fotka 9 - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Šumperská nemocnice, a.s.
adresa: Nerudova 640/41,
787 52 Šumperk
telefon: 583 334 564
e-mail: stefeckova@nemspk.cz
web: http://www.nemspk.cz
kontaktní osoby: Dana Štefečková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Práce s legislativou nutnou pro výkon sociální práce v místě praxe (relevantní zákony, vyhlášky apod.)

Účast na intervizi nebo supervizi na pracovišti

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Pozorování soc. pracovníka/ce v jiných situacích (při soudním jednání, při spolupráci s jinými subjekty apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při zvládání zátěže (pracovní vytížení, agrese u klienta apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Městský úřad Šumperk - Odbor sociálních věcí
adresa: Lautnerova 1, Šumperk
telefon: +420 583 388 907
e-mail: bela.michalkova@sumperk.cz
web: http://www.sumperk.cz/
kontaktní osoby: Ing. Běla Michálková
 
 

Rodina a děti

název: Poradna pro rodinu Šumperk
adresa: M. R. Štefánika 20, Šumperk
telefon: 583213141
e-mail: ppr.sumperk@ssp-ol.cz
web: http://ssp-ol.cz
kontaktní osoby: Kateřina Höhlová, DiS.
 
 
název: Dětské centrum Pavučinka
adresa: Dr. E. Beneše 13, Šumperk 787 01
kontaktní osoby: Iva Zajíčková
 
 
název: Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot
adresa: Gen. Svobody 68, Šumperk 78701
telefon: 583 550 237
e-mail: rachot@pontis.cz
web: http://www.pontis.cz/ohrozena-mladez/
kontaktní osoby: Vladimír Přibyl, Dis.
 
 
název: Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Šumperk
adresa: Palackého 2, 78701 Šumperk
telefon: 583213141
e-mail: ppr.sumperk@ssp-ol.cz
web: http://ssp-ol.cz/socialni-sluzby/poradny-pro-rodinu/poradna-pro-rodinu-sumperk/
kontaktní osoby: Bc. Linhartová
 
 

Senioři

název: Domov důchodců Šumperk,p. o.
adresa: U Sanatoria 25, Šumperk 787 01
telefon: 583 215 518
e-mail: reditelka@ddspk.cz
web: http://www.ddspk.cz/
kontaktní osoby: Ing. Anna Podhrázská - ředitelka, Bc.Kateřina Bílková - zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálního úseku
 
 
název: Domov důchodců Šumperk, p. o.
adresa: U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk
telefon: 583 215 518
e-mail: reditelka@ddspk.cz
web: http://www.ddspk.cz
kontaktní osoby: Ing. Anna Podhrázská - ředitelka
 
 
název: Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.
adresa: U sanatoria 25
787 01 Šumperk
telefon: 583 215 518
e-mail: reditelka@socsluzby.cz
web: http://www.ddspk.cz
kontaktní osoby: Ing. Anna Podhrázská - ředitel
 
 

Uživatelé drog

název: Kontaktní a poradenské centrum Krédo
adresa: Temenická 1, 787 01 Šumperk
telefon: 583 550 235
e-mail: k-centrum@pontis.cz
web: http://www.pontis.cz/drogove-zavisli/
 
 

Ostatní

název: Charita Šumperk
adresa: Žerotínova 12, Šumperk 787 01
web: http://www.sumperk.caritas.cz
kontaktní osoby: Jiřina Dostálová - vedoucí sociálních služeb
 
název: Domov důchodců Šumperk, p.o.
adresa: U Sanatoria 25, Šumperk, 787 01
kontaktní osoby: Bc.Kateřina Bílková
 
název: Odbor acoiálních Věcí Šumperk
adresa:
kontaktní osoby: Ing. Běla Michálková
 
 
 
Projekt PRAXE