fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Lidé s duševním onemocněním

název: Domov Magnolie
adresa: Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice
telefon: 770144575
e-mail: info@dmagnolie.cz
web: http://www.dmagnolie.cz
kontaktní osoby: Bc. Martina Píchová
 
 
název: Domov Magnolie
adresa: Sirotčí 474/56
telefon: 725123744
web: http://www.dmagnolie.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jan Lasevič
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. Projekt Výzva - Integrační klub Brána
adresa: Syllabova 19
telefon: 774 244 081
e-mail: avodsedalkova@prorodiny.cz
web: http://www.prorodiny.cz
kontaktní osoby: Bc. Alžběta Vodseďálková, DiS.
 
 

Osoby bez přístřeší

název: Chartní středisko Sv. Lucie
adresa: Erbenova 48, Ostrava-Vítkovice 703 00
telefon: 731 534 061, 731 646 782
web: http://cho.lucie@charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Eliška Horňáková, Petra Hořínková, DiS.
 
 
název: Armáda spásy, Domov Přístav II.
adresa: Zukalova 1401/3
telefon: 773 770 267
e-mail: andrea_krainova@armadaspasy.cz
web: http://www.armadaspasy.cz
kontaktní osoby: Mgr. Andrea Krainová
 
 
název: ASLIDO- Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.
adresa: Závodní 1370/98, 70300 Ostrava - Vítkovice
 
 

Rodina a děti

název: Úřad městského obvodu Vítkovice
adresa: Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava
telefon: 599 453 262
e-mail: mfiuryova@vitkovice.ostrava.cz
web: http://www.vitkovice.ostrava.cz
kontaktní osoby: Martina Hradová, Dis.
 
 

Senioři

název: Domov Sluníčko
adresa: Syllabova 19/2886, 703 00 Ostrava - Vítkovice
telefon: 596781014
web: http://www.domovslunicko.cz
kontaktní osoby: Bc.Lenka Foldynová, DiS.
 
 

Zdravotnická zařízení

název: Vítkovická nemocnice a.s
adresa: Zalužanského 1192/15, 703 84
telefon: +420 595 633 111
web: http://nemocnicevitkovice.agel.cz
kontaktní osoby: Jindřiška Ševčíková
 
 
název: Vítkovická nemocnice a. s.
adresa: Zalužanského 1192/15, 703 84
telefon: +420 595 633 111
e-mail: jana.polackova@nemvitkovice.cz
web: http://nemocnicevitkovice.agel.cz
kontaktní osoby: Jana Poláčková
 
 

Ostatní

název: Charita Ostrava
adresa: Kořenského 1323, Ostrava Vítkovice
telefon: 599 526 909
kontaktní osoby: Ivo Křižka
 
název: OSPOD, Ostrava- Vítkovice
adresa:
kontaktní osoby: Mgr. Jana Nováková, DiS.
 
název:
adresa: Mírové náměstí 1
web: http://www.vitkovice.ostrava.cz
 
název: Úřad městského obvodu Vítkovice
adresa: Mírové náměstí 1
web: http://www.vitkovice.ostrava.cz
 
 
 
Projekt PRAXE