fotka 5 - (c) Hana Lanská

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Městský úřad Bruntál
adresa: Nádražní 20, 792 01 Bruntál
web: http://www.mubruntal.cz
kontaktní osoby: Mgr. Martina Božková
 
 
název: Městský úřad Bruntál
adresa: Nádražní 994/20
web: http://www.mubruntal.cz/mestsky-urad
kontaktní osoby: Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph.
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: RÚT Bruntál, sociální rehabilitace
adresa: Kavalcova7, 792 01 Bruntál
telefon: 734417007
e-mail: l.hrabackova@sdk.cz
web: http://www.rut-bruntal.webnode.cz
kontaktní osoby: Bc. Lenka Hrabáčková
 
 

Menšiny

název: LIGA o.s. Bruntál
adresa: Lidická 33
telefon: 554 725 159
e-mail: liga@centrum.cz
web: http://www.ligabruntal.cz
kontaktní osoby: Bc. Jana Juřenová
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: SAGAPO
adresa: Uhlířská 2, 792 01 Bruntál
telefon: 554 719 525
e-mail: sagapo@sagapo.cz
web: http://www.sagapo.cz
kontaktní osoby: Mgr. Petr Konečný, ředitel
 
 
název: Bruntálská dílna Polárka o. p. s.
adresa: Nám. J. Žižky 2, Bruntál 792 01
telefon: 554 725 255
e-mail: spmpbruntal@iol.cz, polarka@spmpbruntal.cz
web: http://www.spmpbruntal.cz
kontaktní osoby: ing. Marcela Kovářová
 
 
název: Dětské denní centrum Beruška
adresa: Husova 2, Bruntál
telefon: 554 725 834
e-mail: info@berl.cz
web: http://www.berl.cz
kontaktní osoby: Bc. Monika Medková
 
 
název: Slezská diakonie - středisko RÚT Bruntál, sociální rehabilitace
adresa: Kavalcova 7
kontaktní osoby: Bc. Lenka Hrabáčková, DiS.
 
 
název: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
adresa: Dr. E. Beneše 1497/21
telefon: 554 718 068
e-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz
web: http://www.czp-msk.cz/
kontaktní osoby: Ing. Aleš Šupina
 
 

Osoby bez přístřeší

název: CHANA Bruntál, azylový dům pro ženy a matky s dětmi
adresa: Kavalcova 7
telefon: 595 178 794
e-mail: chana@sdk.cz
web: http://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-bez-domova/sluzby-pro-lidi-bez-domova/centrum62
 
 

Rodina a děti

název: Oddělení sociálně pravní ochrany dětí
adresa: Nádražní 20/994
telefon: 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz
web: http://www.mubruntal.cz
kontaktní osoby: Mgr. Martina Božková
 
 
název: Městský úřad Bruntál
adresa: Nádražní 944/20
telefon: 554 706 153
e-mail: http://www.mubruntal.cz/mestsky-urad
kontaktní osoby: Ing. Bc. Alena Skácelová, Ph.D.
 
 
název: Město Bruntál Oddělení sociálně právní ochrany dětí
adresa: Nádražní 994/20 Bruntál 792 01
telefon: 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz
web: http://www.mubruntal.cz
kontaktní osoby: Ing. Zdeňka Svobodová
 
 
název: OPEN HOUSE
adresa: Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál
telefon: 775046216
e-mail: openhouse@seznam.cz
web: http://www.openhousebruntal.cz
kontaktní osoby: Mgr. Veronika Žáková
 
 

Školská zařízení

název: Dětský domov a školní jídelna
adresa: Milotice nad Opavou 27, Bruntál 792 01
telefon: 554 718 120
web: http://www.domovmilotice.cz
kontaktní osoby: Alena Olbertová, ředitelka
 
 

Ostatní

název: HELP-IN, o.p.s.
adresa: U Rybníka 4, Bruntál 792 01
e-mail: help-rodina1@atlas.cz
web: http://www.help-in.cz
kontaktní osoby: Mgr. Helena Olšovská - sociální pracovnice
 
název: RÚT Bruntál, sociální rehabilitace
adresa: Kavalcova 7, Bruntál 792 01
telefon: 734 417 007
web: http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/rut-bruntal-socialni-rehabilitace
 
název: OSPOD, Bruntál
adresa:
kontaktní osoby: Mgr. Martina Božková
 
název: ČR - Probační a mediační služba
adresa: Bruntál, Nádražní ul.
telefon: 731692771
kontaktní osoby: Mgr. Pavel Hejátko
 
název: Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou
adresa: Milotice nad Opavou 27, 792 01 Bruntál
telefon: 554712612
e-mail: ddmilotice@mybox.cz
web: http://www.domovmilotice.cz
kontaktní osoby: Gocalová Marcela
 
název: Městský úřad Bruntál
adresa: Nádražní 994/20
telefon: 554706111
e-mail: posta@mubruntal.cz
web: http://www.mubruntal.cz
 
 
 
Projekt PRAXE