slezská diakonie, Poradenské centrum Havířo v
adresa: Na Nivách 7
telefon: 734 640 284
e-mail: l.honsarkova@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Honsárková
 
 

Rodina a děti

název: Charitní dům pro matky v tísni
adresa: Třanovského 79/6
Český Těšín
737 01
telefon: 558 711 704
e-mail: charitact@volny.cz
web: http://www.charitact.cz/
kontaktní osoby: Bc. Jana Bubová
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Samostatná práce s klienty v terénu pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (návštěva v domácnosti klienta, doprovod klienta do různých institucí apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

 
 
název: Městský úřad Český Těšín
adresa: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
telefon: 553 035 780
web: http://www.tesin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dana Moldrzyková
 
 
název: Město Český Těšín, Městský úřad Český Těšín
adresa: Náměstí ČSA 1/1
telefon: 553 035 780
e-mail: moldrzykova@tesin.cz
web: http://www.tesin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Dana Moldrzyková
 
 
název: Charita Český Těšín
adresa: Hrabinská 17, Český Těšín
telefon: 558 712 334
e-mail: cesky.tesin@caritas.cz
web: http://www.ceskytesin.caritas.cz
kontaktní osoby: Mgr. Martin Hořínek
 
 
název: Charita Český Těšín-Charitní dům pro matky v tísni
adresa: Třanovského 6, Český Těšín
telefon: 558 711 704, 603 287 231
e-mail: chct.matky@caritas.cz
web: http:// ceskytesin.caritas.cz/nase-strediska/charitni-dum-pro-matky-v-tisni
kontaktní osoby: Mgr.Jana Antošová
 
 
název: Občanské sdružení Dotek
adresa: Bezručova 195/36
telefon: 773 955 051
e-mail: info@os-dotek.cz
web: http://www.os-dotek.cz
kontaktní osoby: Věra Smatanová, Janina Kafková
 
 
název: DOTEK z.s.
adresa: Nádražní 16
telefon: 773955051
web: http://www.doteknrp.cz
kontaktní osoby: Bc. Nives Bosáková
 
 
název: Sleszká diakonie, Program pro pěstounské rodiny
adresa: Frýdecká 34
telefon: 605205121
 
 
název: Slezská diakonie, Program pro pěstounské rodiny
adresa: Frýdecká 34
telefon: 731519985
e-mail: pestouni.ct@slezskadiakonie.cz
web: http://pestouni.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Barbora Niemiecová
 
 
název: program pro pěstounské rodiny slezská diakonie
adresa: Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
telefon: 731 519 985
e-mail: pestouni.ct@slezskadiakonie.cz
web: http://pestouni.slezskadiakonie.cz/
kontaktní osoby: Bc. Barbora Niemiecová
 
 

Senioři

název: Charitní centrum pro seniory
adresa: Jablunkovská 84
telefon: 604285741
e-mail: chct.seniori@caritas.cz
web: http://ceskytesin.caritas.cz/nase-strediska/charitni-centrum-pro-seniory
kontaktní osoby: Bc. Lucie Stonová
 
 
název: Centrum sociálních služeb Český Těšín
adresa: ul. Sokolovská 1997, 73701
telefon: +420558740193
web: http://www.csstesin.cz
 
 
název: Centrum sociálních služeb Český Těšín
adresa: ul. Sokolovská 1997, 73701
web: http://www.csstesin.cz
 
 
název: Centrum sociálních služeb Český Těšín
adresa: ul. Sokolovská 1997, 73301
e-mail: gabriela.kuffova@csstesin.cz
web: http://www.csstesin.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Kuffová
 
 
název: Charitní dům pokojného stáří
adresa: Hrabinská 17
telefon: 731520068
e-mail: chct.dpstesin@caritas.cz
web: http://ceskytesin.caritas.cz/
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Zahradníková
 
 
název: Slezská diakonie, středisko TABITA
adresa: Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín
telefon: 731 826 808
e-mail: asistence.respit@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Michaela Horňáková
 
 
název: Charitní dům pro seniory
adresa: Hnojník 2, Hnojník 739 53
telefon: 558 412 510
e-mail: chdpshnojnik@ceskytesin.charita.cz
web: http://ceskytesin.caritas.cz/nase-strediska/charitni-dum-pro-seniory/
kontaktní osoby: Bc. Miriam Rozsypalová, Libuše Ovčařiová
 
 
název: Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace
adresa: ul. Sokolovská č.p. 1997, 737 01 Český Těšín
telefon: +420 558 740 200
e-mail: janus.foltyn@csstesin.cz
web: http://www.csstesin.cz/
kontaktní osoby: Ing. Januš Foltyn
 
 
název: SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s.
adresa: Svojsíkova 2087
e-mail: pohodaceskytesin@seznam.cz
web: http://www.seniordomypohoda.cz/cs/
 
 
název: Senior domy Pohoda a.s. Český Těšín
adresa: Svojsíkova 2087
telefon: +420 552 539 012
e-mail: pohodaceskytesin@seznam.cz
web: http://www.seniordomypohoda.cz
kontaktní osoby: Ing. Marek Lacek
 
 
název: Charitní pečovatelská služba
adresa: Masarykovy Sady 88/5
 
 
název: Dům seniorů Bílá podkova Český Těšín
adresa: Slezská 2101/15
telefon: 608708358
e-mail: reditelka@bilapodkova.eu
web: http://www.bilapodkova.eu
kontaktní osoby: Mgr. Ivana Bollogová
 
 
název: Charita Český Těšín- osobní asistence
adresa: Masarykovy sady 88/5
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Zahradníková
 
 
název: Centrum sociálních služeb Český Těšín
adresa: Sokolovská 1997, Český Těšín
telefon: 558712686
kontaktní osoby: Kuffová Gabriela
 
 
název: Centrum sociálních služeb Český Těšín
adresa: Sokolovská 1997 Český Těšín
telefon: 558712686
kontaktní osoby: Kuffová Gabriela
 
 
název: Centrum sociálních služeb Český Těšín, p.o.
adresa: Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín
telefon: 558 740 193
e-mail: janus.foltyn@csstesin.cz
web: http://www.csstesin.cz
kontaktní osoby: Ing. Foltyn Januš
 
 

Školská zařízení

název: Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie
adresa: Dukelská 2096/5a
737 01 Český Těšín
telefon: 737 219 382
web: http://skolasd.eu/kontakty/
kontaktní osoby: Mgr. Irena Čechová
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Nemocnice Český Těšín a.s.
adresa: Ostravská 783, Český Těšín, 73701
telefon: 558769204
e-mail: eva.palianova@nct.agel.cz
web: http://nemocniceceskytesin.agel.cz/index.html
kontaktní osoby: Mgr. Eva Palianová
 
 

Ostatní

název: Nízkoprahové zařízení STˇŘEP
adresa: Pod Zvonek 26
737 01 Český Těšín - Svibice
telefon: 736627931
e-mail: strep@osave.cz
web: http://www.osave.cz
kontaktní osoby: Michaela Pindórová, DiS.
 
název: Nízkoprahové zařízení STŘEP
adresa: Pod Zvonek 26
737 01 Český Těšín - Svibice
telefon: 736627931
e-mail: strep@osave.cz
web: http://www.osave.cz/
kontaktní osoby: Michaela Pindórová, DiS.
 
název: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP
adresa: Čáslavská 2092/12
737 01 Český Těšín - Svibice
telefon: 736627933/0
web: http://osavecz.weebly.com/
kontaktní osoby: Jana Svobodová, Andrea Folterová
 
název: Denní stacionář Lydie
adresa: Třanovského 1758/10, Český Těšín, 737 01
telefon: 737 117 998
kontaktní osoby: Jana Kadlubcová
 
název: Charitní dům pokojného stáří
adresa: Hrabinská 17, Český Těšín, 737 01
telefon: 731 520 068
web: http://www.ceskytesin.caritas.cz
 
název: Denní stacionář Eden
adresa: Frýdecká 34, Český Těšín 737 01
telefon: 558 746 844
e-mail: eden@slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Silvie Chvátalová - sociální pracovnice
 
název: Charita Český Těšín - Charitní dům pro matky v tísni
adresa: Třanovského 6, Český Těšín
telefon: 558 711 704, 603 287 959
e-mail: cesky.tesin@caritas.cz
web: http://www.ceskytesin.caritas.cz
kontaktní osoby: Bc. Andrea Branná
 
název: Slezská diakonie - Sociální asistence
adresa: Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01
telefon: 731 428 973
kontaktní osoby: Bc. Jan Motloch, DiS.
 
název: Slezská diakonie
adresa: Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
web: http://www.slezskadiakonie.cz
 
název: RÚT Český Těšín
adresa: Třanovského 1758/10
telefon: 731 826 808
e-mail: j.jourová@slezskadiakonie.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jana Jourová
 
název: Charita Český Těšín - Charitní poradna
adresa: Masarykovy sady 88/5, Český Těšín, 737 01
telefon: 739 247 747
e-mail: poradna@ceskytesin.charita.cz
kontaktní osoby: Šárka Jonsztová - vedoucí zařízení
 
 
 
Projekt PRAXE